Replik: Messerschmidt vil ikke svare på, hvorfor DF taler med to tunger

REPLIK: DF gør kur til Venstre og Socialdemokratiet om at få andel i regeringsmagten, men hvad står DF for, når det gælder borgernes frihedsrettigheder? Det vil Morten Messerschmidt (DF) ikke svare på, skriver Claus von Barnekow og Tobias Stadarfeld Jensen i en replik.

Af Claus von Barnekow og Tobias Stadarfeld Jensen
Hhv. Fhv. ambassadør ved Europarådet, seniorrådgiver i Den danske Helsinki-Komité for Menneskerettigheder og advokat specialiseret i internationale menneskerettigheder

Goddag mand økseskaft eller hvad står DF for, når det gælder borgernes frihedsrettigheder? Det og andre spørgsmål henstår ubesvaret.

Tak til Morten Messerschmidt for hans reaktion på vort indlæg.

Har Morten Messerschmidt besvaret vores spørgsmål? Ved vælgerne nu også, hvad Dansk Folkeparti står for, og hvem der tegner partiet, når det drejer sig om borgernes frihedsrettigheder, eller tales der med to tunger?

Morten Messerschmidt anfører i sit indlæg, at vi forsøger på at sætte modsætningsforhold mellem Dansk Folkepartis arbejdsprogram og partiets modstand imod det europæiske system.

Han henviser herved også til vort afsluttende spørgsmål om, hvad DF står for, når det gælder borgernes frihedsrettigheder?

Hvor er sammenhængen?
Det er imidlertid ikke os, der forsøger at sætte et modsætningsforhold op. Det eksisterer jf. vort indlæg.

Både Morten Messerschmidt og Anders Vistisen, begge medlemmer af Europa-Parlamentet, har fremsat synspunkter, som ses at være svært forenelige med visse dele af DF’s principprogram og mærkesager.

Som vi skrev, skal man være politisk akrobat for at hævde, at Morten Messerschmidt's udfald mod konvention og domstol er foreneligt med principprogrammet.

Den politik, Morten Messerschmidt ønsker gennemført, vil kunne skabe forudsætninger for, at et flertal uden hensyn til mindretallet indskrænker frihedsrettighederne.

Så det, vi udbeder os oplyst, er, hvordan det, Morten Messerschmidt og Anders Vistisen siger, og det, der skrives i de nævnte tekster, hænger sammen. Intet andet.

Men det forholder Morten Messerschmidt sig overhovedet ikke til.

I sit goddag-mand-økseskaft-svar taler Morten Messerschmidt om noget andet end, hvorvidt hans nævnte udfald måtte være foreneligt med principprogrammet eller ej.

Det gør han ved i sin argumentation at indføre en række ”stråmandsargumenter”, der fjerner læserens opmærksomhed fra det centrale: de stillede spørgsmål.

Modsætningsforhold mellem det sagte og det skrevne
Vi spørger således ikke om Morten Messerschmidt’s syn på aktuelle problemer i international storpolitik, om hans syn på diplomati, om hans syn på os, om hans syn på menneskerettighedskonventionerne og deres forudsætninger, om hans syn på folkeret, om hans velkendte syn på EMRK og EMD, på EU-domstolen, på enkelte domme taget ud af sammenhæng (1), på MF Søren Søndergaard, receptioner og livet langs Rhinen, på visse medlemsstaters selvsagt beklagelige mangel på efterlevelse af domstolens afgørelser (2) om hans syn på udvalgte udtalelser fremsat af professorerne Gorm Toftegaard, Eva Smith og en belgisk højesteretspræsident (3), på naturret, nyreligiøsitet og græsk mytologi m.m.  

Vi beder - forgæves - om en afklaring af et modsætningsforhold mellem det sagte og det skrevne og fastholder, at den politik, Morten Messerschmidt ønsker gennemført, vil kunne skabe forudsætninger for, at et flertal uden hensyn til mindretallet indskrænker frihedsrettighederne. Dette står uimodsagt.

