Ny idrætsorganisation skal sikre fremtidens udsatteidræt

TEAM HELE DANMARK: Et nyt idrætssamarbejde mellem DIF, DAI og OMBOLD skal sikre fremtidens idrætsdeltagelse for socialt udsatte voksne. Samarbejdet har fået navnet Team Hele Danmark og vil gøre op med den usikre puljefinansiering af udsatteidrætten.

Et nyt samarbejde mellem Danmarks Idrætsforbund, OMBOLD og Dansk Arbejder Idrætsforbund vil gøre op med den usikre finansiering af idræt for socialt udsatte.

Derfor er de tre organisationer gået sammen om at udvikle projektet Team Hele Danmark, der skal være en samlende organisation for socialt udsatte idrætsudøvere. Et Team Danmark bare for socialt udsatte idrætsudøvere beskrives det som af initiativtagerne. Og derfor er navnet på modellen faldet på Team Hele Danmark.

Idrætstilbuddene til socialt udsatte går nemlig en usikker fremtid i møde. Det skyldes, at finansieringen af idrætstilbuddene til socialt udsatte voksne er bundet op på satspuljemidler, lyder det fra folkene bag idrætsinitiativet Idræt for Sindet.

Hvis det nye samarbejde bliver til virkelighed, skal det sikre en mere stabil finansiering af socialt udsattes idrætsdeltagelse. Samtidig vil den nye organisation arbejde for, at flere socialt udsatte voksne bliver idrætsaktive samt sørge for, at der skabes flere og bedre forbindelser til det etablerede foreningsliv.

Det forklarer Mogens Damgaard, medlem af forbundsledelsen i Dansk Arbejder Idrætsforbund og politisk ansvarlig for Idræt for Sindet.

“Hvis man laver en Team Danmark-model på det her område, har man sikret finansieringen af udsatteidrætten i en lang årrække frem. Det vil skabe en større kontinuitet i vores arbejde, for hvis vi virkelig vil ud over stepperne med vores arbejde, så kræver det flere ressourcer,” siger Mogens Damgaard.

DAI: Varig finansiering nødvendig
Det nye samarbejde - Team Hele Danmark - koster ifølge folkene bag projektet syv millioner årligt at finansiere. Og der er akut brug for pengene, forklarer Mogens Damgaard fra Dansk Arbejder Idrætsforbund. Idrætstilbuddet Idræt for Sindet, der arrangerer idrætstilbud for psykisk sårbare voksne, frister pt. en usikker tilværelse. Bevillingen til initiativet udløber nemlig ved udgangen af 2018.

“Hvis der ikke bliver fundet en varig løsning på finansieringen, kan projektet ende med at lukke,” siger Mogens Damgaard.

Det er blandt andet for at sikre, at idrætsinitiativer som Idræt for Sindet ikke risikerer at lukke, at man har taget initiativ til at etablere Team Hele Danmark.

Planen er, at den nye Team Danmark-lignende ordning skal fungere som en økonomisk og organisatorisk platform for idrætstilbud målrettet socialt udsatte voksne.

Målet er at opskalere idrætsinitiativet Idræt for Sindet, der pt. tilbydes i 35 kommuner, til at være et tilbud i 65 kommuner og skabe 1800 flere idrætsaktive og foreningsorganiserede medlemmer. Derudover skal gadefodboldinitiativet OMBOLD også udvides fra at eksistere i 31 kommuner til 46 kommuner i 2022.

DIF med på holdet
Og så er det planen at oprette et sekretariat, der skal styrke forbindelserne mellem udsatteidrætten og den ordinære foreningsidræt. Folkene bag Team Hele Danmark oplyser, at ti procent af de socialt udsatte idrætsudøvere allerede er organiserede i det ordinære foreningsliv. Og det er den sammenhæng mellem de særligt indrettede idrætstilbud og det etablerede foreningsliv, som det nye samarbejde skal styrke.

Samtidig skal sekretariatet medvirke til at dokumentere, at effekterne af at dyrke idræt for socialt udsatte og psykisk sårbare voksne virker.

“Med et sekretariat vil vi endnu bedre kunne dokumentere udadtil, at det, vi laver, har den ønskede effekt. Så ved at lave evidensbaserede undersøgelser i sekretariatet kan vi få belæg for det,” siger Mogens Damgaard fra Dansk Arbejder Idrætsforbund.

Ifølge skitserne til Team Hele Danmark er det Danmarks Idrætsforbund, der primært skal stå for sekretariatet. Sekretariatet skal binde de forskellige idrætsinitiativer sammen. Samtidig bliver det sekretariatets opgave at indsamle viden om de forskellige idrætsinitiativer, så man udadtil kan dokumentere effekten af, at socialt udsatte dyrker idræt.

“Idéen er, at i stedet for at de forskellige områder skal opbygge deres egne sekretariater, og det dermed bliver dyrt i administration, så går DIF ind og tager det med nogle af vores eksisterende ressourcer, så det bliver en forholdsvis billig administrativ løsning,” siger administrerende direktør i Danmarks Idrætsforbund, Morten Mølholm Hansen.

Banker på døren til ministerierne
Skal Team Hele Danmark blive til virkelighed, kræver det en årlig finansiering på syv millioner kroner. Og med en satspuljebevilling til Idræt for Sindet, der udløber ved udgangen af dette år, har de travlt.

Derfor er man allerede i gang med at banke på dørene hos henholdsvis Kulturministeriet og Socialministeriet for at gøde jorden inden satspuljeforhandlingerne efter sommerferien, forklarer Morten Mølholm. Det er nemlig fra de to ministerier, at pengene skal komme fra: En tredjedel af de syv årlige millioner skal komme fra Kulturministeriet, og to tredjedele af det samlede beløb fra Socialministeriet, lyder det i oplægget til det nye idrætssamarbejde.

Seks af millionerne skal gå til finansieringen af de to idrætstilbud Idræt for Sindet og OMBOLD. Derudover skal der bruges 250.000 kroner til sekretariat og 750.000 kroner til en pulje, hvorfra lokale idrætsinitiativer kan søge midler til mindre projekter, der skal få flere socialt udsatte til at dyrke idræt.

Morten Mølholm, Mogens Damgaard og resten af holdet bag Team Hele Danmark håber, at resultatet af henvendelserne til ministerierne bliver en fast årlig bevilling på syv millioner. Helst som en fast bevilling. Og gerne som en del af finansloven.

Men mindre kan også gøre det, forklarer Morten Mølholm.

“Det helt ideelle mål er at få en varig bevilling. Om det så er på finansloven eller gennem satspuljen. Jeg er med på, at der kan være en second best løsning, hvor vi i første omgang får en tre-fireårig bevilling og så skal søge igen derefter. Men vi ser helst nogle varige bevillinger,” understreger Morten Mølholm fra Danmarks Idrætsforbund.

Forrige artikel Nordea-fonden halverer bevilling til KU-forskningscenter Nordea-fonden halverer bevilling til KU-forskningscenter Næste artikel Ledelseseksperter om LMS-generalforsamling: Det er en ommer Ledelseseksperter om LMS-generalforsamling: Det er en ommer