Her er de 5 grundsten i community organizing

MOBILISERING: Hvordan får du mennesker med forskellige holdninger, livssyn og livsvilkår til at gå sammen om at løse fælles problemer? Med hjælp fra den amerikanske ekspert i community organizing, Dan Grandone, opridser Altinget fem ting, du skal tænke over, før du går i gang.

Carsten Terp Beck-Nilsson

Community organizing. Tusind tak for endnu et smart, amerikansk bidrag til den efterhånden daglige omgang bullshit bingo, tænker du måske.

Men hold lige hesten et øjeblik. For inde bag det svært oversættelige begreb ligger der faktisk både et klart koncept og en håndfuld helt konkrete redskaber, der har vist sig meget effektive, når man skal mobilisere en gruppe mennesker til at tage ansvar for løsningen af fælles problemer.

Altinget har talt med Dan Grandone, tidligere direktør for Leading Change Network og en særdeles erfaren mand inden for community organizing. Dan Grandone har været state-director i Barack Obamas valgkamp i 2008 og sidenhen i ”Organizing for America”, præsidentens forsøg på at omforme den store kampagnemaskine til en blivende kraft for positiv forandring.

Altinget mødte Dan Grandone, da han for nylig var i København i forbindelse med workshops arrangeret af Huset DeltagerDanmark. Og under hans kyndige vejledning kan vi ridse de fem grundprincipper i community organizing op – som det praktiseres i Leading Change Network.

Dan Grandone har organiseret store, amerikanske mobiliseringskampagner. Her deler han ud af de principper, som han bygger sine kampagner på. 
Dan Grandone har organiseret store, amerikanske mobiliseringskampagner. Her deler han ud af de principper, som han bygger sine kampagner på.  Foto: Lars Helsinghof /Altinget

1. FORTÆLLINGEN
Når du skal engagere folk i at handle på fællesudfordringer, må du arbejde systematisk med at forme fællesskaber. Her er fortællingen et vigtigt sted at starte.

Dit fællesskab skal kunne samle og engagere hundredvis, tusindvis eller måske hundredtusindvis af mennesker om at skabe forandring. For at nå det mål er det nødvendigt at skabe en vedkommende og stærk fortælling, som formidler de værdier, der kan samle folk og give dem en oplevelse af at have noget til fælles.

Fortællingen om, hvad I prøver at opnå sammen, styrker både din egen moral og virker motiverende på de mennesker, som du gerne vil sætte i bevægelse, og som vel at mærke skal motiveres til at gøre et stykke ekstra arbejde oveni deres egne daglige udfordringer.

Overvej derfor nøje, hvordan du formidler følelser og værdier i din fortælling på en måde, der knytter de mennesker, du gerne vil nå, til dig.

2. RELATIONER
Menneskelige relationer er selve fundamentet for en succes med at bringe mennesker sammen om at handle i fællesskab. Glem enhver impuls, der byder dig at fokusere på endemålet og skubbe relationerne i baggrunden i effektivitetens navn.

Brug i stedet tid og energi på at finde og udvælge dine nøglepersoner og lære deres ønsker, drømme, styrker og svagheder at kende.

Forstå de mennesker, du vil nå, og den virkelighed, de hver især lever i. Og gå ud fra som givet, at de af mange forskellige årsager ikke kommunikerer på tværs af de siloer, de befinder sig i. Det er din opgave at skabe den forbindelse.

3. STRUKTUR
Du har ingen interesse i endeløse møder, der ikke fører nogen vegne. Derfor skal du være skarp i forhold til den måde, dit hold skal arbejde på.

Vær sikker på, at dit hold har samme opfattelse af, hvilket mål de skal nå. Sæt klare rammer for, hvordan de skal samarbejde, og hvem der er ansvarlig for hvad. Og træf beslutninger, der hviler på et transparent grundlag, og som dit hold kan holdes ansvarligt for.

4. STRATEGI
Brug god tid på at få udvalgt og defineret det væsentligste og fælles problem for den gruppe af mennesker, du gerne vil engagere. Husk, at de hver især er der af egennytte, og at du kun kan skabe forandring, hvis du finder det problem, de alle har en fælles interesse i at gøre noget ved.

Analysere styrker og svagheder i det fællesskab, du arbejder med. Find ud af, hvilke ressourcepersoner der er til stede, som kan løfte opgaven. Og læg en strategi for, hvordan du kan involvere dem direkte i arbejdet og motivere dem til at tage ansvar for at finde løsninger.

Vær ambitiøs på folks vegne, og læg en strategi, der kan lykkes ved at bygge på fællesskabets ressourcer ­ og ikke er afhængige af eksperter, store budgetter, eller at andre kommer og gør arbejdet for jer.

5. HANDLING
Verden er fuld af flotte strategier, som ender deres tilværelse i den digitale eller fysiske skraldespand. Det skal du for enhver pris undgå.

Læg en klar og målbar handlingsplan. Sæt tid på, hvornår hver enkelt element skal sættes i værk. Handling skaber synlighed. Og det virker motiverende for andre, når de kan se, at der faktisk sker noget.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion


0:000:00