Et bedre vidende svar, ikke et bedrevidende
Så vi gentager: DF gør kur til Venstre og Socialdemokratiet om at få andel i regeringsmagten, men hvad står DF for, når det gælder borgernes frihedsrettigheder?

Vil DF efter to forgæves forsøg sige alle gode gange tre, og på ny i Folketinget fremlægge et forslag om at skrive EMRK ud af dansk ret?

Hidtil har ingen andre partier støttet forslaget. Er partiet i givet fald ikke længere modstander af ”Den Europæiske Union”? Eller er det nok at være mod evt. ophævelse af danske forbehold?

Og hvis ikke, hvorledes forestiller man sig, at udmøntningen af modstanden mod EU skal ske samtidig med et evt. regeringsansvar?

Også som vælgere ser vi nu frem til et bedre vidende svar, ikke et bedrevidende.

I den forbindelse kunne et påfaldende hovmod måske tilsidesættes samtidigt med, at en ubehagelig, ubehersket, ubehøvlet, uforsonlig, forkyndende og skinger debatform, helt fritaget fra det mådehold, der til gavn for alle kunne give saglighed vind i sejlene, nedtones.

------
(1) Den ældgamle traver om, at menneskerettighedsdomstolen har antaget sager om f.eks. parkeringsbøder og parabolantenner, der sætter spørgsmål ved domstolens raison d'etre, henviser til relativt gamle sager, som medlemsstaterne har reageret på ved vedtagelsen af protokol 14, der skærper kriterierne for antagelsen af sager ved domstolen. Igen må det dog pointeres, at det ikke tjener debatten - helt overfladisk - at nævne disse sager. Sagen om parabolantenner, hvor en familie blev smidt på gaden, fordi den holdt på den basale ret til at modtage information og således ønskede at bibeholde deres parabolantenne, som var deres eneste adgang til information, kræver en nærmere redegørelse. Det springende punkt var, at medlemsstaten (her Sverige) ikke anstrengte sig med at argumentere for, at familien på anden vis havde mulighed for at tilgå informationen. Det endte da også med at afgøre sagen. At den svenske regering undlod denne argumentation, kan kun undre, men domstolen kan som bekendt som udgangspunkt alene tage stilling til de anbringender, som parterne fremfører. Det var i øvrigt ud fra samme bestemmelse, at domstolen i 2015 nåede til, at Tyrkiet havde brudt med konventionen, da den fuldstændige adgang til internetmediet YouTube blev blokeret af den tyrkiske regering.

(2) Morten Messerschmidt laver i sit svar en optælling, hvor ”broderlandet” Finland blandt andet nævnes med 40 udestående domme, som mangler at blive efterlevet. Sandheden er dog, at Finland har 30 (ikke 40) udestående sager. Af de 30 sager er der dog tale om under en snes domme, som vedrører hvert sit område, hvor indtil flere krænkelser er blevet konstateret i forbindelse med samme systemiske fejl. Således er der fx konstateret 5 enslydende krænkelser af forbuddet mod dobbeltstraf, hvor samme fejl i den finske straffe- og skattelovgivning udsatte flere borgere for dobbeltstraf. Krænkelserne tæller derudover blandt andet indgreb i fængselsindsattes personlige integritet, ineffektiv prøvelse af tvangsindgreb i psykiatrien, systemiske fejl i det finske retsvæsen, herunder behandlingen af børnesager. Sådanne krænkelser kræver gennemgribende lovreformer, som Finland uden videre ses at have sat i søen, og som fortsat evalueres af de nationale myndigheder og af Europarådet. Det er således også forkert, når Morten Messerschmidt hævder, at Finland ikke tager dommene alvorligt. På samme måde forholder det sig så vidt ses med både Tyskland, Holland og Belgien, som Morten Messerschmidt også nævner. Mere foruroligende er det dog, at Morten Messerschmidt mener, at Italien, der næsten egenhændigt administrerer migrationen over Middelhavet, skulle have 2000 udestående sager. Der er derimod tale om 237 udestående sager, hvor langt størstedelen igen udgør systemiske krænkelser, altså hvor samme fejl har medført medført en række enslydende krænkelser. Et mere retvisende tal er 57, som udgør det reelle antal udestående sager, som landet er i færd med at implementere. Blot 14 af disse sager afventer en nærmere handlingsplan fra Italien om den videre implementering. En sådan lemfældig og direkte forkert omgang med tal for at understrege sit politiske budskab må Morten Messerschmidt (i alle aspekter af sit virke) holde sig for god til.

