Regeringen udpeger medlemmer af pensionskommission

KLOGE HOVEDER: En tidligere overvismand, to pensionsdirektører og direktøren for en tænketank skal med Jørn Neergaard Larsen for bordenden finde ud af, om det kan lade sig gøre at standse pensionsalderen ved 70 år. 

Tidligere overvismand Hans Jørgen Whitta-Jacobsen, som er professor i økonomi ved Københavns Universitet, er blandt pensionskommissionens medlemmer.<br>
Tidligere overvismand Hans Jørgen Whitta-Jacobsen, som er professor i økonomi ved Københavns Universitet, er blandt pensionskommissionens medlemmer.
Foto: Jens Nørgaard Larsen/Ritzau Scanpix
Søren Elkrog Friis

Regeringen og forligspartierne bag aftalen om seniorpension har nedsat en kommission, som blandt andet skal sikre, at pensionsreglerne tilskynder folk til at blive længere på arbejdsmarkedet, hvis de kan og vil.

Pensionskommissionen skal samtidig afdække virkningerne af en lempeligere levetidsindeksering, så folkepensionsalderen stiger i et langsommere tempo for årgange, som går på pension fra 2040.

Allerede i august blev tidligere beskæftigelsesminister Jørn Neergaard (V) udpeget som formand.

Det står nu klart, at de øvrige medlemmer bliver:

  • Laila Mortensen, formand i Forsikring & Pension samt administrerende direktør i Industriens Pension
  • Dorrit Vanglo, administrerende direktør LD Fonde
  • Hans Jørgen Whitta-Jacobsen, professor i økonomi ved Københavns Universitet
  • Lars Andersen, direktør i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

Kommissionen holder sit første møde i december og skal afslutte sit arbejde med afrapportering til regeringen og forligspartierne senest i 1. kvartal 2022.

"Jeg er glad for, at vi får så kompetente folk til at hjælpe os med at se nærmere på de udfordringer, vi står med på pensionsområdet. Det er et vigtigt velfærdsområde med stor betydning for alle danskere. Vi har netop aftalt en ret til tidlig pension for folk med mange år på arbejdsmarkedet, men der er også brug for at se på pensionsområdet mere generelt. Det får vi nu undersøgt til bunds, herunder om reglerne giver folk tilstrækkelig økonomisk tilskyndelse til spare op. Jeg ser frem til at modtage kommissionens rapport," siger beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard i en pressemeddelelse.

Pensionskommissionen er en udløber af aftalen om seniorpension, som VLAK-regeringen indgik med Dansk Folkeparti og Radikale kort før Folketingsvalget i 2019.

Socialdemokratiet har dog efterfølgende tilsluttet sig aftalen.

Dokumentation

Det skal kommissionen undersøge

Regeringen og forligspartierne (V, K, LA, R og DF) bag aftalen om seniorpension er blevet enige om kommissorium for kommission for tilbagetrækning og nedslidning, som får til opgave at: 

1) Undersøge fordele og ulemper ved anciennitetsbaseret modeller for tidligere tilbagetrækning (differentieret pensionsalder).

2) Undersøge sammenhængen mellem udvikling i levetid og antal raske leveår på tværs af befolkningsgrupper (for eksempel uddannelsesgrupper), herunder hvordan den stigende levetid påvirker seniorers muligheder for at blive længere på arbejdsmarkedet. Det skal undersøges, om der er danskere, som lever længere blandt andet på grund af et bedre sundhedsvæsen, men som ikke nødvendigvis af den grund kan arbejde længere.

3) Afdække virkningerne af en lempeligere levetidsindeksering, så folkepensionsalderen stiger i et langsommere tempo for årgange, som går på pension fra 2040. Konkrete forslag til justeringer skal balancere hensynet mellem den forventede pensionsperiode og udviklingen i holdbarheden af de offentlige finanser.

4) Undersøge mulighederne for nye former for forsikringsordninger for nedslidte, for eksempel i regi af ATP.

5) Følge op på Seniortænketankens anbefaling om at en kommission skal se på borgerrettet forenkling af reglerne i pensionssystemet, og at pensionssystemet samtidig er indrettet, så det i højere grad kan betale sig at fortsætte med at arbejde. Kommissionen kan tage udgangspunkt i Seniortænketankens guidelines.

6) Undersøge omfanget af negative incitamenter til pensionsopsparing som følge af høje sammensatte marginale skatte- og aftrapningsprocenter på udbetalingstidspunktet for personer, som for eksempel modtager supplerende pensionsydelse, boligydelse, varmetillæg og/eller helbredstillæg. Forslag til løsningsmodeller kan inkludere ændringer både på indbetalings- og udbetalingstidspunktet.

Læs hele kommissoriet her.


Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Hans Jørgen Whitta-Jacobsen

Professor, Økonomisk Institut, Københavns Uni., fhv. overvismand, De Økonomiske Råd
cand.polit. (Københavns Uni. 1984), ph.d. i økonomi (1989)

Jørn Neergaard Larsen

Bestyrelsesformand, Metroselskabet, fhv. beskæftigelsesminister (V), fhv. adm. direktør, Dansk Arbejdsgiverforening
cand.jur. (Københavns Uni. 1975)

Lars Andersen

Direktør, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd
cand.polit. (Københavns Uni. 1986)