Kommentar af 
Andreas Rasch-Christensen

Pædagogers faglighed gør en afgørende forskel for børnefællesskaberne

Pædagoger er afgørende for kvaliteten i de tidlige indsatser og for de fællesskaber og relationsdannelser, der er så vigtige for alle børn nu og senere i livet. De skal blot have lov til at udøve deres faglighed, skriver Andreas Rasch-Christensen.

Pædagogers faglighed understøtter børns fællesskaber og relationer er deres relationer til hinanden, skriver Andreas Rasch-Christensen.
Pædagogers faglighed understøtter børns fællesskaber og relationer er deres relationer til hinanden, skriver Andreas Rasch-Christensen.Foto: Signe Goldmann/Ritzau Scanpix
Andreas Rasch-Christensen
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

I disse dage afholdes KL's årlige Børne og Ungetopmøde. Fællesskaber er på dagsordenen, og det er med god grund. Gode relationer er afgørende for børn og unges faglige og sociale udvikling. Læring og trivsel bor ikke i den enkelte, men påvirkes af de fællesskaber, som børn og unge indgår i.

Det starter tidligt. Blandt andet når de yngste borgere starter i de danske dagtilbud. Tidlige indsatser bliver altid fremhævet som det afgørende. Men hvad indeholder de, og hvad er pædagogernes rolle heri?

Det er en fornøjelse at besøge de danske dagtilbud. Fornyelig bød muligheden sig en lørdag formiddag i Skanderborg. Her var ambitionen at sætte ord på, hvad pædagogers helt afgørende fagligheder består i, og hvorfor de er så væsentlige for danske børn og unges udvikling. Ikke med en ambition om "at tale en profession op", som det for alt for ofte klicheagtigt angives.

Pædagogers faglighed skaber grundlag for at kunne navigere i denne type af dilemmaer og uforudsigeligheder og træffe valg.

Andreas Rasch-Christensen
Forsknings- og udviklingschef, VIA University College

Der skulle sættes ord på pædagogfaglighed, fordi det tjener som et velvalgt grundlag for drøftelserne mellem dagtilbuddenes pædagogiske personale, lederne og forældrene. Tilsvarende i dialogerne mellem forvaltningen og dagtilbuddene, eksempelvis i forbindelse med kommunernes tilsyn af vuggestuer og børnehaver

Det var herligt at være en del af de drøftelser og refleksioner. Selvom de var hensat til en lørdag, så foregår de også på andre tidspunkter i dagtilbuddene i Skanderborg.

Alligevel er det relevant at rette opmærksomhed mod, hvorvidt danske dagtilbud generelt har de fornødne rammer til denne type af betydningsfulde refleksionsrum.

I en undersøgelse foretaget af VIA UC af århusianske dagtilbud, viser det sig også værdifuldt, at der etableres dialogrum for det pædagogiske personale og lederne. Men det bliver for skrøbeligt, hvis disse rum kun findes i weekenden eller etableres i forbindelse med forskningsprojekter.

Et centralt omdrejningspunkt for pædagogisk praksis er børnefællesskaber. Det er vigtigt for alle børn at have gode relationer til hinanden. Igen kan der rettes en særlig opmærksom mod de børn, der ikke har så mange gode relationer, når de kommer hjem fra dagtilbud.

Der er en lang række pædagogisk valg og dilemmaer forbundet i arbejdet med børnefællesskaberne, der ikke altid kan observeres med det blotte øje. Nogle kan, som når der organiseres nye legegrupper, mens andre er mere implicitte. eksempelvis viser undersøgelser af dagtilbuddenes arbejde med udeliv, at børn leger med andre, når de er ude end inde. På den måde kan legens omgivelser påvirke de relationer, som børnene danner, og pædagogernes beslutninger og viden om disse kontekster er betydningsfulde.

På velvalgte tidspunkter skal pædagogerne kunne drøfte deres egen praksis med andre, hvis deres faglighed skal bruges og videreudvikles.

Andreas Rasch-Christensen
Forsknings- og udviklingschef, VIA University College

Den pædagogiske praksis er ikke et værdineutralt rum eller præget af glasklar forudsigelighed. Dagligdagen er præget af planlagte aktiviteter, rutiner omkring middagsmaden og børnenes selvorganiseret leg.

