Coronavirus blusser op: Her er, hvad civilsamfundet skal vide

CORONASTATUS: Efteråret er kommet, og coronavirus påvirker igen store dele af samfundet. Her finder du seneste nyt om forsamlingsforbud, mundbind og hvad du skal gøre, hvis du oplever smittespredning i din civilsamfundsorganisation.

(OBS: Det er mere end et år siden, denne artikel er blevet redigeret. Vær derfor opmærksom på, at dele af indholdet kan være forældet)

Er mundbind kun forbeholdt offentlig transport? Skal vi absolut åbne hjemmearbejdspladserne igen? Og hvordan skal det nye forsamlingsforbud egentlig forstås? 

Coronavirus har langt fra sluppet sit tag i det danske samfund, og nye retningslinjer og restriktioner, der skal holde virusset i skak, meldes ud med få dages mellemrum.

Civilsamfundets Videnscenter forsøger her at skabe overblik.

Hvor udbredt er coronavirus lige nu?
Coronavirus blusser op, flere bliver indlagt, og hospitaler forbereder sig på, at afdelinger igen kan blive pressede.

Sådan er billedet i Danmark og i det øvrige Europa.

Virussets “bekymrende opblussen” i mere end 70 danske kommuner har fået danske myndigheder til at iværksætte nogle generelle restriktioner, og flere kan være på vej.

Lidt længere nede gennemgår vi de nyeste generelle tiltag for at bremse coronavirus, men først runder vi myndighedernes inddæmningsstrategi i mindre, lokale områder. 

Et geografisk afgrænset område, der oplever en stigning i antallet af nye smittetilfælde, vil blive ramt af særlige - og forbigående - restriktioner.

En strømpil for iværksættelsen af hjemmearbejde, lukning af skoler og fritidsaktiviteter er det såkaldte incidenstal.

Hvis antallet af nye smittede er over 20 personer per 100.000 inden for de seneste syv dage, vil lokale tiltag blive taget i brug.

Via Statens Serums Institut kan du følge udviklingen i smittetilfælde i dit nærområde. Det interaktive kort finder du her.

Hvor mange må vi samles lige nu?
Forsamlingsforbuddet er nu sænket til 50 personer over hele landet.

Det gælder for både private arrangementer og for aktiviteter i civilsamfundet som eksempelvis idrætshold, spejderstævner og på aftenskoler.

Det betyder, at den lokale fodboldtræning i idrætsforeningen stadig gerne må afholdes, så længe afstandskravene overholdes, og at der ikke samles mere end 50 personer.

Det er også fortsat muligt at afholde arrangementer med op til 500 personer, hvis deltagerne sidder ned på faste pladser med retning mod en scene, biograflærred, et idrætsarrangement eller lignende. 

Forsamlingsforbuddet gælder foreløbigt frem til 18. oktober. 

Vi må godt spille badminton - må vi også snuppe en cola bagefter?
Myndighederne anbefaler at begrænse den sociale omgang med andre. Det betyder blandt andet, at byfester og andre større sociale arrangementer bør aflyses. 

Børne- og ungeminister Pernille Rosenkrantz-Theil har desuden anbefalet, at alle sociale arrangementer som eksempelvis Åbent Hus-dage, lejrskoler og forældremøder på dagtilbud, skoler og uddannelsesinstitutioner aflyses indtil videre.

Dansk Idrætsforbund anbefaler sine foreninger til at aflyse sociale aktiviteter som klubfester, filmaftener og lignende.

Dog bør stævner og kampe bør afvikles som normal træning, men under hensynstagen til forsamlingsforbuddet på 50 personer, fokus på hygiejne og afstandsregler.

Må vi så gå på arbejde?
Generelt opfordrer myndighederne til, at ansatte arbejder hjemme i det omfang, det er muligt og hensigtsmæssigt i forhold til arbejdet.

Eksempelvis har store civilsamfundsorganisationer som DGI fulgt anbefalingen og sendt sine medarbejdere hjem.

Hjemmearbejde er især aktuelt i de områder, hvor coronavirus blusser op. Der opfordres også til, at sociale arrangementer i tilknytning til arbejdspladsen aflyses.

