Overblik: Her er kandidatudvalgets anbefalinger til regeringens universitetsreform

Kandidatudvalget er udkommet med deres foreløbige anbefalinger til universitetsreformen. Flere af anbefalingerne peger på, at der er uoverensstemmelser mellem det politiske landskab og dele af udvalget, blandt andet universiteterne og de studerende. 

Hanne Meldgaard, Departementschef i Uddannelses- og Forskningsministeriet er formand i regeringens kandidatudvalg. Universitetsrektorerne og embedsfolkene er i flere af anbefalingerne uenige. 
Hanne Meldgaard, Departementschef i Uddannelses- og Forskningsministeriet er formand i regeringens kandidatudvalg. Universitetsrektorerne og embedsfolkene er i flere af anbefalingerne uenige. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix
Katharina Lindharth Møbjerg Madsen

Altinget giver dig her et overblik over anbefalingerne fra delrapporten fra Kandidatudvalget. Udvalget skal komme med konkrete forslag, der kan realisere den reform af universitetsuddannelserne, som SVM-regeringen i sommeren 2023 indgik i aftale med SF, Liberal Alliance, Konservative og Danmarksdemokraterne.

Aftalen betyder, at 30 procent af de studerende på kandidatuddannelser i fremtiden skal gå på en af tre nye typer kandidatuddannelser: En kort kandidatuddannelse på omtrent et år, en erhvervskandidatuddannelse og en kandidatuddannelse med virksomhedsforløb. 

Udvalgets delafrapportering lægger op til, at universiteterne kun kan omlægge syv procent af kandidatuddannelserne til erhvervskandidater og 23 procent til en kort kandidat. 

Du kan læse hele rapporten her.

Læs også

Anbefalinger til kandidatuddannelser på 75 ECTS

Det samlede udvalg er enige i

 • Det anbefales, at der skabes en tydelig faglig profil med klare studieordninger for de korte kandidater. Ligeledes skal de korte kandidater profileres skarpere på deres faglighed.
 • Universiteterne skal have meget valgfrihed til selv at sammensætte tilrettelæggelsen af de nye kandidater på 75 ECTS. Dette vil give mulighed for både at kunne udvikle uddannelser med mange valgfrie fagelementer og uddannelser der primært består af specifikke fagelementer.
 • Det anbefales derudover, at den afsluttende opgave ikke skal benævnes speciale men afsluttende hovedopgave.

Uenigheder i udvalget  

 • De otte rektorer anbefaler, at tydeliggøre forskellen mellem en kandidat på 75 ECTS og de gængse to årige kandidater ved, at der i titlen på en kandidat på 75 ECTS står brevis, som er den latinske betegnelse for kort. Dette for at tydeliggøre overfor arbejdsgivere, at der er tale om en kort kandidatuddannelse.
 • Formanden og næstformanden i udvalget, styrelses- og vicedirektør i Uddannelses- og Forskningsstyrelsen samt de to repræsentanter fra DSF er uenige i dette, da de vurderer, at det vil skabe et A og B hold og dermed påvirke attraktiviteten af de nye uddannelser på 75 ECTS.
 • De to repræsentanter fra DSF anbefaler, at 10 ECTS bliver gjort til valgfrie på 75 ECTS kandidaterne.

Læs også

Anbefalinger til erhvervskandidatuddannelser på 75 og 120 ECTS

Det samlede udvalg er enige i

 • Det anbefales, at universiteterne skal have rig mulighed for selv at tilrettelægge og udvikle fleksible erhvervsuddannelser inden for de rammer, der er i reformen. Dette for at sikre en høj kvalitet og et godt studiemiljø på uddannelserne samt et godt samarbejde med konkrete offentlige arbejdsgivere og virksomheder. Dette skal også ske i samarbejde med de studerende.
 • Udvalget anbefaler også, at der kan fastsættes en maksimal studietid for erhvervskandidater på de enkelte studieordninger for at understøtte de studerendes faglige udvikling.

Uenigheder i udvalget

 • De otte rektorer samt de to repræsentanter fra DSF anbefaler, at der kun udbydes kandidatuddannelser på enten 75 ECTS eller 120 ECTS.
 • De samme medlemmer af udvalget mener ikke, at der kan opstilles en model for en generel uddannelsesmodel for de fleksible erhvervskandidater, der er tilrettelagt på under fire år, når uddannelsen skal være 120 ECTS og, at den samlede arbejdsbelastning for den studerende ikke må overstige normen på arbejdsmarkedet.

Anbefalinger til erhvervsrettet kandidat med virksomhedsforløb (EKV)

Det samlede udvalg er enige i

 • Der er mange potentialer ved en erhvervsrettet kandidat med virksomhedsforløb, da det kan kombinere teori og praksis for mange studerende.
 • Udvalget peger også på, at det kan være positivt for nogen studerende at have en sideløbende beskæftigelse under uddannelse i en kortere periode sammenlignet med en ny fleksibel erhvervskandidat.
 • Udvalget mener ikke, at man skal have ECTS point for beskæftigelse uden tilknytning til universitetet.
 • Udvalget vil arbejde videre på, hvordan en sådan erhvervskandidat konkret kan tilrettelægges frem mod den endelige afrapportering.

