Theresa Berg Andersen
 svarer 
Pernille Rosenkrantz-Theil

Theresa Berg Andersen (SF) spørger social- og boligministeren, Pernille Rosenkrantz-Theil, om ministeren kan bekræfte, at der ikke vil være tale om personhenførbare oplysninger eller oplysninger, der kan anvendes i kontroløjemed

Ministersvar er robotgenereret indhold, der oprettes automatisk på basis af Folketingets database over de spørgsmål, der stilles af Folketingets medlemmer og besvares af regeringens ministre. Overskrifterne er skrevet af Altinget. Altinget tager forbehold for fejl i indholdet.

L 95, Spørgsmål 12
Kan ministeren vedrørende lovforslagets del om at udvide hjemmelsgrundlaget til indsamling og anvendelse af data på social- og ældreområde bekræfte, at der ikke vil være tale om personhenførbare oplysninger eller oplysninger, der kan anvendes i kontroløjemed?

Svar fra onsdag den 31. januar 2024
Kan ministeren vedrørende lovforslagets del om at udvide hjemmelsgrundlaget til indsamling og anvendelse af data på social- og ældreområde bekræfte, at der ikke vil være tale om personhenførbare oplysninger eller oplysninger, der kan anvendes i kontroløjemed?

Svar:

Indsamling og behandling af personoplysninger, herunder personfølsomme oplysninger, sker altid i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven. Dette er udfoldet i lovforslagets punkt 3.2.

Oplysninger, herunder personoplysninger, der indsamles og fremover vil blive indsamlet med hjemmel i retssikkerhedslovens kapitel 12, indsamles til brug for udarbejdelse af statistik. Det følger heraf, at oplysningerne må danne grundlag for blandt andet politikudvikling, tilsynsførelse, kapacitetsstyring, lovforberedende arbejde, analyser, forskning m.v., idet der ikke er begrænsninger for brugen af statistik, såfremt oplysningerne ikke er personhenførbare. Det indebærer, at de indsamlede oplysninger, som bearbejdes til statistik, ikke må bruges til sagsbehandling for den enkelte borger herunder fx at føre personrettet kontrol, men at de godt kan anvendes til fx at føre tilsyn med et socialt tilbud eller en kommune.
0:000:00