Om  
Per Ove Kogut

Digital Hub Denmark udpeger nyt advisory board

Foreningen Digital Hub Denmark har netop lanceret et advisory board, som skal bidrage til at styrke Danmarks digitale vækstmiljø.