Regeringen skal overveje afgift på brændeovne

AFGIFT: Regeringens nye afgiftsanalyse viser, at brændeovne medfører store skadesomkostninger, og det kan give mening med en regulerende afgift. Vi kommer ikke uden om at se på brændeovnene, lyder det fra Radikale. EL vil gerne diskutere forbud.

Selvom brændeovne er en lun hyggespreder i mange danske hjem, er de langt fra en gratis omgang for miljø og sundhed. Det fastslås i den netop offentliggjorte del tre af afgifts- og tilskudsanalysen, som er lavet af en tværministeriel arbejdsgruppe med Skatteministeriet for bordenden.

Den nye analyse konkluderer, at der er skadesomkostninger for op mod 1,2 milliarder kroner om året fra udledningen fra brændeovne i husholdningerne, som ikke er afgiftsbelagt.

Eller sagt på en anden måde: når der fyres op i brændeovnene landet over, medfører det udledninger af drivhusgasser og stoffer, der forurener og kan være sundhedsskadelige for mennesker.

Stor forskel på land og by
Vismændene og Det Økologiske Råd har tidligere nået samme konklusion og anbefalet en afgift på brændeovne. Regeringens embedsmænd er forsigtige med en anbefaling og peger også på alt den administrative bøvl, en sådan afgift kan medføre – og som fik det seneste forsøg på at lave en afgift på biomasse i 2013 til at lide druknedøden.

For hvordan formes en afgift præcis, og bliver administrationen ikke håbløs, når der er så store forskelle på brændeovne, hvor meget man fyrer, og hvor man bor?

Skadesomkostningerne er for eksempel omkring 80 kroner per kilo udledte partikler uden for byerne, men cirka 1.400 kroner per kilo i tæt beboede områder som Frederiksberg og København, fremgår det af analysen.Mening med målrettet afgift
Regeringens embedsmænd når frem til to overordnede principper til en eventuel afgift:

”Ved en afgift målrettet partikelforurening burde der være særlig høje afgifter på brænde (anvendt i gamle brændeovne i byerne) og lave på den biomasse, der anvendes i fjernvarmeværkerne, hvor der er bedre styr på forbrændingsteknikken og i visse tilfælde renses.”

Og så er der ”stor sandsynlighed for, at den samfundsøkonomiske gevinst ved en afgift på brændeovne, som alene omfatter de store byer (eventuelt differentieret efter ovnens driftstid, hvis muligt), overstiger de administrative omkostninger. Derimod er det meget tvivlsomt, om en afgift uden for byerne vil give en samfundsøkonomisk gevinst, der står mål med de administrative omkostninger,” lyder det i analysen.

Radikale: Uholdbar situation
Hos Radiale mener man, at den nye analyse viser et problem, som politikerne ikke kan blive ved med at ignorere.

”Det er uholdbart, at vi i dag har et brændsel til varme, som ingen afgift har, mens vi ved siden af har en grøn el-produktion, som vi beskatter helt vildt hårdt. Det skal vi have gjort op med,” siger Andreas Steenberg.

Han vil ikke lægge sig fast på, om det skal ske med målere i skorstenene, som anbefalet af Det Økologiske Råd, ”men vi kommer ikke uden om at se på det,” siger Steenberg og henviser til, at de seneste tal fra Energistyrelsen viser en stigning i mængden af brændeovne i Danmark. Så der nu er langt over 800.000.

”Det er ikke særlig grønt, og det er samfundsøkonomisk langt fra optimalt,” siger han og ser for sig, at en ny afgift i så fald skal bruges til at sænke andre afgifter på grøn strøm.

EL: Forbud bør overvejes
Hos Enhedslisten er man også klar til at diskutere afgifter på brændeovne og biomasse. Partiet er også villig til at gå endnu længere og se på forbud af brændeovne.

Det har man for eksempel gjort i Tyskland, hvor der i 2010 trådte en ordning i kraft, som hen over ti år udfaser alle ovne fra før 2010, medmindre de overholder de gældende krav til udledninger.

Noget lignede kunne man godt se på i Danmark – i hvert fald for de tættest befolkede områder, hvor der i forvejen er kollektiv varmeforsyning.

”Det er naturligt med forbud i nogle områder. Det ser vi gerne nærmere på,” siger Enhedslistens Søren Egge Rasmussen.

Men skal folk ikke have lov til at hygge sig med lidt ild i brændeovnen?

”Jeg kan godt se, at det ikke er uden problemer at ville regulere det. Men der er jo noget adfærd, vi er nødt til at justere, for det går ud over andre. Som det er i dag, er der jo slet ingen incitamenter til at få bedre brændeovne eller fyrre mindre,” siger Søren Egge Rasmussen.

Regeringen har endnu ikke taget stilling til analysens konklusioner og forventer ikke at gøre det, før et samlet billede af alle seks delanalyser bag afgifts- og tilskudsanalysen er færdig. Regeringen har dog meddelt, at eventuelle tiltag ”skal være i overensstemmelse med blandt andet regeringens skattestop.”

Forrige artikel Journalister bag dækning af landbrugspakken vinder Cavling Journalister bag dækning af landbrugspakken vinder Cavling Næste artikel Ny departementschef med smag for rampelyset Ny departementschef med smag for rampelyset