Hvis ansatte sendes hjem, er det stadig arbejdsgiverens opgave at tilrettelægge arbejdet. Arbejdstilsynet har udarbejdet disse retningslinjer.

Center for Frivilligt Socialt Arbejde har udarbejdet denne reviderede guide til, hvordan du får et digitalt møde op at stå med dine ansatte eller frivillige.

Hvad gør jeg, hvis virus rammer min civilsamfundsorganisation?
Den lokale inddæmningstrategi betyder, at spejdergrupper, idrætshold eller aftenskoler må følge udviklingen i sit lokalområde og eventuelt lukke helt ned i en periode eller flytte aktiviteter online, indtil virus igen er under kontrol.

De fleste paraply- og brancheorganisationer har lavet deres egne guides og retningslinjer til foreninger om, hvordan man bør forholde sig, hvis der konstateres et smitteudbrud.

Hvis din forening ikke har en nødplan, kan du finde inspiration her, hvor DGI råder til, hvordan man håndterer en positiv coronatest blandt et af sine medlemmer.

Også Sundhedsstyrelsen har lavet denne 15 sider lange gennemgang af, hvordan vi forebygger smittespredning. Her finder du også gode råd til civilsamfundet.

Jeg skal bruge mundbind i offentlig transport - hvor ellers?
Hvis du arbejder eller er frivillig i sundhedssektoren, ældresektoren eller på det sociale område, kan du meget vel være omfattet af nye, skærpede krav til brug af mundbind og andre værnemidler.

På sygehuse, på plejehjem og på opholdssteder er der netop indført nye restriktioner, da smitten breder sig blandt ansatte, der potentielt kan smitte i forvejen svage borgere. 

Find de nye tiltag på plejeområdet her.  

Du skal desuden bruge mundbind i alle de situationer, hvor der er siddende indendørsservering som eksempelvis på caféer. Forbuddet gælder dog ikke, når du sidder ned. 

Mundbind anbefales også, hvis du har mistanke om, at du er smittet og undtagelsesvist må bevæge dig ud, eksempelvis for at blive testet.

Find Sundhedsstyrelsens generelle anbefalinger om mundbind her.

Nogle grupper i samfundet er undtaget kravet om mundbind. Det gælder blandt andet:

  • Børn op til 12 år
  • Personer med vejrtrækningsbesvær, nedsat bevidsthedsniveau eller personer med fysiske eller mentale svækkelser, som gør, at de ikke selv kan fjerne mundbindet.

Da mundbind kan være en økonomisk udfordring, kan eksempelvis hjemløse, personer på kontanthjælp eller integrationsydelser henvende sig til Borgerservice, på væresteder eller på jobcentre for at få gratis mundbind. 

Status over hjælpepakker
Da Danmark blev lukket ned i foråret, søsatte regeringen med støtte fra alle Folketingets partier en række hjælpepakker, som også civilsamfundet har fået del i.

Disse hjælpepakker blev delvist udfaset i takt med genåbningen.

Her har du et øjebliksbillede over gældende hjælpepakker.

Lønkompensation
Nogle brancher er særligt ramt af de restriktioner, opblussen i coronavirus Covid-19 afstedkommer. Det gælder især cafeer, restauranter samt kultur- og idrætsliv.

Derfor har et flertal i Folketinget besluttet at forlænge muligheden for lønkompensation frem til. 31. december. Den nye pulje er ikke frigivet endnu, men du skal holde øje her.

Barselsdagpenge til forældre med hjemsendte børn
Når skoler lukkes ned og børn sendes hjem for at bremse smittespredning, kan virksomheder fra 1. oktober 2020 søge midlertidige barseldagpenge for forældre, der må blive hjemme og passe børn.

I alt kan der ydes 10 dage på barselspenge pr. barn. Ordningen løber frem til 31. december 2020.  

Læs mere her.

Covid-19 og det løse
Vi slutter denne status af med en pose blandede informationer, der kan komme civilsamfundet til gavn i den kommende tid.

