Højeste andel af akademikere i Folketinget siden 1800-tallet

DEMOKRATI: Folketinget bliver mere og mere ensidigt sammensat, når man ser på uddannelse. Det får Folketingets formand til at understrege vigtigheden af, at Tinget afspejler befolkningen, mens SF's Karsten Hønge kalder udviklingen "en kæmpemæssig demokratisk udfordring".

Når det gælder manglende repræsentation blandt lovgivere, kan hverken kvinder eller etniske grupper konkurrere med ufaglærte arbejdere. Mens der eksempelvis burde være omkring 25 procent flere kvinder for at gøre Folketinget kønsmæssigt repræsentativt, skulle der være omkring 600 procent flere ufaglærte, hvis deres andel skulle afspejle befolkningen.

Derimod er andelen af akademikere (og studerende ved akademiske uddannelser) i Folketinget fire-fem gange så høj, som man kunne forvente, hvis man ser på befolkningen som helhed. Det viser en opgørelse foretaget af Altinget, som har fulgt udviklingen ved de seneste valg.

Gruppen af akademikere på tinge er steget drastisk gennem årene. Så sent som ved valget i 2007 var der "kun" en akademikerandel i Folketinget på 40 procent. I 2019 er andelen helt oppe på 63 procent, når man medregner studerende ved akademiske uddannelser.

Login