Sådan vil Thailands sociale iværksættere ændre verden

FILANTROPISK UDSYN: Antallet af sociale virksomheder i Thailand er mangedoblet over det seneste årti, og denne sommer blev landets første lov om socialt iværksætteri vedtaget.

Af Peter Bengtsen,
korrespondent

 

Den 12. august er mors dag i Thailand, fordi det er kongens mors, den nyligt afdøde dronning Sirikits, fødselsdag. Her møder jeg Ada Chirapaisarnkul i børnecentret Villa Bambini, der til lejligheden er fuld af boder med indsam­linger og aktiviteter for børnefamilier.

Ada Chirapaisarnkul er formand for Thai Young Philanthropist Network og har et imponerede CV. Hun har i statsministerens kontor stået for udviklingen af en national plan for at fremme socialt iværksætteri, stiftet landets første universitets­center for social innovation, deltaget på World Economic Forum i Davos som ungt talent, og meget mere.

De mange high-level engagementer holder hende ikke fra lavpraktiske opgaver, som hun også bruger en stor del af arbejdstiden på. I Villa Bambini koordinerer hun i dag en bod med en flok frivillige for at samle ind til udsatte børn i Bangkoks slum.

"Unge i Thailand kan bidrage til samfundsudviklingen på mange måder. De unge er mere ressourcestærke i dag end for bare 10 år siden, og dem vil jeg gerne nå ud til for at skubbe på, for at flere bliver aktive medborgere og egentlige forandringsagenter," siger hun.

Hun tager det ret bogstaveligt og personligt, dét der med troen på at unge kan bidrage i stort som småt.

Unge forandringsagenter spreder ringe i vandet
For et årti siden stiftede Ada Chirapaisarnkul organisationen Thai Young Philantropist Network. Hun var netop hjemvendt til Thailand med en mastergrad i bagagen fra det amerikanske eliteuniversitet Columbia, som hun havde fået et stipendium til, og ville være med til at skabe sociale forhold.

"Jeg havde aldrig en entydig plan for min karriere, da jeg studerede. Jeg vidste bare, at jeg ville gå helhjertet ind i noget med samfundsudvikling her i landet," siger hun.

"Jeg vil gerne have folk til at tænke mere over effektfuld samfundsudvikling," siger Ada Chirapaisarnkul.

 Hurtigt fandt hun ligesindede unge. Den første gruppe var de rige eller kloge – og nogle gange rige OG kloge, som hun tilføjer med et smil – der alle havde gået på udenlandske universiteter og stiftet bekendtskab med socialt iværksætteri, effektmålinger og strategisk filantropi. Over årene og især via Facebook voksede netværket til flere tusinde aktive.

"Vi var en lille kernegruppe i starten, som spredte det glade budskab om potentialet i socialt iværksætteri," siger hun og fortsætter:

"Senere, gennem de sociale medier og masser af arrangementer, voksede vi og har haft over 2800 aktive medlemmer over årene."

Antallet af sociale virksomheder i Thailand vokser og vokser. Hovedsageligt inden for sundhed, uddannelse og sociale forhold, men er på det seneste også begyndt at knopskyde med fokus på miljøet.

Kendskabet, og især tiltagene i Thailand til at fremme den sociale udvikling med markedsmekanismer kunne i starten ligge på et meget lille sted. Ada Chirapaisarnkul og mange andre engagerede sig bredt, afviklede landets første konkurrence om socialøkonomiske virksomheder, afholdt utallige begivenheder for unge og erhvervslivet, forsøgte at få politikere i tale og meget andet.

Nogle år senere nedsatte regeringen en national komite til udvikling af sociale virksomheder med Ada Chirapaisarnkul som medlem.

De unge skal engagere sig – og gør det!
Trods sit ivrige fortaleri for socialt iværksætteri, er det for Ada Chirapaisarnkul ikke svaret på alt. Mere afgørende er det at øge det aktive medborgerskab og styrke civil­sam­fundet helt bredt. Især blandt unge, der skal tage medansvar for, hvad der sker i landet, og forstå at de kan gøre en forskel.

"Jeg vil gerne have folk til at tænke mere over effektfuld samfundsudvikling," siger hun.

