L 148 (Sundheds- og Ældreministeriet)

Forslag til lov om ændring af lov om social service. (Målretning af de forebyggende hjemmebesøg).

Thyra Frank
Thyra Frank (68)

Lovforslag som fremsat

Afstemning


Følg L 148
(Sundheds- og Ældreministeriet)

25/4
2019
25/4
2019
23/4
2019
26/2
2019
21/2
2019
31/1
2019
Forrige artikel L 143 (Beskæftigelsesministeriet) Næste artikel B 88 (Udenrigsministeriet)