Simon Kollerup

Erhvervsminister, MF (S)

Uddannet: cand.scient.pol. (Københavns Uni. 2011)

Født 20. maj 1986, Lild Strand

Hjemmeside

LinkedIn
Twitter

Artikler om Simon Kollerup

L 12 (Erhvervsministeriet)

Forslag til lov om ændring af lov om betalinger, hvidvaskloven, lov om kapitalmarkeder og forskellige andre love. (Gennemførelse af 2. betalingstjenestedirektiv, 4. og 5. hvidvaskdirektiv, ændringer til benchmarkforordningen og disclosureforordningen).

Prøv christiansborg gratis i 14 dage

  • Artikler
  • Debat
  • Politisk kalender
  • Spørgsmål og svar
Dagens portal