Niels Helveg Petersen er død - han var kongemager og minister, men mest af alt parlamentariker

NEKROLOG: Den tidligere radikale leder og udenrigsminister Niels Helveg Petersen er død 78 år gammel.

Foto: Keld Navntoft/Scanpix
Tyson W. Lyall

Niels Helveg Petersen er død efter længere tids kræftsygdom i en alder af 78 år. Det skriver Politiken.

En af Radikales største profiler nogensinde, en mand med magenta-blod i årene, er dermed ikke længere.

Som del af den fineste radikale adel blev Niels Helveg Petersen meget rammende ikke ’konge’. Han blev kongemager.

Niels Helveg Petersen var en af de helt afgørende årsager til, at toppen af dansk politik kom til at se ud, som den gjorde, i sidste del af 1900-tallet.

Som mangeårig radikal leder og udenrigsminister satte han sine egne politiske aftryk, men det bliver ikke mindst som spilfordeler og taktiker i det parlamentariske spil, at hans penselstrøg vil afspejle sig i historiebøgerne.

Fra radikal baggrund
Niels Helveg Petersens egen historie indledtes i et hjem med politik og samfundsengagement i højsædet. 

Faderen Kristen Helveg Petersen var læreruddannet og satte i efterkrigstiden stort præg på landets undervisningspolitik – blandt andet som statskonsulent for Undervisningsministeriet og senere selv som undervisningsminister.

Kristen Helveg Petersen var livslangt medlem af Radikale og repræsenterede partiet som ungdomsformand under krigen, minister fra 1961-64 og folketingsmedlem fra 1964-75.

Moderen Lily Helveg Petersen var tilsvarende aktiv i partiet, sad i lange perioder i hovedbestyrelsen og blev borgmester i København fra 1970-78. Ligeledes læreruddannet udgav Lily Helveg Petersen flere bøger om faget, som hun også repræsenterede i den såkaldte Kvindekommissionen.

Niels Helveg Petersen fik dermed om nogen – som klicheen beskriver det – den radikale politik ind med modermælken.  

Baunsgaards lærling
Kursen var derfor tidligt lagt imod en karriere i politik for den unge Helveg Petersen.

Efter at have færdiggjort sine jurastudier i 1965 blev han da også medlem af Folketinget allerede som 27-årig i 1966. En ganske kometlignende karriere i en tid, hvor gennemsnitsalderen for folketingsmedlemmer lå på 52 år.

To generationer Helveg i Folketinget i 1969. Far Kristen og sønnen Niels. (Foto: Per Helmer/Scanpix)

I Folketinget gjorde han sin far selskab, og dermed blev de det første far-søn-makkerpar i historien til at sidde i Folketinget på samme tid. Senere gjorde Niels Helveg Petersen og sønnen Morten i øvrigt kunsten efter i 1998.

Det blev imidlertid ikke faderen Kristen, som satte det væsentligste præg på den unge Helveg Petersen i disse indledende folketingsår. I stedet blev han en slags lærling for den radikale leder og senere statsminister Hilmer Baunsgaard.

Niels Helveg Petersen blev allerede i 1968 udnævnt som politisk ordfører under statsminister Baunsgaard og fik dermed i en tidlig alder mulighed for skarpslibe sine evner som taktiker, strateg og håndværker i partiets maskinrum.

Helveg og Baunsgaard (Foto: Mogens Ladegaard/Scanpix)

Et liv som radikal politiker vil dog uvægerligt bestå af solide op- og nedture. Ved jordskredsvalget i 1973 ramte partiet et af sine lavpunkter, og kort efter forlod politisk ordfører Niels Helveg Petersen Folketinget.

En lovende politisk karriere var foreløbig gået på grund, men Niels Helveg Petersen rejste sig og tog i stedet turen til en anden radikal ønskedestination: Bruxelles.

Endnu blot i starten af sine 30’ere blev han kabinetschef hos EF-kommissær Finn Gundelach.

Her stod han – som flere iagttagere har formuleret det sidenhen – i ”udenrigsministerlære” hos den uafhængige diplomat Gundelach.

I 1977 kaldte så den hjemlige politiske arena, og efter valget i februar kunne Niels Helveg Petersen igen kalde sig folketingsmedlem.

Året efter fulgte så titlen som politisk leder af Radikale og de facto rollen som dansk politiks største 'playmaker'.

Kongemordet
Historien om Niels Helveg Petersens plads i dansk politik kan nemlig ikke skrives uden at behandle den betydning, han fik for andres karrierer.

Niels Helveg Petersen beskrives konsekvent af kollegaer og politiske iagttagere som en særligt kløgtig politisk analytiker og strateg. Beviset findes i de gentagne tilfælde, hvor han fik placeret sig så strategisk godt, at han samlet set blev en af nyere tids tungeste tunger på den politiske vægtskål.

