Ny tvivl om økonomi-kontrol

KONTROL: EU's kontrolmekanisme for økonomien er usikker, og det skal politikerne være opmærksomme på, før de træffer finanspolitiske beslutninger, advarer Folketingets egen økonom. Vestager kaldt i samråd.
Beregningerne af Danmarks strukturelle saldo i perioden 1995 til 2012 varierer, alt efter hvem der beregner.
Beregningerne af Danmarks strukturelle saldo i perioden 1995 til 2012 varierer, alt efter hvem der beregner.Foto: Nationalbanken
Morten Øyen
Folketingets egen økonom advarer nu om, at de kontrolmekanismer, som skulle skabe kontrol med EU-landenes økonomi, er usikre. Det fremgår af et nyt notat, som Europaudvalget har bedt økonomen udarbejde.

EU's kontrolmekanisme er blevet et omdrejningspunkt i den økonomiske politik i EU og i Danmark - især efter Finanspagten og den danske budgetlovs indførelse, da kontrolmekanismen bruges til at "disciplinere" medlemsstaternes økonomiske politik.

Men af notatet fremgår det, at EU's model til at kontrollere, om landenes økonomier er sunde, er usikker, da det i forvejen meget komplicerede regnestykke opgøres på flere måder.

"Som beskrevet er der betydelige usikkerheder ved opgørelsen, og meget afhænger af de valgte beregningsmetoder," skriver Folketingets økonom.

Det får Folketingets økonom til at rette en advarsel til de politikere, der bestemmer finanspolitikken.

"Det er derfor vigtigt, at man fra politisk side er opmærksom på usikkerhederne i beregningerne, når/hvis der træffes finanspolitiske beslutninger på baggrund af opgørelsen," skriver økonomen i notatet.

Fakta

Den strukturelle saldo er en beregnet størrelse, der siger, hvad den faktiske saldo ville være i en normal konjunktursituation, hvor de henholdsvis negative og positive påvirkninger fra en lav- eller højkonjunktur forsøges renset fra den faktiske saldo.

Der er i EU vedtaget et formelt krav om, at den samlede budgetudvikling på de
offentlige finanser skal være i balance eller udvise overskud. I praksis betyder dette, at underskuddet på den strukturelle saldo ikke må overstige 0,5 pct. af BNP, med mindre der er tale om alvorlige lavkonjunkturer.

Sker det skal medlemslandet hurtigst fremlægge en plan til EU-Kommissionen med, hvordan underskuddet kommer ned under den tilladte størrelse igen.


Kilde: Folketingets økonom

Flere betænkelig med kontrol
Folketingets økonom er ikke den eneste, der er kritisk overfor den EU-bestemte opgørelse af, hvor sunde økonomierne er. Han henviser også til De Økonomiske Vismænd og Nationalbanken.

Den måde, EU vurderer, om økonomien er sund på, er gennem en beregnet "strukturel saldo" - men der er ikke angivet en officiel beregningsmetode. Og da den strukturelle saldo beregnes af både Finansministeriet, Det Økonomiske Råd og en lang række internationale organisationer heriblandt EU-Kommissionen og med forskellige metoder, er der vidt forskellige resultater.

Som beskrevet er der betydelige usikkerheder ved opgørelsen, og meget afhænger af de valgte beregningsmetoder.

Folketingets økonom
...

Der er for eksempel stor forskel på vurderingen af Danmarks strukturelle saldo i 2012 afhængig af, om du bruger EU-Kommissionens beregninger, OECD's beregninger eller De Økonomiske Vismænds (se topfoto).

Kan ikke forudse kriser
Et andet betydeligt kritikpunkt, som Folketingets økonom rejser, er, at EU's kontrolmekanisme ikke har vist sig særlig anvendelig i forhold til at kunne forudse økonomiske kriser. Danmark førte ifølge kontrolmekanismen en hensigtsmæssig økonomisk politik op gennem 00'erne og indtil 2008. Alligevel er mange af de nye strukturreformer de seneste to år begrundet i, at politikerne ikke handlede tidligere.

Også lande som Spanien og Irland blev af EU-Kommissionens beregninger vurderet til at være i god balance op gennem 00'erne, "hvilket er tankevækkende set i forhold til landenes nuværende økonomiske situation," skriver Folketingets økonom.

EL: Alvorligt problem
Notatet gør stort indtryk hos regeringens parlamentariske grundlag, Enhedslisten. Her mener man, regeringen har bundet den økonomiske politik op på en økonomisk model uden nogen praktisk anvendelighed.

"Den danske regering har et alvorligt problem. Den har bundet os til en finanspolitik, der i den grad begrænser vores mulighed for at skabe den vækst og de nye job, der skal hjælpe os ud af krisen. Eksempelvis vil det fremover være umuligt at lave en ny kickstart. Nu viser det sig også, at regnemetoden er ubrugelig," siger Enhedslistens Nikolaj Villumsen.

Han har derfor kaldt økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager (R) i samråd, hvor hun skal redegøre for regeringens syn på EU's kontrolmekanisme i lyset af Folketingets økonoms notat.

"Notatet stiller jo unægtelig Budgetloven og Finanspagten i et nyt lys, når regnemetoden ikke kan sige noget som helst om sundheden i de offentlige finanser. Danmark bør ikke være underlagt en stram økonomisk spændetrøje, hvis grundlag oven i købet er usagligt," siger Nikolaj Villumsen.

Dokumentation
Nikolaj Villumsens samrådsspørgsmål til økonomiminister Margrete Vestager:

"Med baggrund i den nye rapport fra Folketingets økonomiske konsulent om den strukturelle saldo bedes ministeren redegøre for, om ministeren finder det økonomisk forsvarligt, at Danmark har bundet sig til en regnemodel, der viser sig at være både usikker og uden praktisk anvendelighed".


Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Nikolaj Villumsen

MEP (EL), næstformand, Venstrefløjsgruppen, Europa-Parlamentet
BA.mag. i historie (Københavns Uni. 2009)

Margrethe Vestager

Ledende næstformand, EU-Kommissionen, kommissær for konkurrence, formand for Kommissærgruppen om et 'Europa Klar til den Digitale Tidsalder', fhv. minister, politisk leder & MF (R)
cand.polit. (Københavns Uni. 1993)

Altinget logo
København | Stockholm | Oslo | Bruxelles
Politik har aldrig været vigtigere
AdresseNy Kongensgade 101472 København KTlf. 33 34 35 40[email protected]CVR nr.: 29624453ISSN: 2597-0127
Ansv. chefredaktørJakob NielsenDirektørAnne Marie KindbergCFOAnders JørningKommerciel direktørMichael ThomsenFormand og udgiverRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024