Børsmægler
WALL STREET FEBER: Det var de talrige eksempler på uansvarlig optræden i den finansielle sektor, der fik selv borgerlige regeringsledere til at støtte en finansskat i EU. Men den danske regering har til manges overraskelse vist sig modvillig. (Foto: Colourbox)

Nye Tobin-tal kan ændre spillet

4. marts 2012 kl. 20:10
FINANSSKAT: EU-Kommissionen vil om ganske få dage fremlægge mere positive analyser af virkningerne af en finansskat. Det kan føre til en offensiv fra SF, hvor dele af baglandet er begyndt at knurre over regeringens modvilje mod en finansskat i EU-regi.
| Flere

Den er blevet udskudt og udskudt, men nu er den endelig på trapperne: EU-Kommissionens nye analyse af en finansskat i EU kommer "inden for få dage". Den nye analyse ventes at presse modstanderne af en EU-finansskat i defensiven.

For tallene vil vise, at en Tobin-skat ifølge EU-Kommissionen slet ikke har de negative virkninger på beskæftigelsen, som modstanderne hævder. Der vil denne gang være tale om en samlet analyse, der ikke kun opgør de beskæftigelsesmæssigt negative konsekvenser af selve skatten. Som noget nyt vil det også indgå i analysen, hvor meget de forventede skatteindtægter vil gavne væksten. Man kalkulerer med omkring 400 milliarder kroner om året ved indførslen af en finansskat.

Det er ikke mindst Radikale med økonomimister Margrethe Vestager i spidsen, der har været stærke modstandere af at gennemføre en finansskat i EU - eller blandt en større gruppe af EU-lande. Statsminister Helle Thorning-Schmidt (S) har bakket Vestagers afvisende holdning op, mens SF'erne er blevet mere og mere frustrerede over udviklingen.

Ufattelig grådighed
Mens SF's ministre og folketingsgruppe har valgt konsekvent radiotavshed, begynder der nu at komme åben kritik af regeringens holdning fra SF's bagland. Således havde den nyvalgte formand for SF's faglige landsudvalg - og formand for SF Syddanmark - Karsten Hønge forleden en kronik i Fyens Stifttidende, hvor han beklagede, at den danske centrum-venstre regering "er endt i en trist bagstræberisk klub med England i spidsen".

"Det er vigtigt, at SF giver stemme til den enorme vrede over de banker og spekulanter, der bærer ansvaret for finanskrisen. Det er en mærkesag for SF, og det har aldrig været mere relevant end nu midt i en finanskrise, der skabt af ufattelig grådighed i finanssektoren," siger Karsten Hønge til Altinget.

Hønge fortsætter:
"Vi skal ikke være bange for vores egen skygge i SF. Godt nok er vi i regering, men man må ikke glemme, hvad vi står for som parti. Jeg er virkelig træt af De Radikales blokade af Tobin-skatten."

Thorning skal træde i karakter
Det er veteranen Pernille Frahm enig i. Udover at være tidligere folketingsmedlem har hun også repræsenteret SF i Europa-Parlamentet:

"Regeringens holdning til Tobin-skatten sætter Danmark i en uholdbar situation. Det er et kæmpestort europæisk projekt, som den danske regering er ved at trænere. Det er helt imod den linje, SF har stået for - og imod den linje, jeg selv førte, da jeg sad i Europa-Parlamentet," siger Pernille Frahm.

"Helle Thorning burde træde i karakter som leder, for en Tobin-skat er også god socialdemokratisk politik. Jeg forstår ikke, at De Radikale har fået så meget indflydelse her," siger Pernille Frahm og fortsætter:

"Jeg er ikke engang sikker på, at en borgerlig regering havde turdet modarbejde en finansskat i EU på den måde."

Fuldstændig latterligt
Heller ikke formanden for Mellemfolkeligt Samvirke og medlem af SF's landsledelse, Trine Pertou Mach, er tilfreds med regeringens optræden i Tobin-sagen:

"Det er superærgerligt, at regeringen ikke har lagt sig på en progressiv linje, når det gælder finansskat. Men det skyldes åbenbart, at De Radikale ikke vil være med til noget som helst," siger Pertou Mach.

Regeringens optræden er ikke mindst mærkelig på baggrund af erfaringerne fra finanskrisen, mener Pertou Mach:

"Det er fuldstændig latterligt, at man ikke  tager konsekvenserne af finanskrisen og indfører en Tobin-skat. For en sådan skat kan ikke alene give store indtægter, men også medvirke til en tiltrængt regulering af finassektoren," tilføjer hun.  

Kommissionens beregninger
SF's Europaparlamentariker Emilie Turunen er næstformand i den grønne gruppe i Europa-Parlamentet. Hun har længe haft en finansskat som en mærkesag, og stemte da også for en finansskat, da sagen var oppe i Parlamentet for kort tid siden.

Turunen er anderledes forsigtig i sin kritik af regeringen, men hun forventer ikke desto mindre, at den vil forholde sig anderledes pragmatisk til en finansskat, når der kommer nye oplysninger fra EU-Kommissionen:

"Den danske regerings indvending har været, at en finansskat ikke må koste vækst og job. Derfor bliver det interessant at se en analyse af, hvordan en finansskat vil påvirke realøkonomien, når man regner provenuet med," siger Emilie Turunen og tilføjer:

"Regeringen har sagt, at den ikke har nogen ideologisk modstand mod en finansskat. Så hvis Kommissionens analyse samlet set viser et let positivt resultat for realøkonomien, går jeg ud fra, at regeringen vil kigge på sagen igen." 

Hun understreger, at EU-Kommissionen samtidig har vist vilje til at ændre på sit første forslag:

"Der var nogle berettigede kritikpunkter af Kommissionens konkrete forslag. Men Kommissionen har givet udtryk for, at den er villig til at forbedre dens eget udspil, hvad angår det springende punkt om, hvordan en finansskat opkræves," siger Turunen.    

Fordomsfri radikal
Den radikale skatteordfører Nadeem Farooq har været en af de mest aktive modstandere af Kommissionens forslag til en finansskat. Men han lover "helt fordomsfrit" at se på de nye beregninger fra Kommissionen:   

"Det har meget stor betydning, om virkningen af en finansskat ser ud til at blive positiv eller negativ i forhold til vækst og beskæftigelse, og jeg vil anlægge en meget nøgtern holdning til fordele og ulemper ved en finansskat, når der kommer en ny rapport fra Kommissionen."

Nadeem Farooq efterlyser, at EU-Kommissionen selv kommer med et bedre forslag til en finansskat:

"Hvis man kan tilvejebringe en model, der ikke har sådanne skadevirkninger som den nuværende model, vil jeg være villig til at justere min holdning," sig Farooq, der dog skynder sig at tilføje:

"Jeg har mine store tvivl, om det kan lade sig gøre." 

MODTAG ET DAGLIGT NYHEDSBREV FRA ALTINGET.DK