Historien om navne som Poul Schlüter, Poul Nyrup Rasmussen og Svend Auken kan eksempelvis ikke fortælles uden også at indføre et kapitel om Niels Helveg Petersen.

Nyrup og Helveg. (Foto: Keld Navntoft/Scanpix)

Det mest dramatiske kongemageri – og medfølgende kongemord – i Niels Helveg Petersens karriere blev indledt en efterårsdag i 1991 på restaurant Ida Davidsen i Store Kongensgade. Over for ham sad den socialdemokratiske næstformand Poul Nyrup Rasmussen med en overvejelse. Var partiets formand Svend Auken virkelig den rigtige til at overtage statsministerposten fra Poul Schlüter?

”Synes du, jeg skal tage opgøret,” spurgte Nyrup – ifølge bogen ”Manden og Magten” (1996) af Michael Kristiansen og Thomas Larsen – den radikale leder.

”Ja”, lød svaret fra Niels Helveg Petersen, som dermed var med til at føre Nyrups kniv ind i ryggen på sin gamle ven.

Fortællingerne om Niels Helveg Petersens mistillid til Svend Auken er mange, men sikkert er det i alt fald, at noget havde forandret sig, siden Helveg Petersen i 1979 stod fadder til Svend Aukens yngste datter Jessica.

Helveg og Auken. (Foto: Morten Juhl/Scanpix)

Ifølge Svend Aukens lillesøster Margrete Auken startede uenighederne imellem de to allerede samme år, som Jessica Auken blev født.

”Jeg tror, at Svend gjorde regning på, at Niels ville være med til et stort forlig med Socialdemokratiet og SF, og det kunne Niels ikke deltage i, da det kom til stykket,” skriver Margrete Auken i bogen "Auken – en familiefortælling" (1999) af Thomas Larsen.

”I regering eller regere”
Allerede i 1981 forsøgte Niels Helveg Petersen at forhindre, at Auken afløste Anker Jørgensen, og da det endelig blev aktuelt i 1987, gjorde han sit til, at Svend Jakobsen – ikke Auken – overtog.

På det tidspunkt havde Niels Helveg Petersen allerede haft sin ilddåb som kongemager, da han var med til at placere Poul Schlüter i statsministerstolen i 1982.

Helveg og Schlüter. (Foto: Mogens Ladegaard/Scanpix)

Niels Helveg Petersen foretrak Poul Schlüters pragmatiske væsen og forhandlingsvilje, da Anker Jørgensen i 1982 forlod statsministerposten uden at udskrive valg. Niels Helveg Petersen foretrak Poul Schlüter over Venstres Henning Christophersen, og efter en dronningerunde kunne Tønder-sønnen Poul Schlüter krones som ny statsminister.

”Han bliver sensationelt god,” tillod Niels Helveg Petersen at forudsige om ’sit’ valg.

10 år senere var han så med til at veksle regeringsmagten tilbage fra blå til rød blok. På det tidspunkt sad hans mand´ Nyrup klar til at tage over.

Som den afdøde socialdemokratiske profil Ivar Nørgaard formulerede det: ”Enten er de radikale i regering, eller også regerer de.”

Udenrigsministeren
Niels Helveg Petersen støbte kugler, trak i tråde og bagte rævekager.

Men han undlod ikke at bære ansvar på sine egne skuldre. Han besad i næsten otte år et af rigets fornemmeste politiske poster som udenrigsminister, ligesom han i 12 år ledede sit parti.

Han var nok strateg og kongemager, men han var også pragmatiker, forhandler og en handlingens mand. Og mest af alt var han parlamentariker. Han elskede Christiansborg og nød få ting mere end at analysere den politiske situation sammen med de mange, der lagde vejen forbi hans kontor. Han nærede en dyb respekt for Folketinget som den demokratiske grundpille i samfundet. 

Udenrigsministeren og Yasser Arafat. (Foto: Erik Luntang/Scanpix)

I et interview med Altinget fra 2010 nævnte han selv ”den økonomiske genopretningspolitik under Schlüter” som et karrierens absolutte højdepunkter.

Konkrete, politiske tiltag stod klarest tilbage i erindringen hos manden, som ellers ofte omtales i relation til de personlige dramaer.

"Jeg er også stolt af den skattereform, vi fik lavet i 80'erne,” sagde han videre i interviewet fra 2010, hvor han afslørede, at perioden som økonomiminister fra 1988-90 betød meget for ham.  

Alligevel vil det formentlig være som dansk udenrigsminister, de fleste vil huske Niels Helveg Petersen i eftertiden.

