Foreninger i chok: Rundbarberet af regeringen

LUSSING: Udsatte mødre og andre svage borgere bliver ramt af regeringens besparelser på støtten til foreningslivet. "Tyveri ved højlys dag," siger Frivilligrådet. S hælder forslaget ned ad brættet.

900 udsatte børnefamilier.

Så mange mennesker må Mødrehjælpen næste år lade i stikken, hvis regeringen kommer igennem med sin plan om at skære i støtten til landets foreninger.

"Vi står til at miste 800.000 kroner. Det betyder, vi må afskedige to socialrådgivere, som tilsammen kunne have hjulpet 900 familier på et år. Jeg er er skuffet over, at man ovre i Skatteministeriet ikke har en forståelse for det meget vigtige hjælpearbejde, som sker i de almennyttige organisationer," siger direktør Mads Roke Clausen.

Mødrehjælpen er langt fra alene om at blive ramt af regeringens sparekniv i finansloven. I alt vil Skatteministeriet hente 155 millioner kroner på at fjerne almennyttige foreningers såkaldte moms-kompensation allerede fra 2018. Dermed vil foreningerne ikke få udbetalt moms-refusion for udgifter, de allerede har afholdt her i 2017.

Pengene skal finansiere en ny kontrolinstans i Skat.

"Det er tyveri ved højlys dag," siger Vibe Klarup, der er formand for Frivilligrådet.

Efterlader stort hul
Samtidig med at regeringen sløjfer moms-kompensationen, opretter regeringen en såkaldt "Reserve til støtte af almene foreninger” på 67 millioner kroner. 

Men det er alt for uspecifikt, hvordan man får adgang til pengene, og en ny pulje ændrer ikke på, at forslaget efterlader et stort hul i forenings-kasserne. Det mener indsamlingsorganisationernes brancheforening Isobro. 

"Organisationerne har jo lagt ind i budgetterne, at de ville blive kompenseret for en række af deres udgifter. Det får store konsekvenser, når man laver så abrupt en ændring af ordningen," siger Generalsekretær Robert Hinnerskov.

Regeringen begrunder besparelsen med, at der er "sket en utilsigtet glidning væk fra ordningens oprindelige formål"men det billede kan Robert Hinnerskov slet ikke genkende.

"Langt de fleste penge går til foreninger, der udfører et godt formål," siger Robert Hinnerskov.

Dansk Erhverv: Mærkelig timing
Han pointerer samtidig, at foreningerne får moms-kompensation for varer, de køber for at kunne genere indtægter - for eksempel i forbindelse med indsamlinger. Derimod får de ikke refunderet momsen på udgifter til at søge offentlige puljemidler. Derfor burde ordningen være lige efter en blå regerings hoved, mener Robert Hinnerskov.

"Og har man opfattelsen af, at det ikke er alle pengene, som bliver brugt i ordningens ånd, kunne regeringen have inviteret til dialog, så vi i fællesskab kunne have lukket eventuelle småhuller," siger han.

Dansk Erhverv kritiserer også forslaget. Brancheforeningen organiserer blandt andre Mødrehjælpen, Red Barnet og Kirkens Korshær og studser over timingen.

"Det er ironisk, at ændringen kommer midt i en proces om en ny civilsamfundsstrategi," siger Rasmus Larsen Lindblom, der er velfærdspolitisk fagchef i Dansk Erhverv.

Frivilligrådet stemmer i.

"Det er et meget mystisk forslag, når vi har en regering, der generelt hylder foreningslivet og netop har lanceret planerne om at lave en ny civilsamfundsstrategi."

S: Det ser voldsomt ud
Hos Socialdemokratiet er skatteordfører Jesper Petersen bevidst om, at besparelserne kommer til at gøre ondt i civilsamfundet.

"Der er en lang række gode formål, som har haft gavn af denne ordning. Det er både inden for undervisning, idræt, socialt arbejde og beskyttelse af miljø og natur. Og det ser voldsomt ud, at så mange gode formål skal rammes," siger han.

Socialdemokraterne er stærkt opsatte på at finde penge til at styrke Skat, lyder det, men accepterer ikke regeringens forslag til finansiering.

