Thulesen: Danmark er ikke i en vækstkrise

INTERVIEW: DF’s formand Kristian Thulesen Dahl vil hellere lette skatten på arbejde end på boliger og biler. Og så nedtoner han problemerne med manglende vækst i Danmark.

I DF-målestok var weekendens årsmøde i Herning præget af uhørt stor dramatik. Det kulminerede lørdag, hvor DF-formand Kristian Thulesen Dahl i sin tale til baglandet betegnede situationen i blå blok som alvorlig. At der er tale om en regulær krise.

Årsagen er reel uenighed om den økonomiske politik – krystalliseret ved storkonflikten om Liberal Alliances ultimative krav om topskattelettelser.

Mens de 1.300 årsmøde-deltagere forlod Herning Kongrescenter søndag eftermiddag, blev Kristian Thulesen Dahl hængende lidt længere.

Oven på weekendens dramatiske diskussioner om topskat har Altinget sat DF-formanden stævne til et interview om partiets skattepolitik og hans syn på rigets økonomiske tilstand.

Vi lægger ud med det sidste: analysen af dansk økonomi. Den ser sådan ud med DF-formandens briller:

"Danmark står bestemt ikke i nogen økonomiske krise. På de fleste økonomiske indikatorer går det ganske udmærket. Vi har stigende beskæftigelse. Vi har langsigtet holdbarhed i den offentlige økonomi, selvom der er nogle skvulp undervejs med en hængekøje-problematik. Men grundlæggende er vi i en god gænge."

Er det ikke et problem, at vi stort set ikke haft vækst de seneste ti år?

"Jeg vil i hvert fald ikke tale problemet op. For der er noget paradoksalt i, at beskæftigelsen er voksende, uden at væksten er højere. Så jeg mener ikke, at man skal tale et større drama op. Men jeg vil gerne være med til at se på initiativer, der kan få væksten op."

Vækst sikres med den rette arbejdskraft
Det handler ifølge Kristian Thulesen Dahl om, at virksomhederne "meget klart" efterspørger mere veluddannet arbejdskraft.

"Og her skal vi se på, hvordan vi sikrer, at den arbejdskraft, der allerede er i Danmark, bliver bedre uddannet til de behov, virksomhederne har.”

Konkret vil DF få flere til at tage en erhvervsuddannelse. Derfor skal man arbejde for at lokke flere unge den vej, og derudover skal kvaliteten af uddannelserne løftes med bedre faciliteter, mener han.

Han peger også på mere iværksætteri:

"Danmark har historisk set været et godt stillet land, fordi vi har haft mange mindre virksomheder. Og efter finanskrisen kan vi se, at vi risikerer at miste nogle generationer af nye iværksættere. Der ligger faktisk nogle tanker i 2025-planen om fradragsmuligheder til at skabe tilskyndelse til at skyde penge i innovative projekter. Det er utroligt vigtigt."

Du nævner ikke lavere indkomstskat som et vækst-værktøj. Hvorfor er det ikke på din palet?

"Hvis man vil skabe vækst, er det logisk, at vi finder skattelettelser i bunden. Den, som tjener 250.000 kroner om året, vil med ret stor sikkerhed forbruge sin skattelettelse. Det gælder ikke for folk, der tjener otte millioner kroner årligt. Her er der stor sandsynlighed for, at vedkommende blot vil spare mere op."

Så det er med vækst-argumentet, du afviser lettelser i topskatten?

"Ja, men det er i høj grad også et spørgsmål om, at vi skal have et samfund, der er baseret på en følelse af retfærdighed. Hvor de bredeste skuldre skal bære de tungeste byrder. Og derfor er det ret og rimeligt, at man leverer en skærv ekstra, hvis man har en høj indkomst."

Bolig og biler kommer i anden række
Hvad med boligskatten, som Konservative gerne vil have lettet. Er det også et mål for jer?

"Jeg vil gerne slå fast, at vi ikke vil hæve boligskatterne. Vi skal have en ambition om et mere retfærdigt system, hvor vi samlet set ikke skal kræve mere ind i boligbeskatning. Og hvor en større del af det, man skal betale i boligskat, bliver betalt til sidst. Når man sælger sin ejendom."

Vil du gerne have beskattet gevinsten på et boligsalg?

"Ja, det er jo én model. Men vi har ikke en færdig model for det. Det er en sympatisk tanke, hvis det kan lykkes at lave et system, hvor en større del af beskatningen bliver betalt, når man har pengene i hånden. Vi må anerkende, at der i det nuværende system er det problem, at man løbende skal betale mere i skat, når huset bliver mere værd."

Skal boligskatterne samlet set falde?

"Det ville da være skønt, hvis boligejerne kunne slippe billigere i skat. Men jeg har ikke fundet de milliarder, der skal til. Hvis der skal ske skattelettelser, så skal det være til mennesker med lavere indkomster, som er på arbejdsmarkedet."

Så er der jo spørgsmålet om registreringsafgiften på biler, som særligt Liberal Alliance går op i. Er det noget, du vil prioritere?

"Nej, vi vil prioritere lavere skat til de laveste indkomster. Men kan vi få et system, hvor vi får det samme ind i skat, men hvor vi sænker skatten på større miljørigtige biler, hvor der er plads til børnene på bagsædet, så vil det ikke bekymre os."

Men de indtægter, staten får fra bilafgifterne, skal være på samme niveau som i dag?

"Ja."

Penge fra SU til udlændinge
Det handler altså om skattelettelser til de lave indkomster for Dansk Folkeparti. Men der skal være råd til det, påpeger formanden flere gange.

DF er dog ikke meget for at finde penge ved at hæve pensionsalderen, som regeringen ellers har lagt op til i 2025-planen.

Men måske kan der være penge at hente på SU’en, lyder det fra Thulesen Dahl. Dog ikke som regeringen foreslår, hvor en del af SU'en udbetales som lån.

"Det vil ikke løse den udfordring, vi har med stigende udgifter til SU til folk fra andre lande. Derfor bør man udfordre EU-reglerne, om at når du har et fritidsjob, så rubriceres du som vandrende arbejdstager. Det kan ikke være rimeligt."

Dansk Folkeparti har også et andet bud på at finde penge. Det handler om partiets mærkesag nummer ét: at begrænse tilstrømningen af flygtninge og indvandrere til Danmark.

Er dine forslag ikke fugle på taget i forhold til mere sikre finansierings-tiltag som eksempelvis at hæve pensionsalderen? Det er vel svært at være helt sikker på, at man kan bremse en flygtningestrøm?

"Du kan godt styre indrejsen til Danmark. Men jeg anerkender, at der er mange, som ikke har villet det. Og for dem har du ret. Radikale vil nok sige, at ved at vi hæver folks pensionsalder, så ordner man på papiret de økonomiske udfordringer. Jeg vil insistere på, at vi godt kan styre udviklingen i tilstrømningen til Danmark."

Men kan du sætte kroner og øre på?

"Det har vi ikke endeligt gjort op. Men det er ikke forkert at tage udgangspunkt i, at vi taler et tocifret milliardbeløb – i den lave ende." 

,

Forrige artikel Rapport fra et marginaliseret reservat Rapport fra et marginaliseret reservat Næste artikel Mogens Lykketoft genopstiller ikke Mogens Lykketoft genopstiller ikke