Blåt drama på Bornholm

STORKREDSPORTRÆT: Landets mindste storkreds rummer to mandater – og de går normalt altid til Venstre og Socialdemokraterne. Men denne gang truer Dansk Folkepartis fremgang den fordeling.

Bornholms Storkreds er egentlig alt for lille til at være en storkreds. Med kun godt 30.000 vælgere er storkredsen næsten 10 gange mindre end den næstmindste. Af samme grund er der også kun to af Folketingets 179 mandater, der kommer fra Bornholm.

Men det er noget politikerne har vedtaget. Forud for hvert folketingsvalg fordeles mandaterne mellem storkredsene nemlig efter en særlig formel, som tager højde for både storkredsens indbyggertal, vælgertal og areal. Og efter den formel burde Bornholm kun få ét mandat – men valgloven har slået fast, at der altid sikres to bornholmere i Folketinget.

V trues igen
Normalt er fordelingen af de to mandater givet på forhånd. Et til Socialdemokraterne og et til Venstre. Sådan har det været siden 1920 – kun undtaget Jordskredsvalget i 1973, hvor Mogens Glistrups Fremskridtspartiet tog V-politikeren Niels Anker Kofoeds plads i Folketinget.

Login