Folketingets formand vil forlænge høringsfristerne i sommerferien

HØRINGSFRISTER: I år var der 36 lovforslag, hvor hele høringsperioden lå i sommerferien. Nu har folketingsformanden, Pia Kjærsgaard, sendt brev til statsministeren, hvor hun beder om, at fristerne bliver forlænget i ferieperioderne.

Hvis det står til Folketingets formand, Pia Kjærsgaard (DF), skal det være slut med, at lovforslag bliver hastet igennem i sommerferien.

Hun fortæller, at Folketingets Præsidium har besluttet at sende et brev til statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) med en henstilling om, at lovforslag, der sendes i høring over sommeren, tidligst udløber ti dage efter skolernes sommerferie. Desuden skal det lovforberedende arbejde tilrettelægges bedre.

”Statsministeren svarede positivt tilbage, men derudover kan vi (Folketingets Præsidium, red.) ikke gøre meget. Vi kan kun indstille, at der er ordentlig lovforberedelse, hvor alle bliver hørt. Men jeg regner da bestemt med, at statsministeren giver et pålæg til sin regering om, at det er sådan, det skal være,” siger hun.

Login