(3) Det er velkendt, at prof. Gorm Toftegaard generelt er kritisk over for opbygningen af det menneskeretlige system, og at han blandt andet har fremsat berettiget kritik af enkeltsager, hvor konsekvenserne af dommen synes at være gået menneskerettighedsdomstolen forbi. Derimod tager Morten Messerschmidt munden for fuld, hvis han vitterligt mener, at prof.  Eva Smith kan klassificeres som kritiker af det menneskeretlige system. Morten Messerschmidt kunne også nævne prof. Mads Bryde Andersen, eller tidligere præsident for Højesteret, Børge Dahl, som begge fremsætter kritik af domstolen. Det forholder sig jo ikke sådan, at det menneskeretlige system er ufejlbarligt. Som alle andre systemer arbejdes der i det daglige for at forbedre og justere systemet, hvor medlemsstaterne inddrages i tæt dialog, men en sådan dialog synes for nærværende at blive afsporet af Morten Messerschmidt , som helt undgår undgår at nævne de jurister, som støtter det menneskeretlige system.

Forrige artikel Gitte Seeberg: Thulesen Dahl tager klima og autobranche som gidsler Gitte Seeberg: Thulesen Dahl tager klima og autobranche som gidsler Næste artikel Sygehusansatte: Vi vil hellere have en ekstra milliard end en ny reform Sygehusansatte: Vi vil hellere have en ekstra milliard end en ny reform
 • Anmeld

  Erik Høgh-Sørensen · DF-regionsrådsmedlem i Nordjylland

  Godaw mand økseskaft selv...

  Som tidl. EU-korrespondent for Ritzau, og i dag DF'er, kender jeg udmærket Europarådets arbejde. For mig at se leverer Claus von Barnekow og Tobias Stadarfeld Jensen i deres indlæg ikke evidens for, at der skulle være uoverensstemmelse mellem det, som de nævnte DF-politikere siger, og det der står i DF's partiprogram.

  Vi danskere er ikke forpligtet til at acceptere grænseløs kriminalitet påført os af diverse konventioner og domstolsafgørelser, som krænker mange danskeres retsfølelse. Det går simpelt hen imod vores grundlovssikrede frihedsrettigheder, og det har Messerschmidt m.fl. vist påpeget mere end en gang med rette. Det er også min pointe.

  Så farvel til Levakovic, for eksempel, uanset hvad levebrøds-"menneskerets"-aktivister måtte mene.

 • Anmeld

  I.R.Bertelsen · Borger og vælger.

  SV: Godaw mand økseskaft....En upolitisk kommentar.

  Ærligt talt, så er det dybt, dybt forvirrende, når politikere siger eet den ene dag, og noget andet den anden dag. Det må også en DF regionsrådspolitiker da være enig i ?
  At tale med to tunger til os vælgere og at agere som det jævnfør det gamle mundheld forklares: "En blind høne finde altid et korn" er da forvirrende for en vælger, der gerne vil danne sig et seriøst overblik for at kunne sætte sit kryds efter velovervejede beslutninger.
  Ja. zigeuneren Levakovic, der har levet i DK i hele sit liv, blev ikke udvist, men afsoner sin dom i dansk fængsel,...Ganske som danske Britta Nielsen,..hjemvendt fra den anden side af kloden...også skal gøre,.... selv om hårfarven var ændret fra gråt til sort.
  Sådan er der så meget.....

