Sådan bruger Danmark 3,7 milliarder fra EU's genopretningsfond

Danmark modtager i alt 3,7 milliarder kroner fra EU's Genopretningsfond i 2021. Se her, hvilke initiativer der bliver finansieret af EU-midlerne.

Lidt mere end 150 millioner kroner fra EU's genopretningsfond skal bruges til at omlægge registreringsafgiften for person- og varebiler for at få flere danskere til at vælge grønne biler.
Lidt mere end 150 millioner kroner fra EU's genopretningsfond skal bruges til at omlægge registreringsafgiften for person- og varebiler for at få flere danskere til at vælge grønne biler.Foto: Emil Helms/Ritzau Scanpix
Katrine Falk Lønstrup

EU's genopretningsfond kommer til at bidrage med 3,7 milliarder kroner til en række indsatser i Danmark i 2021.

Det viser et aktstykke, som Folketingets Finansudvalg skal godkende, for at pengene kan indgå i statens samlede budget for 2021.

Danmark modtager over en årrække i alt 11,2 milliarder kroner fra fonden, som skal sætte gang i den europæiske økonomi oven på coronakrisen – og samtidig bidrage til både den grønne og digitale omstilling af Europa.

Den danske genopretningsplan finansierer blandt andet flere af de grønne aftaler, som regeringen i løbet af det seneste års tid har indgået med flertal i Folketinget - og i alt består genopretningsplanen af følgende syv dele, der hver indeholder en række initiativer, der løber i perioden 2021-2025:

 • Covid-19 myndighedsindsatser på sundhedsområdet
 • Grøn omstilling af landbrug og miljø
 • Energieffektiviseringer mv.
 • Grøn skattereform
 • Grøn omstilling af vejtransport
 • Digitalisering
 • Grøn forskning og udvikling

Få det fulde overblik over, hvilke initiativer der bliver finansieret af EU's Genopretningsfond, her.

1. COVID-19 myndighedsindsatser på sundhedsområdet

Der tilføres i alt 153 millioner kroner til følgende initiativer:

 • 52,2 millioner kroner til Lægemiddelstyrelsens initiativ "Videreførsel af lægemiddellagre", der skal styrke Danmarks modstandsdygtighed ved epidemier.
 • 40,3 millioner kroner til Lægemiddelstyrelsens initiativ "Styrket lægemiddelberedskab", der skal styrke Danmarks modstandsdygtighed ved epidemier.
 • 9,1 millioner kroner til en teknologipakke, der skal udbrede mulighederne for at kontakte sin læge digitalt og genneføre digitale konsultationer, heraf går 3 millioner kroner til Departementet, 5 millioner til MedCoM, Sundhedsportalen, Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS) og Center for Forebyggelse i Praksis og 1,1 millioner kroner til regionerne.
 • 51,4 millioner til et klinisk studie af covid-19-vacciners effekt, heraf går 48,5 millioner kroner til et nationalt klinisk studie om effekt og sikkerhed af covid-19-vacciner (ENFORCE) og 2,9 millioner kroner til Statens Serum Institut.

2. Grøn omstilling af landbrug og miljø

Der tilføres i alt 360 millioner kroner til miljøindsatser og initiativer, der understøtter den grønne omstilling af landbruget. Midlerne er fordelt på følgende initiativer:

 • 20 millioner kroner til produktions- og promilleafgiftsfonde med videre inden for fødevaresektoren til Fonden for Økologisk Landbrug, som fremmer omstillingen til mere økologisk landbrug.
 • 25 millioner kroner i tilskud til yderligere fremme af økologi i form af 10,0 millioner kroner til en køkkenomstillingspulje, 10,0 millioner kroner til Økologisk Innovationscenter og 5,0 millioner kroner til økologiske plantebaserede projekter.
 • 265,0 millioner kroner til udtag af lavbundsjorder, hvilket er fordelt på 8,0 millioner kroner til Miljøstyrelsen, 122,0 millioner kroner til vand- og naturindsats, 132,0 millioner kroner til Naturstyrelsen, hvor der oprettes en ny underkonto, og 3,0 millioner kroner til Landbrugsstyrelsen.
 • 50 millioner kroner til oprensning af generationsforureninger.

