Egmont Fonden: Lad os sammen løse 15 procent-problemet

DEBAT: 15 procent af en årgang forlader i dag folkeskolen uden at være rustede til en ungdomsuddannelse, men det kan en samlet indsats med udgangspunkt i et af FN's bæredygtighedsmål ændre på, skriver Henriette Christiansen, direktør i Egmont Fonden.

Af Henriette Christiansen
Direktør i Egmont Fonden

15 procent.

Det er det antal børn og unge, som er i risiko for ikke at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse, fordi de mangler de faglige, personlige og sociale kompetencer, der skal til for at få sig en uddannelse.

Det er et skræmmende tal, som vidner om, at vi i dag har en voldsom læringsulighed i Danmark. At vi stadig har en stor gruppe af børn, som mangler de faglige, personlige og sociale kompetencer, der skal til for at få sig en uddannelse.

Mere udsat i fremtiden
Det reducerer deres mulighed for at klare sig godt i livet og øger deres udsathed markant. Forskningen viser klart, at en vellykket skolegang er en afgørende beskyttelsesfaktor for social udsathed, og at uddannelse og læring kan være en vigtig løftestang for udsatte børn og unge og for at bryde den negative sociale arv.

Og der er ikke noget, der tyder på, at uddannelse de kommende år skulle blive mindre vigtigt. Antallet af ufaglærte jobs i Danmark falder og forventes af fortsætte med at falde, og en stigende del af de tilbageværende ufaglærte jobs besættes af udenlandsk arbejdskraft. Det vil stille de 15 procent i en endnu mere udsat position end tilfældet er i dag.

Det er et samfundsmæssigt svigt, som har store omkostninger – både for den enkelte unge og for samfundet generelt. Et svigt, som vi bliver nødt til at gøre noget ved.

Bakker op om verdensmål
Det vil vi i Egmont Fonden gerne bidrage til. Derfor har Egmont Fonden formuleret ét samlet succeskriterium for vores filantropiske arbejde: At alle danske unge i 2030 er i stand til at gennemføre en ungdomsuddannelse.

Målsætningen understøtter et globalt samfundsmål – nemlig FN’s bæredygtighedsmål, nærmere bestemt mål nummer fire, som lyder, “at alle børn i 2030 skal have adgang til kvalitetsuddannelse”, og at alle piger og drenge i 2030 gennemfører grundskole og ungdomsuddannelse af høj kvalitet, så børnene opnår relevant og effektiv læring.

Vi vil gerne bidrage med risikovillig kapital. Vi kan medvirke til at teste nye indsatser og metoder og til at skabe ny viden og erfaringer, som senere kan spredes til gavn for flere. På den måde kan vi forhåbentligt være med til at katalysere en udvikling mod at alle unge bliver i stand til at gennemføre en ungdomsuddannelse.

Der skal et bredt samarbejde til
Men hvis vi for alvor skal lykkes med at gøre op med 15 procent-problemet, vil det kræve stærkere partnerskaber og alliancer på tværs af civilsamfundet, den offentlige sektor, fondene og erhvervslivet. Det vil kræve, at vi i fællesskab ser på nye investeringer i nye metoder til og ny viden om, hvordan vi styrker de svageste elever – både fagligt, personligt og socialt.

Og så vil det også kræve, at vi – alle aktører på uddannelsesområdet – bliver enige om at arbejde for uddannelse til alle unge som det fælles mål. Det er derfor også positivt, at regeringen for nylig fremlagde et udspil til en reform af de forberedende tilbud til unge efter grundskolen, som blandt andet indeholder en beslutning om at sløjfe den såkaldte 95 procent-målsætning, som de seneste årtier har præget uddannelsespolitikken. Og vi håber, at man fra politisk hold kan nå en bred aftale, hvor der er formuleret klare uddannelsesmæssige ambitioner for alle 100 procent af en ungdomsårgang.

For nok er en målsætning om, at alle unge i 2030 skal være i stand til at gennemføre en ungdomsuddannelse et idealistisk og krævende mål. Vi er derfor også opmærksomme på, at uddannelse kan opnås gennem forskellige veje og i forskellige afskygninger. Men det er efter Egmont Fondens mening det rigtige mål. For alle unge skal have en chance og bør have en uddannelse – for deres egen og for samfundets skyld.

Vi er klar til at løfte vores del af opgaven med at løse 15 procent-problemet, og vi vil gerne arbejde sammen med et bredt udsnit af aktører om at nå det.

Rettet 13.6.: I det oprindelige debatindlæg fremgik det af indledningen, at der er 15 procent af unge, der i dag forlader folkeskolen uden at kunne læse, skrive og regne tilstrækkeligt til at kunne klare en ungdomsuddannelse, samt at 15 procent af en 9.-klasses årgang forventes aldrig at gennemføre en ungdomsuddannelse. Det er efterfølgende præciseret. 

Forrige artikel Børnefonden: Vi har brug for et bredt forum til verdensmålene Børnefonden: Vi har brug for et bredt forum til verdensmålene Næste artikel Det Sociale Netværk: Civilsamfundet står parat til at hjælpe udsatte børn og unge Det Sociale Netværk: Civilsamfundet står parat til at hjælpe udsatte børn og unge