På den måde er børnene frie, men nogle skal have hjælp og støtte til at komme med i legene, børnefællesskaberne og finde nye relationer. Den type af pædagogiske dilemmaer præger pædagogernes beslutninger.

Hvornår skal man støtte børn i at lege eller løse konflikter, og hvornår skal man observere det fra distancen? Hvornår skal børn have lov til at træde ud af fællesskaberne for en periode, fordi de har brug for at være alene?

Pædagogers faglighed skaber grundlag for at kunne navigere i denne type af dilemmaer og uforudsigeligheder og træffe valg. Nogle valg er bedre end andre, men der er ingen kogebogsopskrifter. Det, der viser sig at være hensigtsmæssige beslutninger i forhold til nogle børnefællesskaber, er utilstrækkelige i forhold til andre, og børn i udsatte positioner kan have brug for særlige typer af støtteforanstaltninger

Det kræver ideelt set, at pædagoger har rum til at reflektere over deres egen praksis. Ikke blot med sig selv, men også med andre kolleger og ledelsen. Det kan ske ved at fastholde sekvenser af den pædagogiske praksis i form af videooptagelser, børnenes produkter, børnenes fortællinger eller noget helt fjerde, og placere den på bordet, så den kan drøftes. Det må ikke kræve en masse ligegyldige møder og dokumentation og dermed tid væk fra børnene.

På velvalgte tidspunkter skal pædagogerne kunne drøfte deres egen praksis med andre, hvis deres faglighed skal bruges og videreudvikles. I nogle dagtilbud foregår det to lørdag formiddage i løbet af året. Det er utilstrækkeligt.

Læs også

Refleksionsrummene skaber som sagt også mulighed for at få sat ord på og få formidlet denne type af faglighed til aktører uden for dagtilbuddene. Pædagoger mødes fortsat af forældre, der spørger "om børnene kun har leget selv i dag". Det kan være vanskeligt at forstå, at leg ikke kun er et redskab til læring. Børn skaber mening i deres tilværelse gennem leg, når grenen bliver til et sværd eller bananen en telefon.

Det kan være vanskeligt at forstå, at leg ikke kun er et redskab til læring. Børn skaber mening i deres tilværelse gennem leg

Andreas Rasch-Christensen
Forsknings- og udviklingschef, VIA University College

Børn skal derfor også lege på deres egne præmisser, og det understøtter pædagoger på andre måder end "bare" at observere leg fra distancen. De kan give børn nogle fælles oplevelser, som kan hjælpe dem i den selvorganiserede leg. Det er svært at lege biograf, hvis man aldrig har været i en, og derfor er disse fælles oplevelser særlige væsentlige for de børn, der ikke har mange oplevelser, når de ikke er i dagtilbud.

Nogle dagtilbud arrangerer forældreaftener, hvor de viser og drøfter, hvordan de tilgår leg. Også for andre aktører med ansvar for dagtilbudsområdet er det vigtigt at få indsigter i legens betydning og forskellige placeringer i den daglige pædagogiske praksis.

Dagen i Skanderborg og i andre dagtilbud kaster lys over, hvor vigtige pædagogers faglighed er, og hvordan den understøtter fællesskaber og relationer. Der viser sig også et behov for, at denne faglighed ekspliciteres og drøftes mellem det pædagogiske personale i en form, som også med tiden kan oversættes til aktører uden for dagtilbudsområdets dagligdag.

Der skal skabes rum til, at dette kan lade sig gøre.

Læs også

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Andreas Rasch-Christensen

Forsknings- og udviklingschef, VIA University College
cand.mag. i historie og samfundsfag (Aarhus Uni. 1998), ph.d.

Altinget logo
København | Stockholm | Oslo | Bruxelles
Politik har aldrig været vigtigere
AdresseNy Kongensgade 101472 København KTlf. 33 34 35 40[email protected]CVR nr.: 29624453ISSN: 2597-0127
Ansv. chefredaktørJakob NielsenDirektørAnne Marie KindbergCFOAnders JørningKommerciel direktørMichael ThomsenFormand og udgiverRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024