Analysechef til Uddannelses- og Forskningsministeriets departement

Vil du være med til at skabe et stærkt fagligt grundlag for uddannelses- og forskningspolitikken, og vil du have ansvaret for ministeriets samlede analyseindsats? Så har vi en spændende stilling som analysechef i Uddannelses- og Forskningsministeriets departement.


Om Analysekontoret

Analysekontoret understøtter politikudviklingen med et solidt analytisk fundament ved bl.a. at udarbejde økonomiske og strukturpolitiske analyser. Derudover er kontoret ansvarlig for at udvikle regneprincipper på uddannelses- og forskningsområdet i tæt samarbejde med Finansministeriet.

Som kontorchef får du ansvaret for ministeriets samlede analyseindsats, og du skal trives med at arbejde på tværs og skabe værdi for hele departementet, koncernen i tæt samarbejde med eksterne interessenter.

Dine vigtigste opgaver bliver at:

 • være ledelsens primære rådgiver i økonomiske og strukturpolitiske spørgsmål

 • omsætte idéer og politiske visioner til konkret handling og fagligt solide beslutningsgrundlag

 • have ansvaret for at udarbejde økonomiske konsekvensberegninger og potentialeberegninger af forskellige tiltag på uddannelses- og forskningsområdet

 • skabe rammerne for et stærkt fagligt miljø og være faglig sparringspartner for dine medarbejdere og sikre høj kvalitet i opgaveløsningen

 • medvirke til at fastholde og udvikle gode samarbejdsrelationer med vores interessenter

Er du vores nye kollega?

Vi forestiller os, at du:

 • enten har ledelseserfaring eller udvist talent for ledelse – gerne fra en politisk ledet organisation

 • kan skabe resultater gennem en anerkendende, engageret, motiverende og delegerende ledelsesstil

 • har erfaring med at håndtere komplekse økonomiske problemstillinger og formår at koble denne erfaring til politikudvikling

 • har politisk tæft og kan agere på et område med stor politisk bevågenhed

 • kan planlægge, koordinere og styre en stor variation af opgaver

 • har stærke kommunikative kompetencer og evne til at oversætte komplekse økonomiske problemstillinger til det politiske niveauer

 • cand.polit, cand.oecon, cand.scient.pol eller lignende med stærke kvantitative kompetencer

Det er en fordel, hvis du har kendskab til uddannelses- og forskningsområdet, men det er ikke et krav.

En ambitiøs og social arbejdsplads

Du bliver en del af en ambitiøs arbejdsplads med dedikerede og fagligt stærke kollegaer, hvor vi prioriterer et godt samarbejde og arbejdsglæde i hverdagen. Vi mener nemlig, at en god kultur med dialog og samarbejde er forudsætningen for, at vi lykkes. Derfor er her plads til grin i den travle hverdag. Samtidig får du gode udviklingsmuligheder og stor fleksibilitet, så du kan balancere faglige ambitioner og privatliv.

Løn og ansættelsesvilkår

Du ansættes i Uddannelses- og Forskningsministeriets koncern i henhold til gældende rammeaftale om kontraktansættelse af chefer i staten. Stillingen er indplaceret i løngruppe 1 på åremål. Der er mulighed for at forhandle tillæg, der matcher dine kvalifikationer. Det er en forudsætning for ansættelse, at du kan sikkerhedsgodkendes samt opretholder sikkerhedsgodkendelsen i hele ansættelsesperioden.

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte direktør Julie Lungholt på telefonnummer 7231 8315 eller på e-mail [email protected].

Søg stillingen

Stillingen søges via knappen “Søg dette job” her på siden eller søg via vores hjemmeside. Din ansøgning, CV og eksamenspapirer skal være uploadet senest søndag den 19. maj 2024.

Vi forventer at holde to samtalerunder. Samtalerne forventes afholdt i uge 21 og 22. Mellem første og anden samtalerunde gennemføres både kognitiv test og personlighedsanalyse.

Ligestilling i alle dens aspekter er vigtig. Derfor opfordres alle interesserede uanset etnisk tilhørsforhold, religion, køn, alder og lign. til at søge stillingen. Uddannelses- og Forskningsministeriet er medlem af foreningen Lige Adgang.

Om Uddannelses- og Forskningsministeriets departement

I departementet bistår vi ministeren og regeringen med at udvikle landets uddannelses-, forsknings- og innovationspolitik. Vi klæder ministeren på til at træffe beslutninger baseret på fakta og den nyeste viden i tæt dialog med vores styrelse. Derudover står vi for at udvikle koncernen og løse de opgaver, der går på tværs af ministeriet inden for kommunikation, økonomi, it HR og service.

Om Uddannelses- og Forskningsministeriets departement

I departementet bistår vi ministeren og regeringen med at udvikle landets uddannelses-, forsknings- og innovationspolitik. Vi klæder ministeren på til at træffe beslutninger baseret på fakta og den nyeste viden i tæt dialog med vores styrelse. Derudover står vi for at udvikle koncernen og løse de opgaver, der går på tværs af ministeriet inden for kommunikation, økonomi, it HR og service.


Icon
Find Danmarks bedste ledere og specialister, mens de er i job
Opnå unik eksponering med en jobannonce på Altinget og Mandag Morgen
0:000:00