Ny debat: Hvilken rolle skal fritidsområdet have i fremtiden?

TEMADEBAT: Nedskæringer, sammenlægninger og lange skoledage udfordrer fritidstilbuddene, som ellers kan være et nyttigt middel til at nå udsatte unge. Altinget Børn spørger centrale aktører, hvilken rolle fritidsområdet skal have fremover? 

I debatspalterne på børneområdet er det langtfra fritidsklubber, fritidshjem og SFO'er, der har fyldt mest de seneste år. Fritidstilbuddene er druknet i debat om minimumsnormeringer og lange skoledage. Alt imens er midlerne til at drive tilbuddene er blevet skåret ned.  

Fritidsklubber og hjem er gennem tiden blevet brugt som et middel til at nå udsatte unge og give dem et alternativ til usunde aktiviteter på gaden. Senest har forskning fra Aarhus Universitet peget på, at fritidstilbud i udsatte boligområder kan have en gavnlig effekt for de unge beboere i områderne.

Men nedskæringer og sammenlægninger har givet fritidsområdet trange kår, samtidig med at lange skoledage har givet børnene mindre tid til at mødes i deres fælles frirum.  
Efter år i den politiske glemmebog er spørgsmålet: Hvilken rolle skal fritidstilbuddene indtage i fremtidens Danmark?  

Login