Her er taskforcens anbefalinger til regeringens civilsamfunds-strategi

FÆRDIGT ARBEJDE: Regeringens taskforce har lagt sidste hånd på sine anbefalinger til regeringens civilsamfundsstrategi. "Jeg er dybt imponeret," siger børne- og socialminister Mai Mercado (K).

Regeringen bør sikre en mere stabil finansiering af sociale organisationer, hjælpe udsatte ind i foreningslivet og give flere muskler til Frivilligrådet.

Sådan lyder nogle af de centrale budskaber fra taskforcen, som torsdag offentliggør deres anbefalinger til regeringens kommende civilsamfundsstrategi.

Børne-og socialminister Mai Mercado (K) tog initiativ til taskforcen, og hun er begejstret for resultatet.

"Det er ret fantastisk at få så gennemarbejde anbefalinger. Der ligger meget arbejde og mange tanker bag. Jeg er dybt imponeret, og det er et rigtig godt udgangspunkt for at lave en stærk civilsamfundsstrategi," siger hun.

Taskforcen består af aktører fra blandt andet sociale organisationer, KL og Dansk Industri, og de kommer med i alt fem anbefalinger til regeringen. Her lægger de blandt andet op til, at man bør sikre, at flere udsatte kommer ind i foreningsvarmen. Der et behov for, at "flere frivillige indsatser tænkes systematisk ind i sammenhæng med kommunernes forebyggende arbejde," skriver taskforcen og får opbakning fra Mai Mercado.

"Jeg er meget optaget af, at vi får flere udsatte borgere med i fællesskabet, og det er sådan set også ét af vores mål. Så jeg er rigtig glad for, at der er nogle konkrete anbefalinger til, hvordan det kan lade sig gøre," siger hun.

Mangler viden om finansiering
Samtidig lægger taskforcen op til, at man sikrer de sociale foreninger bedre rammevilkår. Der har længe været utilfredshed med Socialministeriets mange puljer og projekter, og taskforcen lægger op til et opgør med den kultur.

Man kommer dog ikke med et konkret alternativ, men foreslår, at "der foretages en analyse af den statslige støttestruktur med det formål at se på mulighederne for en mere enkel og mindre bureaukratisk støttestruktur".

Finansieringen af den frivillige sociale sektor er så kompleks, at der er behov for mere viden, før man lægger sig fast på, hvordan man sikrer en mere stabil finansiering af de sociale organisationer. Det mener Frivilligrådets formand, Vibe Klarup, som var medlem af taskforcen.

"Det er ubeskriveligt få data, som belyser økonomien på det frivillige sociale område. Vi ved for lidt om, hvor pengene kommer fra, hvordan bliver de brugt og hvordan forandringerne er over årene," siger hun.

Derfor valgte man at gå forsigtigt til værks.

"Vi mente ikke, at det ville seriøst at komme med forslag til småjusteringer af nogle eksisterende puljer. Vi bliver simpelthen nødt til at have et ordentligt fundament at stå på, og det har der været bred enighed om, at der mangler,” siger Vibe Klarup.

Gør som andre ministerier
Taskforcen indkredser dog, at ministeriet bør lade sig inspirere af, hvordan man fordeler midler i andre ministerier. Blandt andet mener Red Barnets repræsentant i taskforcen, generalsekretær Jonas Keiding Lindholm, at man med fordel kan se mod Asiatisk Plads.

“Jeg synes egentlig, vi giver ret specifikke anbefalinger. Eksempelvis foreslår vi, at man ser på muligheden for, at de store landsorganisationer kan indgå mere strategiske partnerskabsaftaler med ministeriet. På lige fod med det, man ser på udviklingsområdet,” siger han.

Samtidig foreslår taskforcen, at Børne-og Socialministeriet kunne lade sig inspirere af Kulturministeriets praksis. Her fordeler man en stor del af overskuddet fra danskernes spil videre til paraplyer som DIF og DGI. De kan så stort set uden bindinger kanalisere pengene videre til deres medlemmer. Det afgørende er imidlertid ikke metoden, men målet, påpeger Jonas Keiding Lindholm.

“I stedet for at være præskriptiv omkring, præcis hvilken model det skal være, anbefaler vi, at man ser på nogle af de modeller, som allerede eksisterer. For at vurdere, hvad der mest hensigtsmæssigt sikrer en mere stabil finansiering og bedre kontinuitet i det frivillige arbejde," siger han.

Hjælp til lokale foreninger
Samtidig ønsker taskforcen at styrke den frivillige infrastruktur i lokalsamfundene. Konkret foreslår man, at der bør være adgang til frivilligcentre i alle kommuner samt at Center for Frivilligt Socialt arbejde skal involveres endnu mere i at styrke de små civilsamfund.

"Hovedvægten af det frivillige arbejde foregår ude lokalt. Vi har derfor drøftet, hvordan vi kan bakke den lokale frivillighed op og styrke rammevilkårene for den lokale frivillighed," siger Vibe Klarup.

Og børne- og socialminister Mai Mercado er glad for, at taskforcen ikke kun har set på de store civilsamfundsspilleres interesser.

"Det er vigtigt, at frivillighed ikke kun bliver fortolket ud fra et perspektiv, som vedrører de store landsdækkende organisationer," siger hun.

Taskforcens anbefalinger er nu overdraget til Mai Mercado. Hun vil nu arbejde videre med civilsamfundsstrategien, som forventes at blive præsenteret senere på efteråret.

Foreløbigt er hun dog meget sparsom med oplysninger om, hvad den kommer til at indeholde.

"Jeg er ikke nået til at lave civilsamfundsstrategien endnu. Jeg har først lige modtaget anbefalingerne. Det ville også være mærkeligt, hvis jeg begyndte at lave en civilsamfundsstrategi på forhånd. Jeg noterer mig anbefalingerne og vil sige, der ikke er noget, som de anbefaler, der stritter på mig," siger Mai Mercado.

Du kan læse anbefalingerne i deres fulde længde her.

Forrige artikel I Kokkedal rimer klimatilpasning på byfornyelse I Kokkedal rimer klimatilpasning på byfornyelse Næste artikel Regeringens civile taskforce vil styrke Frivilligrådet Regeringens civile taskforce vil styrke Frivilligrådet