Uenigheder i udvalget  

 • De otte rektorer samt de to repræsentanter fra DSF anbefaler ingen af de drøftede EKV-modeller, da de mener de er uforsvarlige grundet de studerendes samlede arbejdsbelastning.
 • Formanden og næstformanden i udvalget samt styrelses- og vicedirektør i Uddannelses- og Forskningsstyrelsen anbefaler en EKV-model på 90 ECTS, da de peger på, at den balancerer hensynene mellem de studerende og virksomhederne bedst muligt.
 • De otte rektorer samt de to repræsentanter fra DSF anbefaler ikke en EKV-model på 90 ECTS, da de vurderer, at det vil komplicere det samlede uddannelseslandskab.

Anbefalinger til nye efter- og videreuddannelsesmuligheder og forløb

 • Udvalget er enige om, at der er potentiale i de nye efter- og videreuddannelser for dimittender fra de korte kandidatuddannelser på 75 ECTS. De peger særligt på, at dette er med til at gøre de korte kandidatuddannelser attraktive, da dimittenderne så kan få mulighed for at efteruddanne sig på fagområder, som ændrer sig meget løbende eller skifte spor senere i deres karriere.
 • Udvalget vil arbejde videre på konkrete uddannelsestilbud samt kandidattillægsbevis. 

Anbefalinger til de gymnasierettede uddannelser

Det samlede udvalg er enige i

 • Det anbefales, at de gymnasierettede uddannelser omlægges delvist, så universiteterne kan splitte nuværende gymnasierettede kandidatuddannelse op i to dele; en ikke-gymnasierettet kandidat og en gymnasierettet kandidat. Den gymnasierettede kandidat bliver på 120 ECTS, hvorimod den ikke-gymnasierettede del så kan omlægges til en anden kandidat.
 • Det anbefales, at de gymnasierettede uddannelser, som kun i begrænset omfang undervises i på gymnasiet, kan omlægges så studerende fremover kun kan læse faget som gymnasierettet sidefag og ikke som centralt gymnasierettet fag.

Uenigheder i udvalget

 • Rektorer fra KU, AAU, AU, RUC og SDU, som er de fem universiteter, som tilbyder kandidater i gymnasierettede uddannelser, anbefaler, at de faglige mindstekrav på de gymnasierettede uddannelser lempes for at give mere fleksibilitet til universiteterne. Dette giver også mulighed for, at de gymnasierettede og ikke-gymnasierettede kandidatuddannelser for eksempel kan undervises sammen.

 

Overblik over udvalgets opgave og medlemmer
 • Kandidatudvalgets arbejde er at komme med anbefalinger indenfor den politisk fastsatte ramme for universitetsreformen. Dette er den første delafrapportering fra udvalget, som fokuserer på anbefalinger vedrørende et nyt kandidatlandskab og sektordimensionering.
 • Universitetsreformen peger på fra politisk hold, at ti procent af de kandidatstuderende skal optages på kandidater med 75 ECTS point og 20 procent skal optages på nye erhvervsuddannelser.
 • Væsentligt for udspillet er, at hvis der ikke optages 20 procent af de studerende på en erhvervskandidat så skal et tilsvarende antal kandidatuddannelser omlægges til 75 ECTS point, så den samlede omlægning af uddannelsespladser udgør 30 procent. Der ønskes fra politisk hold en trinvis indfasning af de nye kandidatuddannelser fra 2028 til 2032. 

Udvalget består af

 • Departementschef i Uddannelses- og Forskningsministeriet, Hanne Meldgaard (formand). 
 • Direktør i Uddannelses- og Forskningsministeriet, Janus Breck (stedfortrædende formand).
 • Rektor på Københavns Universitet, Henrik Wegener.
 • Rektor på Aarhus Universitet, Brian Bech Nielsen.
 • Rektor på Syddansk Universitet, Jens Ringsmose.
 • Rektor på Roskilde Universitet, Hanne Leth Andersen.
 • Rektor på Aalborg Universitet, Per Michael Johansen.
 • Rektor på Danmarks Tekniske Universitet, Anders Bjarklev.
 • Rektor på IT-Universitet, Per Bruun Brockhoff.
 • Konstitueret rektor på Copenhagen Business School, Inger Askehave.
 • Forperson for Danske Studerendes Fællesråd, Esben Bjørn Salmonsen.
 • Uddannelsespolitisk næstforperson fra Danske Studerendes Fællesråd, Lauge Lunding Bach.
 • Styrelsesdirektør i Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, Mikkel Leihardt.
 • Vicedirektør i Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, Martin Madsen.
 • Direktør i Danske Universiteter, Jesper Langergaard (bisidder).

Formanden i udvalget har vetoret. 

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Hanne Meldgaard

Departementschef, Uddannelses- og Forskningsministeriet
cand.jur.

Janus Breck

Direktør. Politisk Afdeling, Uddannelses- og Forskningsministeriet
Cand.scient.pol (Københavns Uni. 2020)

Henrik C. Wegener

Rektor, Københavns Universitet
MPA (CBS 2007), ph.d. i mikrobiologi (Københavns Uni. 1992), cand.techn.al. (Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole 1988)

Altinget logo
København | Stockholm | Oslo | Bruxelles
Politik har aldrig været vigtigere
AdresseNy Kongensgade 101472 København KTlf. 33 34 35 40[email protected]CVR nr.: 29624453ISSN: 2597-0127
Ansv. chefredaktørJakob NielsenDirektørAnne Marie KindbergCFOAnders JørningKommerciel direktørMichael ThomsenFormand og udgiverRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024