 • Anmeld

  Erik Høgh-Sørensen · DF-regionsrådsmedlem i Nordjylland

  Svar til I.R. Bertelsen:

  Naturligvis er jeg enig i, at politikere ikke skal sige ét den ene dag og noget andet den næste. Og det er jo netop pointen her. De to levebrøds-akademikere tager fejl, når de hævder, at DF-politikernes udtalelser er ikke i strid med DF's partiprogram.

  Dermed er potten ude, bortset fra at konventionerne forhindrer Danmark i at smide Levakovic ud. Derfor bør konventionerne naturligvis opsiges - eller i det mindste de dele, som tiden er løbet fra. Apropos, Shuaib Khan hvad laver han i Danmark? Ud, ud, ud.

 • Anmeld

  I.R.Bertelsen · Borger og vælger.

  Borgernes frihedsrettigheder

  Tak til Claus von Barnekow og Tobias Stadarfeld Jensen, fordi I har spidset pennen og formidler Jeres viden og indsigt.
  ....
  Er uddannet livredder og kommer i tanker om, at et menneske, der føler sig afmægtig ofte angriber helt tilfældigt til alle sider. Man ved som livredder, at den forulykkede kan være så panisk, at vedkommende går til angreb selv på den, der vil redde vedkommende.
  ....
  Er panikken ved at brede sig op til valgkampen? Kan i hvert fald ikke finde logikken i, at man intenst argumenterer for nedlæggelse af sin egen arbejdsplads/tillidspost i EU, at man i skrift offentligt nedtaler og angriber andre statsledere samt mennesker, der tilsyneladende ikke har de 'nødvendige' danske gener, at Grundlovens bestemmelser, hvis indhold man selv har accepteret med sin underskrift ved tiltrædelsen er forældet samt at Menneskerettighedskonventionen og Menneskeretsdomstolen skulle være farlig for vores frihedsrettigheder.
  ....
  Jo. Som ganske almindelig vælger vil jeg bestemt være glad for at få et overblik og at kunne finde ud af, hvordan alt det, der skrives og politisk postuleres om hænger sammen,....Blot nogle svar....for overblikkets skyld.....Inden jeg går til valgurnen.

 • Anmeld

  Rolf Nielsen · Systemkritiker

  Dommernes manglende respekt for nationale demokratier og mistolkning af konventionens intentioner....

  ....forsvares af dygtige jurister og politisk hellige som indædt forsvarer at dommerne gør ret i, at tolke konventionens bestemmelser som at ville undgå et nyt holocaust til også at omfatte dybt kriminelle udlændinge som hærger landet og har adskillige domme på samvittigheden. Konventionens intentioner om aldrig mere at acceptere et nyt holocaust har ALDRIG skulle give ophold og pension til dybt kriminelle som kommer til landet. Der er rystende, at en hær af politisk korrekte forsøger at forsvare at dommere i Højesteret giver ophold og pension til Levakovic og den morddømte bandeleder fra LTF ved at henvise til domspraksis fra menneskerettighedsdomstolen. At man kan forsvare dette viser, at man sætter rabiat tolkning af konventionen over nationalstaternes ønsker om at få disse kriminelle typer ud af landet.

  Men der er også dobbelt moral hos Dansk Folkeparti som systematisk deltager i krænkelser af Grundlovens bestemmelser om magtens tredeling, som man som folketingsmedlem højtideligt har skrevet under på. Topfolk i Dansk Folkeparti deltager gerne i hemmelige møder i landsskatteretten hvor de sammen med "upartiske" dommere laver politiske kendelser mod betaling fra SKAT. Så når man kræver rene linjer ved den europæiske menneskerettighedsdomstol burde man også kræve rene dommere ved de danske domstole. Dommere som ikke modtager ekstra betaling fra SKAT for at afsige politiske kendelser sammen med folketingsvalgte.

  Desværre vælter det ud med afsløringer om hvordan advokaterne først rådgiver om hvordan de kriminelle kan malke statskassen og derefter tjener de samme advokater millioner på at rådgive SKAT i selvsamme sag som advokaterne selv har medvirket i. Vi ser at juristerne ikke har skyggen af respekt for Grundlovens bestemmelser om magtens tredeling og hvordan SKAT får flere dommere til at sælge deres dømmekraft til SKAT.

