Kommentar af 
Anja Marschall
Sine Penthin Grumløse

Vi er nødt til at tage presset på familien alvorligt

Vi skal have en familiepolitisk samtale om, hvad der skal til for, at hverdagen hænger sammen for de danske familier, skriver Anja Marschall og Sine Penthin Grumløse.

Mens den politiske interesse for familiernes vilkår har været der ganske længe, er etableringen af holdbare løsninger udeblevet, skriver Anja Marschall og Sine Penthin Grumløse.
Mens den politiske interesse for familiernes vilkår har været der ganske længe, er etableringen af holdbare løsninger udeblevet, skriver Anja Marschall og Sine Penthin Grumløse.Foto: Rune Øe/Ritzau Scanpix
Anja Marschall
Sine Penthin Grumløse
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

At hverdagen i mange børnefamilier er hektisk, er vist ingen hemmelighed.

I årtier har netop tid været diskuteret som en væsentlig faktor for muligheden for at drage omsorg for hinanden i familien.

Tid synes nærmest at være en markør for, hvordan vi forstår det gode forældreskab.

Det ved forældre godt, og når vi på tværs af forskellige forskningsprojekter har interviewet forældre om dette, bliver det tydeligt, hvordan de laver krumspring i hverdagen for, at tiden med børnene kan prioriteres. Det kan for eksempel foregå sådan her:

"Den ene kan aflevere sent, og den anden kan gå tidligt fra arbejde (…). Og så har vi begge siddet med aftenarbejde de første år."

På mange måder kan man sige, at hverdagen i denne familie var kendetegnet af et højt tempo og med fokus på maksimal effektivitet og daglig time-management.

Når fleksibiliteten i arbejdslivet er stor, er det muligt at mingelere tiden, så det kommer børnene til gode.

Anja Marschall og Sine Penthin Grumløse

Forældrene opdelte dagen, så de kunne præstere på både hjemmefronten og i arbejdslivet.

Når fleksibiliteten i arbejdslivet er stor, er det muligt at mingelere tiden, så det kommer børnene til gode. Det lykkes således både at opretholde accelerationen og tøjle tiden, men med den bagside, at forældrene aldrig har fri – "man er altid på arbejde i hovedet," som en anden forælder formulerer det.

For moderen i ovenstående citat betød det, at hun stod til rådighed på telefon og mail, og begge forældre måtte arbejde om aftenen, når de tre børn var puttet. De havde tid med børnene om eftermiddagen, men så at sige aldrig fri fra arbejde.

Diskussion om familieliv og tid er ikke ny. Det optog 'Kommissionen vedrørende kvindernes stilling i samfundet' i 1960'erne, og efter udgivelsen af Børnekommissionens hovedrapport i 1981 slog daværende socialminister Ritt Bjerregaard fast:

"For det første har store grupper børn for lidt kontakt med deres forældre, der er overarbejdede og stressede. En meget stor del af småbørnsfamilierne har to udearbejdende forældre, og i mange har begge fuldtidsarbejde.

Børnene må i disse familier undvære kontakten med forældrene i de fleste af dagens bedste og aktive timer. Kontakten bestemmes af arbejdslivets betingelser og ikke af barnets skiftende behov. Forældrenes kræfter til at give børnene opmærksomhed og omsorg er små efter en lang arbejdsdag uden for hjemmet. Når begge forældres fravær sammenlægges, bliver det ofte på 80 timer om ugen mod 45-50 timer tidligere, hvor kun den ene arbejdede.

Børnenes kræfter og evne til at koncentrere sig om forældrene er ofte ringe efter en lang dag i institutionen. Oplevelsen af tryghed, nær kontakt og tilhørsforhold er truet i disse familier med virkninger for børnenes følelsesmæssige, sociale og intellektuelle udvikling."

Læs også

Mens den politiske interesse for familiernes vilkår har været der ganske længe, er etableringen af holdbare løsninger udeblevet. Det er gennem tiden blevet diskuteret, om forældre med små børn kan arbejde færre timer, og om man kan etablere gode vilkår for hjemmepasning, og i 2007 kom Familie- og arbejdsmarkedskommissionen med 31 forslag til forbedringer af familiernes vilkår.

