Debat

WeShelter: De fleste mennesker i hjemløshed drømmer om en helt almindelig bolig

Selvom skæve boliger er den perfekte løsning for nogle, drømmer de fleste hjemløse om en helt almindelig bolig, der er integreret i et ordinært boligkompleks, skriver Ole Abildgaard Mikkelsen.

Man holder ikke op med at have en
mening, selvom man mangler et hjem eller lever i udsathed. Hverken når det
handler om boligtype, beliggenhed eller bostøtte, skriver Ole Abildgaard Mikkelsen fra WeShelter. 
Man holder ikke op med at have en mening, selvom man mangler et hjem eller lever i udsathed. Hverken når det handler om boligtype, beliggenhed eller bostøtte, skriver Ole Abildgaard Mikkelsen fra WeShelter. Foto: Ida Guldbæk Arentsen/Ritzau Scanpix
Ole Abildgaard Mikkelsen
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Hjemløsereformen er vedtaget. Af et enigt Folketing. Et historisk skridt i kampen mod hjemløshed. Reformen er ikke perfekt. Men det vigtige er på plads: betalbare boliger og støtte i eget hjem. Det er afgørende nøgler for at sikre hjemløse et godt liv i egen bolig.

Den unikke opbakning til reformen blandt aktørerne på hjemløse-området er ikke kommet ud af det blå. Reformen er kommet til verden gennem høj grad af involvering og deltagelse af de nationale interessenter på feltet.

Temadebat

Hvordan bliver hjemløsereformen en succes?

Det er hovedspørgsmålet i en ny temadebat på Altinget By og Bolig. I de kommende uger har inviteret aktører til at debattere, hvordan man skaber de rigtige rammer for, at hjemløsereformen bliver en succes. Hvad skal kommunerne gøre? Kan den private boligmasse aktiveres? Og er der andre oversete løsninger eller udfordringer?

Om temadebatter:
I Altingets temadebatter deltager en række aktører, som skriver debatindlæg om aktuelle emner.

Alle indlæg er alene udtryk for skribenternes holdning, og indlæg i Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Har du et vigtigt input til debatten og vil deltage? Kontakt Altingets debatredaktion på [email protected].
 

I Det nationale partnerskab mod hjemløshed har Social- og Boligministeriet samlet de nationale aktører til løbende drøftelser af reformen og med fælles afdækning af behov for ny viden.

Hjem til Alle alliancen har med inspiration fra collective impact traditionen etableret et tværsektorielt samarbejde om at bekæmpe hjemløshed blandt unge og fremme Housing First. Det har de gjort ved at give stemme til de unge, gennem afprøvning af metoder og udvikling af ny viden.

Samtidig er andre alliancer af hjemløse-organisationer gået sammen om forslag baseret på det konkrete sociale arbejde blandt mennesker i hjemløshed. Forslag, som politikerne har lyttet til.

Mere sagsbehandling og koordination
De nye partnerskaber og alliancer skal vi holde fast i og lære af. Gerne gennem systematiske policy-analyser.

Læringen skal bruges i arbejdet med også lokalt at opbygge vedvarende samarbejder. Det gælder ikke blot internt mellem kommunale forvaltninger og på tværs mellem kommuner, boligaktører og civilsamfundsorganisationer.

Men det gælder også med helt lokalt blik for ressourcerne i særlige bygninger, grønne områder, foreninger, naboer og virksomheder, som kan aktiveres og bidrage til lokal bærekraft.

Deltagelse og involvering giver de bedste forudsætninger for at skabe social forandring

Ole Abildgaard Mikkelsen

Her tæller også de mange væresteder og aktivitets- og samværstilbud, der kan skabe livskvalitet og meningsfulde fællesskaber for mennesker, der tidligere har levet i hjemløshed. Reformen kommer til at betyde en omfattende omkalfatring af hjemløsearbejdet.

På herbergerne skal kræfterne i fremtiden bruges mere på sagsbehandling og koordination på den korte bane end på langvarigt relationelt arbejde.

Det kortere herbergsophold vil bringe det frivillige sociale arbejde på herbergerne under pres. Løsningen er også at forankre og integrere det frivillige arbejde i bostøtte-indsatser og i det boligsociale arbejde. Her ligger en stor metodeudviklings-opgave og venter.

Fra samarbejde med Københavns Kommune er WeShelters erfaring, at det tager tid at forankre og integrere frivilligt socialt arbejde i den kommunale bostøtte. Samtidig kræver det, at både kommune og civilsamfundsorganisation på alle niveauer har viljen, evnen og lysten til samarbejde og nytænkning.

Hjemløse i almindelige boligkomplekser
Flere skæve boliger. Sådan lyder ofte det første svar på spørgsmålet om, hvordan vi får nok boliger til hjemløse. Og ja, skæve boliger er helt sikkert den perfekte løsning for nogle. Derfor skal vi have flere.

Men når jeg taler med mennesker i hjemløshed, drømmer de fleste om en helt almindelig bolig, der er integreret i et ordinært boligkompleks.

Min vurdering er den samme. Den løsning kan langt bedre understøtte oplevelsen af normalitet og integration.

Læs også

Deltagelse og involvering giver de bedste forudsætninger for at skabe social forandring. Det er derfor afgørende at huske en ting: Man holder ikke op med at have en mening, selvom man mangler et hjem eller lever i udsathed. Hverken når det handler om boligtype, beliggenhed eller bostøtte.

Hjemløse mennesker vil – når de flytter i egen bolig – ikke længere være i hjemløse-kategorien. De vil være beboere på linje med deres nye naboer. Men samtidig vil de fleste – udover hjemløse-erfaringer – også have andre erfaringer, der er forskellige fra naboernes.

Ofte psykisk sygdom. Tit mange rusmidler. Hyppigt psykosociale vanskeligheder. En del sammenstød med hjælpesystemet. Særligt blandt de unge, hvor mange har friske erfaringer med at være anbragt uden for hjemmet.

Inddragelse af mennesker med hjemløse-erfaringer i beslutninger kan derfor kræve noget ekstra. Derfor skal de ansatte i almene boligafdelinger, socialarbejdere og planlæggere, som i deres arbejde møder eller designer løsninger for de nye beboere, have de rette kompetencer, forudsætninger og tilgange.

Det handler blandt andet om at kende til, hvordan hjemløshed, social isolation og ensomhed kan påvirke selvværdet. Om at have tilstrækkelig tid til at etablere tillidsfulde relationer. Og om at lytte – også til det uventede, som bringer alt i ny retning.

Tiden til både samarbejde, og deltagelse er nu. For begge dele tager tid at få på plads. Det er ikke reelt samarbejde eller deltagelse, hvis invitationerne til samarbejdspartnere eller udsatte mennesker kommer for sent til at gøre en forskel. Derfor er tiden nu.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Ole Abildgaard Mikkelsen

Direktør, WeShelter, Fonden Missionen blandt Hjemløse
Cand.scient.soc (RUC, 2004)

Altinget logo
København | Stockholm | Oslo | Bruxelles
Politik har aldrig været vigtigere
AdresseNy Kongensgade 101472 København KTlf. 33 34 35 40[email protected]CVR nr.: 29624453ISSN: 2597-0127
Ansv. chefredaktørJakob NielsenDirektørAnne Marie KindbergCFOAnders JørningKommerciel direktørMichael ThomsenFormand og udgiverRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024