  Vi ser at anklagemyndigheden instruerer politiet i at vidne falsk i Østre Landsret for at få uskyldige i fængsel uden dem som lyver kommer i fængsel. Vi ser at sager hvor SKAT er part kan blive behandlet på hemmelige retsmøder hvor dom bliver afsagt uden retsbogen bliver ført - uden det får skyggen af konsekvenser. SKAT har korrumperet de danske domstole og metoderne som SKAT benytter er ikke et retssamfund værdigt.

  Men at holocaust bestemmelserne i konventionen skulle beskytte Levakovic og den morddømte bandeleder fra LTF mod udvisning skal man vist være dømme svag jurist for at påstå. Det er som om at juristerne ikke længere kender forskel på ret og uret. Retfærdighed er noget som juristerne allerede på første semester lærer intet har med jura at gøre. Men at juristerne sætter uret over ret betyder at borgerne ikke længere kan have tillid til juristerne.

  Der er desværre ingen danske jurister som tør tage bladet fra munden mere - juristerne frygter alle hævnen fra regimet såfremt de kommer i "bad standing". Advokater sig åbenlyst at de ikke tør fastholde krav om en udeblivelsesdom i Østre Landsret af frygt for at komme i "bad stading" hos dommerstanden. Disse rockermetoder bør aldrig accepteres ved de danske domstole, men ubehagelige truende dommere findes også. Og måske er det derfor man ikke må optage retsmøderne.

  Der var dog en jurist af ære som turde tale dommerstanden imod - ære være hans minde.

  https://www.information.dk/debat/2010/07/hoejesteretsdommernes-bijob

  Mærkeligt som Dansk Folkeparti kun kan se problemerne ved menneskerettighedsdomstolen, men ikke partiets medvirken til Grundlovskrænkelser ved at holde hemmelige møder med dommere og lave politiske kendelser mod betaling fra SKAT. Men uhyggeligt at borgerne må leve med juristernes og politikernes accept af ophold og pension til Levakovic og den morddømte bandeleder fra LTF. Danny fra den internationale klub har også fået tålt ophold fordi han påstår, at have været spion for Israel og han har så kostet samfundet millioner som han har belønnet med nye kriminelle handlinger. Vi har meget at takke politikere og jurister for i Danmark, men retfærdighed er ikke et punkt på listen som vi skal takke for. Men jura har jo heller ikke noget med retfærdighed at gøre.....

 • Anmeld

  Kim Nielsen

  Kim Nielsen

  Jeg deler bestemt ikke den hetz mod menneskerettighederne som bl.a. Dansk Folkeparti deltagere i.
  Man skal være meget tilbageholdende med at påberåbe sig et demokratisk flertal for at kunne tilsidesætte menneskerettighederne eller måske rettere dem, der der menes at det er svært at gøre livet surt for flygtninge og udlændinge.
  Det er mange grunde til at mennesker stemmer på et parti
  Derimod har DF ret insin kritik af EU - domstolen har fortolket i en meget intregrationsvenlig retlige, og derved kommer til at rykke ud over den grænse befolkningen gav dem ved folkeafstemningerne
  Det er en kritik der har været frensat i juridisk litteratur og ikke kun af DF i Danmark, men også fra andre lande
  Forfatterne glemmer åbenbart at EU s kompetence ikke er begrænset til menneskerettighederne men til næsten alle områder.
  En af begrundelserne for at nogle fik medhold i at have søgsmålskompetence om grundloven var overholdt i forbindelse med Danmarks tilslutning til EU, var, at EU ville få en væsentlig indflydelse på borgernes levevilkår ( skal skynde mig at skrive at det ikke er ordret gengivelse af højesteretsdom, men det var det der lå i præmissen)
  Det er lidt underligt at DF skulle opgiv sin EU - modstand for at indgå i regeringen. Man kunne jo lige så godt stille spørgsmålet om Venstre ville opgive deres meget pro EU holdning for at være i regering sammen med DF
  Det må de to partier selv finde ud af

 • Anmeld

  Rolf Nielsen · Systemkritiker

  Henrik Sass Larsen var modig og sagde det som mange tænker.....