Hvordan gør man bedst selv en forskel? Hvor og hvordan nytten er størst. Hvordan er den det i dit eget arbejde, spørger jeg. Det er den tit, hvis hun får folk til at connecte, face-to-face eller virtuelt.

Ada Chirapaisarnkul bruger for tiden meget krudt på at fremme online platforme, markedspladser og mødesteder for at styrke civilsamfundets aktive og interesserede. Steder hvor non-profits og for-profits,  frivillige og ngo’er, sociale virksomheder og potentielle donorer eller kunder kan matches om sociale sager.

I dag leder hun blandt andet den daglige drift af en sådan online platform, Taejaidotcom.

"Taejaidotcom er en online platform, der forbinder hundreder af sociale iværksætterprojekter med interesserede bidragsydere," siger hun og tilføjer, at platformen fungerer på samme måde som Kickstarter.

Platformen har gennem sin syv-årige levetid årligt fordoblet støtten til sociale sager. I 2018 blev over 10 millioner kroner kanaliseret gennem platformen fra 23.000 personer til 280 initiativer. I 2019 er målet at nå over de 20 millioner.

Thailand Young Philanthropy Network stiftede platformen sammen med Change Fusion, en inkubator af sociale virksomheder, og Khonthai Fonden, der støtter projekter om aktivt medborgerskab i Thailand og hører under selskabet Premier Group.

Første lov om sociale virksomheder vedtaget
Denne sommer var der godt nyt fra regeringen til landets sociale iværksættere. I maj blev landets første lov om sociale virksomheder vedtaget, et årti efter nedsættelsen af den første komite på området.

Nu etableres en støttefond til sociale virksomheder, der også kan se frem til større muligheder for skatte­fritagelse, fordele ved offentlige udbud og andre tiltag der ,skal styrke sociale virksomheders konkurrence­dygtighed.

Mange betragter loven som en syvmileskridt i den rigtige retning. De fleste sociale iværksættere har vanskeligt ved at omsætte deres store engagementer til en bæredygtig forretningsmodel.

"Der er udfordringer på alle niveauer for landets iværksættere. I starten handler det om at skabe bæredygtighed uden at brænde ud. Senere handler det om at opskalere, ledelse af en voksende drift og ikke mindst gøre sig tiltrækkende for økonomisk støtte, hvad enten det er som investeringer, lån eller tilskud," siger Dispanadda Diskul, formand for den nyoprettede brancheorganisation for sociale iværksættere Social Enterprise Thailand Association, der deltog i lovens tilblivelsesproces.

Men det er for tidligt at sige noget om lovens egentlige betydning, da man stadig afventer en bekendtgørelse om dens konkrete udmøntning.

"Sociale virksomheder betragtes med loven som et virksomt redskab til at skabe større inklusion på arbejds­markedet og bidrage til sociale og miljømæssige løsninger," siger Diskul.

"Hvis den bliver seriøst imple­men­teret, kan loven bidrage betydeligt til en forbedring af effekterne, som det sociale økosystem søger at skabe."

Ada Chirapaisarnkul er enig. Loven er kærkommen, for der er kommet for lidt effekt ud af det sociale iværksætteri indtil videre. Mange tænker ikke stort nok, mener hun.

"Antallet af sociale virksomheder er mangedoblet i Thailand over det seneste årti. Jeg håber, at den nye lov støtter godt op om dem og styrker udviklingen," siger hun.

Forrige artikel Unicef Danmark indgår største virksomhedspartnerskab til dato Unicef Danmark indgår største virksomhedspartnerskab til dato Næste artikel Professor: Blockchain vil revolutionere – men kun få vil opdage det Professor: Blockchain vil revolutionere – men kun få vil opdage det
IT-startup: Vi vil give en milliard mennesker adgang til uddannelse

IT-startup: Vi vil give en milliard mennesker adgang til uddannelse

IMPACT: Alle har ret til ordentlig uddannelse, mener Andreas Piculell. Han har bygget en læringsplatform, der retter sig ind efter elevernes niveau. Nu beder han ngo'er om hjælp til at brede platformen ud på steder, hvor der ikke er adgang til uddannelse.