Ingen af disse vakte dog politisk genklang. Tid med familien er og bliver et forhold, der er optil den enkelte familie at finde løsninger på.

Et er dog familier som ovenstående, der har fleksibiliteten til at tilrettelægge hverdagen, så børn og forældre får tid sammen. Noget andet er de familier, der ikke har mulighed for fleksibilitet i familielivets favør.

Forældres samvittighed er dårlig, når børnene ikke trives.

Anja Marschall og Sine Penthin Grumløse

Her fortæller en anden mor, hvordan hendes arbejde på treholdsskift påvirker hele familien og især børnene på to og fem år:           

"Altså, vi kan tydeligt mærke en forskel [på hvornår jeg arbejder]. Det kan de også oppe i institutionen, og de siger altså, at når jeg har skifteholdsarbejde, eller når jeg har eftermiddag… hvor jeg ikke ser børnene i så og så mange dage, eller jeg har… weekendarbejde, så skal vi sige det i børnehaven...

Og min yngste, hun hænger også rigtig meget på pædagogerne. Så der er jo en klar sammenhæng. Så ved de så, at når jeg kommer og siger: 'Nu har jeg været på nat, eller nu skal jeg på nat,' jamen, så ved de, at de så skal være mere obs på dem."

På mange måder italesætter moderen den hverdag, som Ritt Bjerregaard i 1981 satte ord på. Det er arbejdslivet, der bestemmer graden af omsorg og nærvær i familien.

Moderen på treholdsskift kan ikke drage omsorg for sine børn i hverdagen på den måde, hun oplever, de har behov for. Samtidig bliver forældrenes manglende mulighed for at skabe bedre tid med børnene en væsentlig del af deres selvforståelse.

De har ikke mulighed for at være de forældre, de gerne vil, og de kan ikke gøre noget ved det. De har måske ikke muligheden for at flytte eller skifte til et arbejde med større fleksibilitet.

Læs også

Årsagerne kan være mange. For nogle handler det om økonomi, mens det for andre handler om forankring i lokalområdet, om at man er specialiseret i en særlig gren af produktionen, og der måske er langt til næste arbejdsplads, der efterspørger ens kompetencer.

Hvor Ritt Bjerregaard talte for, at familierne skal have bedre mulighed for at etablere en hverdag med nærhed, kontakt og tilhør, forsøgte partifællen Kaare Dybvad i dette forår at række ud til forældrene og understregede, at de ikke skal have dårlig samvittighed, selvom det indimellem bliver nogle lange dage i institution for børnene.

Men velmenende ord til trods: Forældres samvittighed er dårlig, når børnene ikke trives. Det handler om noget langt mere grundlæggende, ja nærmest eksistentielt, end bidraget til velfærdsstaten.

Når forældre fortæller, at det går for stærkt i hverdagen, og at der er pres på for at finde ro og tid til hinanden i familien, er vi nødt til at tage det alvorligt. Vi må have en familiepolitisk samtale om, hvad der som et minimum skal til for, at hverdagen hænger sammen for de danske familier.

Hvad kendetegner 'det gode familieliv' anno 2024, og hvilken rolle skal staten spille? Er det en politisk opgave at skabe bedre rammer for det hverdagsliv, som er blevet betragtet som tidsknapt i flere generationer, eller skal det også om 40 år være op til den enkelte familie?

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Anja Marschall

Ph.d., pædagoguddannelsen, Københavns Professionshøjskole
Ph.d. i psykologi

Sine Penthin Grumløse

Docent, Center for Pædagogik, Professionshøjskolen Absalon
cand.mag. europæisk etnologi Københavns Uni. 2008) ph.D. socialpsykologi (Roskilde Universitet 2014)

Ritt Bjerregaard

Fhv. minister (S) & MF, fhv. EU-kommissær, fhv. overborgmester, København
lærer (Emdrupborg 1964)

Altinget logo
København | Stockholm | Oslo | Bruxelles
Politik har aldrig været vigtigere
AdresseNy Kongensgade 101472 København KTlf. 33 34 35 40[email protected]CVR nr.: 29624453ISSN: 2597-0127
Ansv. chefredaktørJakob NielsenDirektørAnne Marie KindbergCFOAnders JørningKommerciel direktørMichael ThomsenFormand og udgiverRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024