AAU-forskere til Dansk Energi: Drop ensidigheden og samarbejd bredt

DEBAT: Dansk Energi fører en ensidig kampagne for at nedprioritere energibesparelser og fjerne elafgiften. Det mener tre AAU-forskere, der opfordrer Dansk Energi til at samarbejde med andre dele af energisektoren.

Af Henrik Lund, Brian Vad Mathiesen og Jakob Zinck Thellufsen
Forskere, Aalborg Universitet

Dansk Energi fører i øjeblikket en kampagne for at nedprioritere energibesparelser samtidig med, at Danmark helt skal fjerne alle elafgifterne.

Det er en meget ensidig kamp på vegne af Dansk Energis medlemmer, herunder især de af medlemmerne, der lever af at producere og sælge el. Så kan de sælge noget mere, og de kan muligvis også opnå en højere pris.

Spørgsmålet er bare, om det er en klog kamp. Som den fremføres nu kan den nemlig let blive en barriere for at nå frem til en god samlet løsning for hele energisystemet.

Mere samarbejde sikrer billigere energi
Med dette indlæg vil vi gerne opfordre Dansk Energi til et bredere samarbejde med de øvrige aktører. Det er jo også vigtigt for Dansk Energis medlemmer, at alle samarbejder, hvis vi sammen skal nå det fælles mål.

De analyser, vi har lavet på Aalborg Universitet, blandt andet sammen med Ingeniørforeningen IDA, viser klart, at vi opnår den bedste og den billigste overgang til vedvarende energi, hvis sektorerne samarbejder.

Det er det samarbejde, Dansk Energi på vegne af elsektoren sætter sig ud over, når de fokuserer så ensidigt på at fjerne alle elafgifterne og trække tæppet væk under energibesparelserne. Vi skal bruge langt mere el i fremtiden, men vi skal også sørge for at nedbringe el og varmeforbruget der, hvor vi kan.

Hvis Dansk Energi politisk får succes med sine forslag, så er resultatet i sin yderste konsekvens, at elvarme i boliger med relativt høje varmebehov umiddelbart bliver det billigste alternativ.

Godt for elsektoren, men skidt for resten af det danske energisystem.

Glemmer afledte omkostninger
Vi har lavet et regnestykke, som viser konsekvenserne, hvis dette forslag slår igennem i hele landet.

Først og fremmest betyder det, at vi skal bygge mange ekstra vindmøller. Dernæst betyder det, at elnettet ud til husene belastes i størrelsesordenen fire gang mere end nu.

Det vil kræve en udbygning af elnettet, som formodentlig koster mere end det at bygge vindmøllerne.

Endelig får vi en elsektor, som er så isoleret fra resten af energisystemet, at ellagre bliver mere eller mindre den eneste mulighed for at udjævne vindstrømmen. Denne udgift er om muligt endnu større, samtidig med, at vi ved, at lagring i fjernvarmesystemet og gassystemet er væsentligt billigere.

Pointen i regnestykket er, at når Dansk Energi fremfører, at vind nu er så billigt, at vi ikke mere skal spare, så glemmer man de afledte omkostninger, der er til elnet og lager. Og inddrages disse omkostninger i regnestykket, så bliver det meget tydeligt, hvor vigtigt det er at vi bliver ved med at føre en aktiv besparelsesindsats.

Ligesom det bliver tydeligt, hvor vigtigt det er at vi bevarer og udbygger den energieffektivisering, vi opnår med fjernevarmen.

Det er helt afgørende for, at Danmark kan opnå det samarbejde mellem sektorerne, som fører frem til den bedste og den billigste løsning – ikke kun for elsektoren, men for hele landet.

Ensidig kamp
I Altinget kalder Dansk Energi dette regnestykke for et ”ekstremt scenarie”. Det er vi helt enige i. Det er sådan set pointen i regnestykket. Det er fordi vi konsekvensregner på Dansk Energis forslag, som er ekstremt ensidigt. Dansk Energi skriver, at ingen går ind for dette forslag.

Men hvorfor fører Dansk Energi så denne meget højtprofilerede og ensidige kamp for at fjerne alle elafgifterne og nedprioritere besparelserne? Det hænger ikke sammen.

Når det er sagt, er det måske mere vigtigt at fokusere på det, vi er enige om. Vi er helt enige med Dansk Energi i, at energibesparelser skal gennemføres der, hvor det samfundsøkonomisk giver mening. Det er sådan set en pointe, vi gennem årene har været med til at understrege, blandt andet i Ingeniørforeningens energivisioner.

Men hvis vi skal gøre det, så kræver det et øget politisk fokus på gennemførelse af energibesparelser snarere end det modsatte.

Tænk bredt
Vi er også enige med Dansk Energi i, at elsektoren skal ekspandere og får en meget vigtig rolle at spille i overgangen til vedvarende energi.

Men elsektoren er ikke den eneste, der er vigtig. Fjernvarmen skal fastholdes, udvikles og udbygges. Fjernkøling skal ekspandere. Der skal mere grøn gas i naturgasnettet. Vi skal have integreret transporten, og vi skal også producere grønne flydende brændsler.

Alt det gør vi bedst og billigst for alle parter, hvis de mange aktører og sektorer samarbejder. Og i det samarbejde har energibesparelser og energieffektivisering en vigtig rolle at spille. Det skal ikke nedprioriteres. Det skal opprioriteres på samme måde som alle de andre tiltag.

Vi er også enige med Dansk Energi i, at der skal ses på energiafgifterne. Men vi kan ikke nøjes med at se isoleret på elafgifterne, og slet ikke blot at fjerne dem.

Det fører ikke til nogen god løsning samlet set. Igen er der brug for et samarbejde.

Derfor vil vi gerne opfordre Dansk Energi til at indgå i et samspil med de øvrige parter og finde frem til nogle forslag, der fremmer alle sektorerne og ikke kun elsektoren.

Forrige artikel Velux: Politisk lederskab efterlyses Velux: Politisk lederskab efterlyses Næste artikel Private affaldsvirksomheder: Lad os tage ved lære af elsektoren Private affaldsvirksomheder: Lad os tage ved lære af elsektoren