"Der er ingen tvivl om, at vi har behov for et styrket skattevæsen - og vi ser det også gerne styrket mere, end regeringen lægger op til. Det vil vi meget gerne forhandle om. Men vi vil ikke acceptere den finansiering, regeringen her lægger frem," siger Jesper Petersen, som de kommende uger vil forsøge at få overblik over tankerne bag besparelserne.

"Vi må have boret ud, hvad regeringen egentlig vil, og om den helt har gennemtænkt konsekvenserne af sit forslag," siger han.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra skatteminister Karsten Lauritzen (V).

Præcisering: Jesper Petersen har efter udgivelsen af artiklen præciseret sit udsagn om, at Socialdemokratiet ikke vil acceptere regeringens besparelser. 

,

Forrige artikel Alle og enhver ved da, hvordan en tankstation ser ud. Eller gør de? Alle og enhver ved da, hvordan en tankstation ser ud. Eller gør de? Næste artikel Fra fond til forsker: Carlsbergfondet uddeler forskningspriser Fra fond til forsker: Carlsbergfondet uddeler forskningspriser
 • Anmeld

  BJ · x

  MANGE BÆKKE SMÅ BLIVER TIL EN STOR Å..

  Problemet her i Danmark i det offentlige system ..Det er at der er for mange der har snablen nede i penge kassen . Staten burde fjeren alt tilskud til alle foreninger .. osv.. Staten burde rydde op i alt det misk mask med tilskud til alt Disse tilskud gavner ingen steder, det er spild af penge ,og dræner statens budget ..Der er penge nok ,men de bliver administreret forkert ..

 • Anmeld

  Merete Hornecker · Landsforeningen af Fleks-og Skånejobbere

  Frivilligt arbejde kan vær indgangen til arbejdsmarkedet for mange

  For et år eller lidt længere siden, var regeringen ude med en udmelding om hvor vigtigt det er for bla unge mennesker at gå ind i det frivilllige arbejdet, det så godt ud på deres CV.
  Personer som pga sygdom, lang ledighed eller lignende, kan have svært ved at få fodfæste / komme tilbage på arbejdsmarkedet, både i støttet beskæftigelse, men også i ordinært beskæftigelse.,er kan frivilligt åbne døre der ellers ville forblive lukkede, ligesom den ledige kan få afprøvet forskellige muligheder, uden det behøver at blive et nederlag.
  Nej den ene hånd ved ikke hvad den anden hånd gør eller vil med Danmark, den nuværende regering er så uansvarlig, og ikke kun på dette punkt, men desværre hele vejen rundt, det kan tydeligt ses for os der enten arbejder i de frivillige organisationer (får løn for det) eller den kæmpe gruppe af frivillige.
  Hvis det frivillige arbejde / de frivillige organisationer ikke eksisterede ville vores samfund blive meget fattigt og tomt, og mangle de tusindvis af engagerede frivillige der gør en kæmpe indsats fuldstændig uden at få andet end glæden ved det .
  BJ tror simpelthen ikke du aner hvad du taler om, når du udtrykker dig på den måde.

 • Anmeld

  BJ · c

  Merete Hornecker.

  Gratis arbejdskraft og borger løn ind af bagvejen .. Jo jeg ved hvad jeg snakker om .. Hvis folk kan arbejde i frivillige organisationer kan de også bestride et almindeligt job.. Og rigtig mange mennesker i Danmark opretter en frivillig forening, og vupti har de snablen nede i penge kassen Og det er hvad staten heldigvis lukker ned for nu ..

 • Anmeld

  Merete Hornesker

  Svar til BJ

  Der er stor forskel på at yde frivilligt arbejde og lønnet arbejde - jeg har været på arbejdsmarkedet i mere end 45 år, da jeg til sidst måtte kaste håndklædet i ringen, og stoppe,mit lønnede arbejde pga gener fra tidligere arbejdsskade.
  Efterfølgende har jeg udelukkede udført frivilligt arbejde, i det tempo jeg kan klare, og til opgaver som jeg ikke "stjæler" fra personer der ellers ville få løn for det.