Debat

LLO: Man må i forvejen bruge e-mails til næsten alt

DEBAT: Det er kun, hvis man opsiger folk eller sender rykkere, at man ikke må kommunikere digitalt, påpeger juridisk konsulent i LLO, Anders Svendsen. Han mener, at der skal være en vis form for klare regler på netop det område.

Det må ikke ende sådan, at man i princippet kan modtage en SMS med en meddelelse om, at man skal flytte ud, skriver Anders Svendsen fra LLO.
Det må ikke ende sådan, at man i princippet kan modtage en SMS med en meddelelse om, at man skal flytte ud, skriver Anders Svendsen fra LLO.Foto: Andreas Beck/Scanpix
Henrik Axel Lynge Buchter
GDPRDeleted
Vis mere
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Af Anders Svendsen 
Juridisk og politisk konsulent i LLO

Jeg har haft glæden af at sidde i den arbejdsgruppe, der skulle vurdere muligheden for fremme af digital kommunikation i lejeforhold. Vi har netop afleveret vores rapport, og vi kunne desværre ikke nå til enighed.

Uenigheden skyldtes i høj grad, at lejerne og udlejerne havde forskellige opfattelser af, hvordan der tages hensyn til parter, der ikke har vanskelighed ved at bruge IT.

Først skal én ting slås fast: I langt de fleste tilfælde kan en lejer og udlejer kommunikere per e-mail, hvis de ønsker det. Dette gælder eksempelvis huslejevarslinger, forbrugsregnskaber og indflytningsrapporter.

Fakta
Deltag i debatten!
Send en mail til [email protected]

I forbindelse med udfærdigelsen af vores rapport blev der udfærdiget en liste over alle de gange, kommunikation imellem lejer og udlejer er nævnt i lejeloven og boligreguleringsloven.

Listen opregner 102 steder i alt. Kun i to tilfælde er det ikke muligt at aftale, at parterne kommunikerer digitalt, hvis de ønsker det: udlejers opsigelse af lejer, og påkrav (rykkere) ved lejers manglende huslejebetaling.

Det kan konkret betyde, at lejeren kan blive opsagt pr. SMS. Det er simpelthen ikke tilfredsstillende

Anders Svendsen, juridisk og politisk konsulent i LLO

Det er med andre ord de to allervigtigste situationer, hvor der er et krav om ekstra beskyttelse i form af papir.

Der er således mulighed for at lave stort set alt andet digitalt, hvis parterne ønsker det.

Ikke en forenkling
Ud over at man vil fjerne de særlige værnsbestemmelser ved opsigelse og påkrav, foreslår udlejerne, at man ensidigt skal kunne varsle, at der sker en overgang til digital kommunikation.

Hvordan det praktisk skal kunne lade sig gøre at varsle en overgang til digital kommunikation til nogen, hvis e-mail adresse man ikke nødvendigvis kender, henstår i det uvisse.

Dertil kommer de problemer, der kan opstå, hvis meddelelser havner i et spamfilter eller bliver fremsendt til en e-mailadresse, der ikke længere er i brug.

Det er i hvert fald ikke en forenkling af det nuværende regelsæt. Det gør desuden retstilstanden usikker.

Endelig kan man spørge, om det ikke bare er den vej, udviklingen går. Vi skal alle bruge e-boks.

Det er vigtigt at understrege, at den lovændring udlejerne foreslår, ikke medfører et krav om, at kommunikation skal ske per E-boks. Den medfører til gengæld, at al digital kommunikation vil gå an.

Det kan konkret betyde, at lejeren kan blive opsagt per SMS. Det er simpelthen ikke tilfredsstillende, når det drejer sig om et så væsentligt livsvilkår som ens bolig.

Det skal i det mindste være igennem e-boks
Vi må som mindstemål betinge os, at udlejer bruger e-boks.

I e-boks er der ikke en risiko for, at beskeder ender i et spamfilter, som kan være en risiko ved almindelige e-mails.

Det er sjældent et stort problem, at en e-mail ryger i spamfiltret, men her er der for meget på spil: Man risikerer nemlig at miste sin bolig, hvis man ikke svarer i tide.

Nu skal Folketinget overveje om, det vil ændre loven. LLO opfordrer til, at man laver en rimelig afvejning mellem risikoen for, at lejeren mister sin bolig og udlejers behov for at slippe for at sende almindelige breve.

Hvis kommunikation skal ske digitalt, bør der bruges e-boks (eller et system, der giver den samme sikkerhed som e-boks gør), til vigtige beskeder mellem lejer og udlejer.

Indtil dette er på plads, må den eksisterende lovgivning fortsætte.

Dokumentation

Temadebat: Digitalisering af lejeloven

Udsigten til endnu længere leveringstider på breve betyder, at det kan blive svært at kommunikere inden for lovens frister for de private udlejere og lejere.

Og det kan have uheldige konsekvenser, hvis rykkere, meddelelser om fraflytningssyn og vigtige varslinger om lejeforholdet er uger undervejs. Svarer lejerne ikke i tide, kan den værste konsekvens være, at man bliver smidt ud af boligen.

Så skal der digitaliseres mere, når der skal være kontakt mellem private udlejere og lejere fremover? Det har Altinget spurgt en række debattører om.

Mød panelet her.


Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion


Altinget logo
København | Stockholm | Oslo | Bruxelles
Politik har aldrig været vigtigere
AdresseNy Kongensgade 101472 København KTlf. 33 34 35 40[email protected]CVR nr.: 29624453ISSN: 2597-0127
Ansv. chefredaktørJakob NielsenDirektørAnne Marie KindbergCFOAnders JørningKommerciel direktørMichael ThomsenFormand og udgiverRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024