Udenrigsministeren ved EU-topmøde i København. (Keld Navntoft/Scanpix)

Som fortaler for det europæiske samarbejde var det to store fjer i den radikale udenrigsminister-hat, at danskerne i 1993 og 1998 stemte ja til EU-traktater (Maastricht og Amsterdam). Det danske nej til euroen i 2000 blev imidlertid anledning til, at Niels Helveg Petersen – noget overraskende – trak sig fra den prestigefyldte post.

Som sine metier på posten nævnte han selv den interne radikale opgave med at ”dreje partiet efter Sovjetunionens sammenbrud” som en af sine største sejre. Med Helveg ved roret fik Radikale med hans egne ord en ”langt mere central placering på områder som forsvarspolitik og europapolitik”.

Partilederen
Færre vil måske huske Niels Helveg Petersen som radikal partileder igennem tolv år.

Selv mente han da også, at han var bedre som minister end som partileder.

"Svend Auken beskrev mig engang som en "insider", og min force har været arbejdet her på Christiansborg. Omvendt har agitationen aldrig været min stærkeste side," sagde han i 2010 til Altinget.

Da han overtog posten som radikal leder i 1978 efter Svend Haugaard, var det i kølvandet på et elendigt valg i 1977, hvor partiet mistede over halvdelen af sine mandater. Med 3,6 procent af stemmerne kunne partiet blot sende seks mand på tinge. Niels Helveg Petersen fik vendt vælger-skuden – med 11 mandater efter 1987-valget som højdepunkt – men måtte ved sit sidste valg som formand i 1990 se tilslutningen svinde ind til sølle 3,5 procent (syv mandater).

Jelved og Helveg. (Foto: Claus Fisker/Scanpix)

Niels Helveg Petersen havde fået en vælger-lussing for at føre sit parti ind i KVR-regeringen (1988-90), og han lod sig afløse af Marianne Jelved. Slået, men typisk for Niels Helveg Petersen ikke dømt ude.

Det lange lys
Niels Helveg Petersen nåede at være medlem af Radikale i langt størstedelen af sit liv. Han nåede sågar at være medlem i mere end halvdelen af partiets levetid.

Han blev undervejs dømt færdig og lagt på is. Men den drevne skakspiller havde altid et træk tilbage i ærmet.

”Niels Helveg Petersen har som politiker og person den kvalitet, at han kigger længere frem end et kvartal eller et halvt eller et helt år,” som Skive Folkeblads – radikale – chefredaktør Ole Dall sagde til Politiken i januar 2001.

”For ham er der nogle lange linjer og mønstre, som han agerer i forhold til i god tid, før mange andre får øje på dem,” lød tilføjelsen.

Udenrigsministeren takker af. (Foto: Jacob Langvad/Scanpix)

Niels Helveg Petersen kunne læse spillet, tænke fremad og dermed placere sig helt rigtigt. Han sad derfor både og tæt på magten i store perioder af nyere dansk historie. Han repræsenterede sit parti på den mest optimale måde muligt: ved at sikre størst mulig indflydelse for mandaterne.

Få kan siges at have gjort det bedre.

 

Dokumentation

CV
Niels Lolk Helveg Petersen.
Født 17. januar 1939 i Odense.
Søn af Kristen Helveg Petersen og Lilly Helveg Petersen.

Uddannelse:
Student, Stenhus Kostskole, Holbæk, 1957.
Cand.jur., Københavns Universitet, 1965.

Politisk karriere:
Folketingsmedlem, 1966-74, 1977-93 og 1994-2011.
Politisk ordfører, 1968-74 og 1977-78.
Formand for folketingsgruppen, 1978-88.
Partileder, 1978-90.

Økonomiminister, 1988-90.
Udenrigsminister, 1993-2000.

Erhvervskarriere:
Kabinetschef hos den danske EF-kommissær Finn Gundelach, Bruxelles, 1974-77.

Familie:
Gift med Hanne Elisabeth Aarup (1965).
Børnene Morten (1966) og Rasmus Helveg Petersen (1968).

Gift med Kirsten Lee (1984).


Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Niels Helveg Petersen

Fhv. udenrigsminister (R), MF og politisk leder
cand.jur. (Københavns Uni. 1965)

Altinget logo
København | Stockholm | Oslo | Bruxelles
Politik har aldrig været vigtigere
AdresseNy Kongensgade 101472 København KTlf. 33 34 35 40[email protected]CVR nr.: 29624453ISSN: 2597-0127
Ansv. chefredaktørJakob NielsenDirektørAnne Marie KindbergCFOAnders JørningKommerciel direktørMichael ThomsenFormand og udgiverRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024