3. Energieffektiviseringer med videre

Der tilføres 775 millioner kroner til tiltag til energieffektivisering, grøn opvarmning og CCS, hvor følgende initiativer modtager midler:

 • 0,2 millioner kroner til en pulje til skrotningspræmie for oliefyr.
 • 187 millioner kroner i tilskud til udrulning af fjernvarme.
 • 31,5 millioner kroner i tilskud til afkobling af gasnettet.
 • 6,3 millioner kroner Energistyrelsen til administrationsudgifter i forbindelse med de tre ovenstående poster, der skal øge incitamentet til at udfase olie- og gasfyr.
 • 150 millioner kroner til energieffektivisering i offentlige bygninger, hvoraf 142,5 millioner kroner går til en tilskudspulje til energirenoveringer i offentlige bygninger (kommuner og regioner), 0,9 millioner kroner til Departementet, og 6,6 millioner kroner til Energistyrelsen til administration af tilskudspuljen.
 • 285,0 millioner kroner til tilskud til energibesparelser i form af tilskud til grønne boligforbedringer og yderligere 15 millioner kroner til administrationer af tilskudsordningen.
 • 98,5 millioner kroner i tilskud til energiforskning i form af forskning i CO2-lagring i Nordsøen og yderligere 1,5 millioner kroner til Energistyrelsen til administration af tilskudspuljen.

4. Grøn skattereform

I alt 1.039,5 millioner kroner går til initiativer vedrørende en grøn skattereform:

 • 1.036,5 millioner kroner går til indkomstskat af selskaber, heraf dækker 626,5 millioner kroner over finansiering af investeringsvindue med 16 procent afskrivning, mens 410,0 millioner kroner går til finansiering af straksafskrivninger.
 • 3 millioner kroner til Departementet til en ekspertgruppe for grøn skattereform.

5. Grøn omstilling af vejtransport

588,6 millioner kroner tilføres en række initiativer, der skal understøtte den grønne omstilling af vejtransporten

 • 153,6 millioner kroner til registreringsafgift, heraf 148,6 millioner kroner til at omlægge registreringsafgiften for person- og varebiler med henblik på at øge incitamentet til at vælge grønne biler og 5 millioner kroner til at dække afledt afgiftstab fra en skrotningsordning for gamle dieselbiler.
 • 2 millioner kroner til analyser af dobbelttrailere, heraf 1,8 millioner kroner til Vejdirektoratet og 0,2 millioner kroner til Færdselsstyrelsen.
 • 100 millioner kroner til en indsamlingsordning vedrørende dæk og biler til skrotning af de mest forurenende dieselbiler.
 • 3 millioner kroner til Vejdirektoratet til et initiativ, der skal fremme af delebiler og samkørsel.
 • 148,0 millioner kroner til en pulje til grøn omstilling af indenrigsfærger.
 • 2 millioner kroner til generelle analyser til rådgivning vedrørende den grønne omstilling af indenrigsfærger.
 • 180 millioner kroner til cykelpuljer, heraf 30 millioner kroner EU-indtægter og 150 millioner kroner til Vejdirektoratets tilskudspulje til statslig medfinansiering af cykelprojekter.

6. Digitalisering

Der bruges 125 millioner kroner til initiativer, der skal fremme digitaliseringen i Danmark, hvilket er fordelt på to initiativer:

 • 97,0 millioner kroner til bredbåndsdækning og digital infrastruktur med videre til en bredbåndspulje og derudover 3 millioner kroner til Energistyrelsen til administration af puljen.
 • 24,2 millioner kroner til initiativet SMV:Digital, der skal fremme små og mellemstore virksomheders digitale omstilling og derudover 0,8 millioner kroner til Erhvervsstyrelsen til administration af puljen.

7. Grøn forskning og udvikling

Der tilføres 700 millioner kroner til et enkelt initiativ vedrørende forskning og udvikling, nemlig Danmarks Innovationsfonds uddelinger til en ekstraordinær grøn forskningsprioritering.

Se hele Folketingets oversigt over, hvordan midlerne fra EU's Genopretningsfond fordeles, her.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion


Altinget logo
København | Stockholm | Oslo | Bruxelles
Politik har aldrig været vigtigere
AdresseNy Kongensgade 101472 København KTlf. 33 34 35 40[email protected]CVR nr.: 29624453ISSN: 2597-0127
Ansv. chefredaktørJakob NielsenDirektørAnne Marie KindbergCFOAnders JørningKommerciel direktørMichael ThomsenFormand og udgiverRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024