  • Sundhedsmyndighederne anbefaler, at blandt andet ældre borgere, personer med kroniske sygdomme samt ansatte og frivillige i pleje- og sundhedssektoren med tæt kontakt til sårbare grupper lader sig vaccinere mod almindelig influenza. Vaccinationen er gratis, og du kan læse mere her.
  • Mange foreninger udskød generalforsamlinger i foråret som følge af nedlukningen af samfundet. Håbet var, at man ville kunne mødes fysisk i efteråret. Men da coronavirus stadig er iblandt os, har Center for Frivilligt Socialt Arbejde (CFSA) udarbejdet denne reviderede guide til afholdelse af generalforsamlinger.
  • Foreninger og frivillige bidrager til idébank. Socialstyrelsen vil som noget nyt samle input fra blandt andet foreninger og patientorganisationer for at inspirere andre til konkrete indsatser for sårbare og udsatte grupper i forbindelse med coronasituationen. Det er meningen, at idébanken skal udvides løbende, som forslagene bliver indsamlet. Du kan læse mere om idébanken her.
Forrige artikel Status: Hvad civilsamfundet skal vide om Status: Hvad civilsamfundet skal vide om "dansen med coronavirus" Næste artikel Tre nedslag i europæiske borgerting Tre nedslag i europæiske borgerting
Lær af Næstehjælperne: Sådan beskytter du sårbare facebookmedlemmer

Lær af Næstehjælperne: Sådan beskytter du sårbare facebookmedlemmer

Mere end 22.000 danskere er medlem af en lokal facebookgruppe under Næstehjælperne. Bevægelsen er en protest- og hjælpegruppe, der skaber forbindelse mellem fattige eller udsatte og andre, der har overskud til at hjælpe. Læs her, hvordan Susanne Jakobsen fra København varetager rollen som administrator.

Lær af Albertslund Kommune: Sådan gøder du et sundt og trygt naboskab

Lær af Albertslund Kommune: Sådan gøder du et sundt og trygt naboskab

Borgere, der tidligere frygtede hinanden, blev i Albertslund Kommune bragt i samme rum til en samtale om utryghed. Arbejdet resulterede i et styrket naboskab og det giver god mening i kriminalitetsforebyggelsen. Civilsamfundets ses som et forlængende led i forhold til myndighedernes indsats.

VELUX FONDEN: Personlige erfaringer skal spille større rolle i uddelinger

VELUX FONDEN: Personlige erfaringer skal spille større rolle i uddelinger

Et panel bestående af 11 personer, der selv har oplevet alvorlig psykisk mistrivsel, skal gøre VELUX FONDEN skarpere og mere præcise, når der skal uddeles projektmidler til nye indsatser. Panelet kan “forskubbe tyngdepunkter, vi ellers lægger vægt på”, siger programchef Vibeke Lybecker.  

10 gode råd: Sådan bliver du en (endnu) bedre ordstyrer på Folkemødet

10 gode råd: Sådan bliver du en (endnu) bedre ordstyrer på Folkemødet

Der er rift om publikums opmærksomhed på Folkemødet. Det stiller krav til ordstyrere og facilitatorer om at balancere og styre en debat, så folk bliver hængende. Sille van Loon og Solveig Hvidtfeldt fra Good Company Cph giver dig her tip og råd til, hvordan du sætter en krog i publikum. 

Nødhjælp på speed: “Putin triggede vores retfærdighedsfølelse”

Nødhjælp på speed: “Putin triggede vores retfærdighedsfølelse”

Da Rusland invaderede Ukraine følte mange danskere et behov for at hjælpe. På Amager opstod et nyt initiativ, der i dag forgrener sig til indsamlinger, legegrupper og en butik, hvor ukrainske flygtninge kan forsyne sig med donerede varer. Læs her, hvordan private kræfter tog et lynkursus i nødhjælp.

Interessevaretagelse: Find de stærke cases og kom ud af starthullerne i tide

Interessevaretagelse: Find de stærke cases og kom ud af starthullerne i tide

En god interessevaretager kender de politiske positioner i et forhandlingslokale og ved, hvornår man skal slå til. Simon Nyborg er mangeårig rådgiver for Enhedslisten og har siden været ansvarlig for Mødrehjælpens politiske kommunikation. Han giver her fem svar på, hvordan du kan forbedre din organisations interessevaretagelse.