Sådan fordeler mandaterne sig i storkredsene

GEOGRAFISK PROGNOSE: Se her valgforsker professor Søren Risbjerg Thomsens prognose for, hvor mange mandater de forskellige partier vil få i de enkelte storkredse, hvis der var valg nu.

Altinget bringer de fleste måneder en geografisk prognose over, hvordan mandaterne vil falde i storkredsene, hvis der var valg nu.

Prognosen er lavet for Altinget af professor Søren Risbjerg Thomsen fra Aarhus Universitet på baggrund af et vægtet gennemsnit af november måneds troværdige meningsmålinger og cirka 60.000 Gallup-interviews fra september 2013 til oktober 2014.

Professor Risbjergs geografiske prognose for november 2014

Login