Ny 24-timers regel, slut med natteroderi og færre udvalgsposter? Folketinget er enige om at ændre arbejdskulturen

Folketingets Præsidium og partiernes gruppeformænd er blevet enige om, at der er brug for nye initiativer mod stress og dårlige arbejdsvilkår.

Billedet er taget i Landstingssalen den 21. marts, da et bredt flertal sent om aftenen præsenterede genåbningsplanen, som de netop havde forhandlet på plads.
Billedet er taget i Landstingssalen den 21. marts, da et bredt flertal sent om aftenen præsenterede genåbningsplanen, som de netop havde forhandlet på plads.Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix
Birk Sebastian Kotkas

Stressramte folketingspolitikere på stribe, unødvendige natteforhandlinger og fordeling af milliarder på baggrund af et slideshow skal være fortid på Christiansborg. 

Sådan lyder det samstemmende fra medlemmer af Folketingets præsidium og flere gruppeformænd, der er blevet enige om, at der er brug for nye initiativer mod stress og dårlige arbejdsvilkår. 

Der er en bred kreds af partier, der deler analysen om, at vi bliver nødt til at lave nogle ting om - ellers så stikker det fuldstændig af i næste folketingssamling

Karsten Lauritzen (V)
Gruppeformand

"Tidligere har devisen ellers været, at man bare skulle bide tænderne sammen og 'suck it up'," siger Konservatives gruppeformand, Mai Mercado, der var med på et møde d. 21. maj.

"Rigtig mange folketingsmedlemmer oplever et stigende pres. Ved mødet diskuterede vi, om der er noget, vi kan gøre, før korthuset vælter: Før depressionen eller stressen rammer. Som jeg også fik nævnt, er den første forudsætning jo, at problemstillingen bliver taget alvorligt," fortsætter hun. 

Mødet bliver efter alt at dømme det første i en længere møderække frem til efteråret - parterne har bedt Folketingets administration om at undersøge, hvilke data der er på området, og hvilke ordninger der eventuelt kunne ændres.

Debatten om arbejdsvilkårene for de folkevalgte politikere er blusset op efter et år med blandt andet masser af corona-hastelove, flere nye partier og rekordmange beslutningsforslag.

Og i sidste uge fik Radikales leder, Sofie Carsten Nielsen, kastet yderligere kul på bålet med sin tale, om "at der er noget galt på Christiansborg". 

Læs også

Stikker fuldstændig af i næste folketingssamling
Og der skal ske ændringer på Christiansborg, for ellers "stikker det fuldstændig af i næste folketingssamling," vurderer Venstres gruppeformand, Karsten Lauritzen: 

"I mange år har man været tvunget til at acceptere, at en minister indkalder til forhandlinger med to timers varsel, hvor man skal møde op uden at have læst papirerne. Det kan man ikke sætte en stopper for som enkeltperson eller som enkeltparti, men hvis Folketinget går sammen, så kan vi gøre det kollektivt, og det har man bare ikke gjort tidligere."

Udover gruppeformændene i Venstre og Konservative bakker også Nye Borgerliges gruppeformand, Peter Seier Christensen, Enhedslistens gruppeformand, Peder Hveplund, og Radikales gruppeformand, Rasmus Helveg Petersen, op om, at der er brug for nye initiativer og en kulturændring på Christiansborg. 

Fakta

Forslag, der var på bordet ved første møde

  • 24-timers regel - så regeringen som udgangspunkt skal sende forberedelsesmaterialet til forhandlingsparterne mindst et døgn før forhandlingerne begynder
  • Bedre 'onboarding' af nyvalgte folketingsmedlemmer
  • Aftale om ikke at holde møder på bestemte dage eller tidspunkter
  • Færre natteforhandlinger
  • Ny udvalgsstruktur - så folketingsmedlemmer, ligesom i Norge og Sverige, kun kan sidde i ét udvalg ad gangen
  • Nyt stresstilbud til folketingsmedlemmer
  • Sorteringsmekanisme af beslutningsforslag - så forslag fra et stort parti for eksempel behandles mere grunddigt end forslag fra en løsgænger

Karsten Lauritzen har blandt andet foreslået, at der skal laves en form for sorteringsmekanisme af beslutningsforslag, så forslag fra en løsgænger ikke nødvendigvis skal have samme behandling, som et beslutningsforslag fra et parti med mange mandater.

"Nu ser vi jo ind i et folketingsvalg, hvor vi får endnu flere partier," siger Karsten Lauritzen og fortsætter:

"Den anden del af det er, at der er for lidt fokus på, hvad der foregår i Folketingssalen og i det parlamentariske arbejde. Der er for mange folketingsmedlemmer, der bruger deres tid på sociale medier, og det er jo altså, undskyld mig, ikke derfor, at vi er valgt. Det er man jo velkommen til, men vi er jo valgt til at vedtage og kvalitetssikre lovgivning."