  ....at det er bisart at dommerne i menneskerettighedsdomstolen udvider konventionens bestemmelser som forbud mod et nyt holocaust til at omfatte beskyttelse, ophold og pension til dybt kriminelle fra udlandet som gentagne gange er dømt for kriminelle handlinger.

  Man behøver ikke at være medlem af et bestemt politisk parti for at se at danskerne gerne ser Levakovic og den morddømte bandeleder fra LTF samt charmetrolden fra den internationale klub sendt tilbage til det de kom fra. Disse typer har misbrugt vores velvillighed på det groveste og skal blot ud af landet. At der er politikere som mener noget andet sammen med jurister som ikke kender forskel på ret og uret undrer ikke.

  De politiske dommere ved menneskerettighedsdomstolen skal ikke udvide holocaust bestemmelserne til også at omfattet dybt kriminelle som aldrig har været forfulgt her i landet for andet end deres kriminelle handlinger.

 • Anmeld

  J. Jensen

  Der var engang hvor Messerschmidt elskede Europarådet

  Forslag til folketingsbeslutning om at afvise planerne om et EU-agentur for grundlæggende rettigheder
  [af Morten Messerschmidt (DF) m.fl.]

  Dansk Folkepartis medlemmer af udvalget konstaterer, at det efter den kolde krig er lykkedes at indlemme en række af de østeuropæiske lande i et tæt samarbejde med de vesteuropæiske lande. Et sådan samarbejde indeholder et åbenbart sikkerhedspolitisk potentiale. Men med den fortsatte tendens til statsdannelse i EU åbner der sig en udvikling, som ikke bygger videre på tanken om at forene Europa i fred og samarbejde, men snarere synes at vende tilbage til tidligere tiders ulykkelige opdeling af kontinentet. Det eneste internationale organ, som i øjeblikket favner og holder sammen på europæiske demokratier, er Europarådet. Her hviler menneskerettighederne, som sikrer de grundlæggende demokratiske spilleregler og retsstatsprincipper for de europæiske lande; og her vogter Menneskerettighedsdomstolen, hvis eksplosive sagsmængde i disse år vidner om, hvor vigtigt det er, at de østeuropæiske lande er blevet involveret i et samarbejde, der sætter fokus på demokrati og retsstat. Dette fokus Europaudvalget B 29 - Bilag 3 Offentligt 2 og samarbejde er EU ved at sætte over styr. Arbejdet på at skabe et »agentur for grundlæggende rettigheder«, der klart udspringer af forfatningstraktatens del II, udgør en fare for Europarådets virke og autoritet over for de lande, særlig i øst, der ikke medlemmer af EU.

 • Anmeld

  Christian X

  Som akademiker i både naturvidenskab og økonomi,

  må jeg desværre konkludere, at jeg ikke længere giver noget for, hvad folk har læst, men kun for hvad de har forstået.

  Jeg har især mødt mange akademikere indenfor samfunds"videnskab" og humaniora, der ikke har lært andet end polemikkens ABC. Som ovenstående Claus von Barnekow og Tobias Stadarfeld Jensen, der selvhøjtideligt smider snaren ud: "er De stoppet med at slå deres kone?"
  - Og hujende medløbere er der altid nok af...

  Tænk at danske skatteydere har brugt milliarder på at uddanne storskrydende finanslov-lommetyve, hvis ”arbejde” er at markedsføre samfundsskadeligt støj i medier, drive politik - og søge endnu flere støttekroner, så de har råd til at ansætte endnu flere ”blodsugere” – samtidig med at ædle men nedgjorte erhverv som håndværk og hjemmehjælpere ikke kan skaffe folk, der vil slide sig selv op for at finansiere de begunstigede i godhedscirkusset…

 • Anmeld

  Glenn Madsen

  Amatørisme: uvidenhed eller inkompetence?

