Debat

Forældre: Forvaltningen trumfer politikernes ønsker i sag om lukning af daginstitutioner

I modstrid med en politisk beslutning trumfer økonomi alle andre hensyn i sagen om lukning af daginstitutioner. Men hvem bestemmer egentlig på børneområdet i København – de folkevalgte eller forvaltningen, spørger Morten Skov Madsen og Christian Møller Blæhr.

Når udflytterinstitutionerne ender med sorteper i sagen, skyldes det blandt andet, at økonomi trumfer alle øvrige kriterier, selvom udvalget valgte at prioritere overskydende kapacitet i området og søgning højere, skriver Morten Skov Madsen & Christian Møller Blæhr.
Når udflytterinstitutionerne ender med sorteper i sagen, skyldes det blandt andet, at økonomi trumfer alle øvrige kriterier, selvom udvalget valgte at prioritere overskydende kapacitet i området og søgning højere, skriver Morten Skov Madsen & Christian Møller Blæhr.Foto: Thomas Lekfeldt/Ritzau Scanpix
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Onsdag i denne uge er en skæbnedag for et par tusinde børnehavebørn, deres forældre og personalet i 33 københavnske dagtilbud.

Her skal Børne- og Ungdomsudvalget i Københavns Kommune afgøre en sag om “nedjustering af dagtilbudskapacitet” ved at beslutte, om disse 33 dagtilbud skal lukkes eller nedskæres – som indstillet – eller om andre løsninger skal på bordet.

Sagen har fået en del medieomtale. Det er sjældent populært at skære i velfærdsydelser, men nogle gange kan det være nødvendigt - en fyldt børnehave kan drives mere økonomisk effektivt end en halvtom - og offentlige midler skal bruges med omtanke.

Men når velfærd beskæres, må en fair, uangribelig og gennemskuelig proces forventes, og dét er desværre ikke tilfældet i sagen.

Når velfærd beskæres, må en fair proces forventes, og dét er desværre ikke tilfældet i sagen.

Morten Skov Madsen & Christian Møller Blæhr
Fædre til børn i Holmens Sogns Udflytterbørnehave.

Det skyldes, at Københavns Kommune ikke følger de kriterier for udvælgelse af dagtilbud til lukning eller nedskæring – sagens måske vigtigste spilleregler – som et flertal uden om børne- og ungeborgmester Jakob Næsager (K) vedtog i juni 2023.

Politikerne vedtog ét sæt kriterier for udvælgelse, men kommunen har i praksis udvalgt daginstitutioner efter nogle andre.

Bureaukratiske finter udenom politisk aftale

På et udvalgsmøde 21. juni 2023 besluttede Børne- og Ungdomsudvalget, hvilke kriterier der skulle bruges til at udvælge dagtilbud til lukning eller beskæring.

Forvaltningen indstillede fem kriterier i prioriteret rækkefølge (overskydende kapacitet for området, økonomi, transport, fysiske faciliteter, søgning til institutioner). Et politisk flertal besluttede dog at skrotte kriteriet transport, som eksempelvis omhandler omkostninger forbundet med buskørsel.

Det gjorde udvalget blandt andet med begrundelsen: ”Det, som forvaltningen lægger op til med princippet om ’transport’, er, at en generel afvikling af udflytterinstitutioner og skovbørnehaver nu skal anses som et politisk mål i sig selv. Det kan vi ikke støtte […]."

Udvalget besluttede desuden at nedprioritere kriteriet økonomi (driftsomkostninger) og opprioritere søgning, altså dagtilbuds popularitet målt ud fra forældres søgning af dem. Dette resulterede i vedtagelse af fire kriterier i prioriteret rækkefølge (overskydende kapacitet for området, søgning til institutioner, økonomi, fysiske faciliteter).

Læs også

Men efterfølgende sendte kommunen 3. maj 2024 et forslag om lukning eller nedskæring af 33 institutioner i høring.

I sagsfremstillingen til onsdagens møde står der om indstillingen, at ”det økonomiske potentiale er vægtet højest af kriterierne, som blev vedtaget med udvalgssagen […] den 21. juni 2023.”

Altså, økonomi har trumfet alle andre hensyn trods udvalgets beslutning om, at to andre kriterier (overskydende kapacitet i området; søgning til institutioner) skulle vægtes højere.

Desuden var to nye kriterier (særlig faglig indsats, mindst mulig indgriben) kommet til i 11. time, og transportomkostninger var kommet til at indgå i kriteriet økonomi (som del af driftsomkostninger), selvom udvalget skrottede kriteriet transport om transportomkostninger.

Denne omprioritering redder nogle børnehaver og sender andre til lukning, og den skaber undren i udflytterbørnehaver, hos udvalgsmedlem Knud Holt Nielsen (EL) og flere udvalgsmedlemmer, vi har talt med.

Hvem bestemmer egentlig i kommunen?

Omprioriteringen har vindere og tabere. Især rammes udflytterinstitutioner: 17 indstilles lukket eller beskåret, svarende til godt halvdelen af de 33 udvalgte dagtilbud og hver fjerde udflytterinstitution i Københavns Kommune.

Hvem bestemmer på børneområdet i København – politikerne eller embedsmændene?

Morten Skov Madsen & Christian Møller Blæhr
Fædre til børn i Holmens Sogns Udflytterbørnehave.

Alle 17 udflytterinstitutioner er udvalgt på baggrund af økonomi, mens kun seks af de øvrige 16 indstillede dagtilbud er udvalgt på baggrund af økonomi.

Hovedårsagen er, at prisen på udflytterkørsel steg voldsomt i 2023, og at busudgifter indgår i forvaltningens beregning af driftsomkostninger.

I vores børns børnehave – Holmens Sogns Udflytterbørnehave – steg busprisen eksempelvis med omkring 130 procent fra 2022 til 2023 – fra cirka 650.000 kroner om året i 2022 til mere end 1,5 millioner kroner i 2023, hvor Vikingbus overtog kørslen som følge af en ny kontrakt med Københavns Kommune med krav om kørsel i el-busser fra 2025.

Når udflytterinstitutionerne ender med sorteper i sagen, skyldes det to ting:

At kriteriet økonomi trumfer alle øvrige kriterier, selvom udvalget valgte at prioritere overskydende kapacitet i området og søgning højere.

At udgifter til buskørsel indgår i beregningen af dagtilbuds driftsomkostninger trods Børne- og Ungdomsudvalgets klare beslutning om ikke at tillægge transportomkostninger vægt af frygt for, at dette ville stille udflytterinstitutioner ringere end almindelige institutioner.

Ovenstående rejser spørgsmålet: Hvem bestemmer på børneområdet i København – politikerne eller embedsmændene?

Læs også

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion


Altinget logo
København | Stockholm | Oslo | Bruxelles
Politik har aldrig været vigtigere
AdresseNy Kongensgade 101472 København KTlf. 33 34 35 40[email protected]CVR nr.: 29624453ISSN: 2597-0127
Ansv. chefredaktørJakob NielsenDirektørAnne Marie KindbergCFOAnders JørningKommerciel direktørMichael ThomsenFormand og udgiverRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024