Men selvom der er "en bred anerkendelse af," at noget skal ændres ved arbejdsgangene på Christiansborg, er der "nok ikke enighed om, hvad vi skal gøre for at løse det," lyder det fra Karsten Lauritzen forud for næste møde i Folketingets Præsidium, der finder sted den 15. juni.

Forhandlingsoplæg til milliarder på slides i PowerPoint
Ét af de forslag, som var oppe at vende ved første møde mellem Folketingets Præsidium og gruppeformændene, handlede om, hvornår forhandlingsparterne kan forvente at få forberedelsesmaterialet fra den pågældende minister forud for forhandlinger.

Det blev blandt andet drøftet, om der skulle laves en 24-timers regel, så materialet skal udleveres mindst et døgn i forvejen, medmindre ordførerkredsen bliver enige om, at det skal være senere. Det fortæller Mai Mercado:

"Materiale har aldrig været tilsendt i god tid, men det er blevet helt slemt under corona. Til mange forhandlinger får vi ikke noget, før vi sidder i mødet. Vi har set eksempler på forhandlinger, som på ingen måde har med corona at gøre, hvor man præsenterer et forhandlingsoplæg til flere milliarder på slides i PowerPoint på Teams. Politik er simpelthen for alvorligt til, at man kan reducere det til et online slideshow."

Vi har set eksempler på forhandlinger, hvor man præsenterer et forhandlingsoplæg til flere milliarder på slides i PowerPoint på Teams. Politik er simpelthen for alvorligt til, at man kan reducere det til et online slideshow.

Mai Mercado (K)
Gruppeformand

Det var også et af kritikpunkterne i hendes partifælle Rasmus Jarlovs indlæg, som han skrev som reaktion på forhandlingerne om kompensationspakker i maj, der varede til kvart over fire om natten. Jarlovs andet kritikpunkt var netop tidspunktet for forhandlingerne, hvilket også blev drøftet ved første møde med Præsidiet.

Udover ønsket om færre lange nætter på Borgen blev det også diskuteret, om der skulle være bestemte dage, hvor der som udgangspunkt ikke kan indkaldes til forhandlinger, bekræfter Mai Mercado og uddyber:

"Tidligere var sådan, at mandagen var mødefri, fordi folketingsmedlemmer har møder i deres kredse om mandagen - men i dag er det blevet kutyme at indkalde til forhandlinger om mandagen. Det presser især de små partier."

Bedre 'onboardning' og inspiration fra Norge
Et andet område, som ifølge Enhedslistens gruppeformand, Peder Hvelplund, er vigtigt at se på i forbindelse med diskussionen om stress og dårlige arbejdsvilkår, er de eksisterende ordninger for 'onboarding' at nyvalgte folketingsmedlemmer:

"Nyvalgte på Christiansborg bliver mødt af en overvældede arbejdsmængde. Dels er der mange nye ting at skulle forhold sig til, som på enhver anden ny arbejdsplads. Så skal man også vænne sig til at prioritere opgaver fra, som man ellers synes, er bydende nødvendige at løse," siger han.

Derfor har diskussionen været, at der skal laves et indkøringsforløb med nogle strategier til at håndtere arbejdspresset til nyvalgte. Det skal ske, efter at man har været på Christiansborg i nogle måneder og kender arbejdspladsen, forklarer Peder Hvelplund.

Er der ikke allerede en form for mentorordning?

"Jo, men vi kan konstatere, at det primært er blevet målrettet til situationer, hvor det først er gået galt. Vi skal sikre, at man tidligere i processen får mulighed for at få noget vejledning som nyvalgt," svarer han.

Under første møde blev der også - som Karsten Lauritzen tidligere har anbefalet - talt om udvalgsarbejdet i det norske parlament, hvor hvert parlamentsmedlem kun sidder i ét udvalg ad gangen. Udfordringen på Christiansborg er blandt andet, at flere folketingsmedlemmer sidder i flere udvalg, der har møder på samme tid.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Sofie Carsten Nielsen

Underdirektør, DI Biosolutions
cand.scient.pol. (Københavns Uni. 2002), MA i europæisk politik og administration (Brügge, Belgien, 2001)

Mai Mercado

MF og gruppeformand (K), fhv. børne- og socialminister, fhv. formand, FOF
cand.scient.pol. (SDU 2008)

Karsten Lauritzen

Direktør, DI Transport, fhv. skatteminister (V)
ba.scient.adm. (Aalborg Uni. 2014)

0:000:00