  Politik drejer sig om at tage magten, når man har mulighed for det. Derfor står DF's ledelse tilbage som en flok amatører efter valget i 2016. Og tilsyneladende er de ikke blevet klogere; de vil stadigvæk pege på Lars Løkke. Rasmussen som statsminister. Deres forestilling om at de kan styre regeringens politik fra sidelinjen, iført DF-klaphatte naturligvis, er latterlig.

 • Anmeld

  Glenn Madsen

  Rettelse

  Valget i 2015 selvfølgelig!

 • Anmeld

  Erik Høgh-Sørensen · DF-regionsrådsmedlem i Nordjylland

  Svar til Glenn Madsen:

  Jeg går gerne med klaphat, hvis jeg kan få DF's politik igennem :-)
  Med det på plads kan jeg orientere dig om, at DF kræver en dronningerunde efter næste valg. Hvis du mener, det er at pege på Lars Løkke Rasmussen, så tjek lige betydningen af "dronningerunde". DF's tilgang er meget demokratisk og forudsigelig: Det samarbejde, DF besluttede sig for at deltage i i 2015, fører DF til ende.
  Derefter taler vælgerne. Og så kommer dronningerunden. Formalitet eller ej.

 • Anmeld

  Allan Gorm Larsen · Pensionist

  Konventioner.

  U anset hvad DF mener om konventionerne, så mener jeg at de, enten skal revideres eller helt afskaffes, i det de forhindrer de enkelte lande i at modvirke kriminalitet, begået af f.eks. asylsøgere. Samtidig med at de forhindrer udvisning af disse. Konventionerne er skabt i en tid, fjernt fra det som vi oplever nu. Derfor revideres, eller fjernes helt.

 • Anmeld

  Glenn Madsen

  Svar til Erik Høgh-Sørensen

  Jeg er ikke modstander af DF, jeg tillader mig bare at gøre grin med, hvad jeg anser for amatørisme. Er de blevet mere professionelle til næste valg, så kan jeg kun siger: 'strålende'.

 • Anmeld

  I.R.Bertelsen · Borger og vælger

  Amatørisme kontra ansvarlig politisk ledelse

  Som borger og vælger forventer jeg, at de mennesker, der stiller op til valg og dermed postulerer at ville påtage sig et alvorligt ledelsesansvar, er voksne, ansvarlige mennesker, der har rummelige kompetencer, og som er villige til at sætte sig ordentligt ind i de ansvarsområder, de får.

  Som borger har jeg bestemt ikke brug for højtskrydende, selvpromoverende politikere, der bruger størstedelen af deres energi på heksejagter hver gang muligheden foreligger..... samtidigt med, at man selv fralægger sig ethvert ansvar ved... trods stemmetal...at nægte at påtage sig ansvaret.
  I dag har Marie et indspark her på altinget, hvor det højtskrydende og velformuleret kræves, at mennesker fra et bestemt kulturområde med en til formålet udvalgt tro og fra et arabiske kulturområde skal gå på kompromis med sig selv. Tja.
  Tænker nu, at Marie Krarup og fællerne burde ransage deres egen påståede danskhed. Selv kan jeg ikke finde meget dansk sindelag hos dem, selv om de svinger med Dannebrog og sågar som MK svøber sig i det i et stort forsidefoto i Jyllandsposten. Problemet med fotoet var bla, at Dannebrog slæbte hen ad gulvet. Pinligt.
  ...
  Lad os finde nogle ærlige politikere, der er indstillet på at sætte sig ind i tingene og at lægge en ærlig og ordentlig arbejdsindsats for dagen, så også svære problemstillinger kan blive løst uden heksebrændinger og diskriminerende særlove.
  ....
  Chr. IV er død, og hans diktatoriske regeringsform burde være fortid.
  Han bekrigede ethvert naboland, mishandlede, haldhuggede, brændte og satte i gabestok, hvis man var anderledes eller gjorde modstand. Han byggede utallige borge og voldgrave, og efterlod et ruineret, minimeret land
  Han ville utvivlsomt have været modstander af Menneskerettighederne.