ALT: Vi må aflive myten om biomasse, hvis energieventyret skal opstå

DEBAT: Hele verdens øjne er rettet mod Danmark, når det kommer til vores forsyning fra vedvarende energi. Derfor har vi også et ansvar for at aflive myterne om biomassen som CO2-neutral, så vores energisystem kan blive et sandt eventyr, skriver Christian Poll (ALT).

Af Christian Poll (ALT)
Energiordfører 

Vi er et lille land med omverdenens øjne på os. Derfor skal vi handle på en måde, som andre kan kopiere. Vi skal ikke gøre noget, vi ikke synes, andre skulle gøre i vores situation.

Ligesom vi ikke skal lede efter ny olie, medmindre vi kan legitimere, at alle andre også har ret til at gøre det, skal vi heller ikke afbrænde enorme mængder biomasse, medmindre det ville være bæredygtigt, hvis alle andre gjorde det samme.

I 2010 rejste Den Lille Havfrue fra Langelinie i København til den kinesiske storby Shanghai for at nyde det internationale rampelys ved åbningen af verdensudstillingen Expo. Hele verdens øjne var plantet på Danmark, og det vi er så kendte for. Den danske pavillon havde navnet Welfairytales, der med titlen skulle symbolisere Danmark: welfare (velfærd) og fairytales (eventyr).

Eventyr og god velfærd er imidlertid ikke det eneste, som omverden spejder efter, når de ser mod Danmark. En af de vigtigste historier, som Danmark kendes for rundt om i verden – og som er mindst ligeså eventyrlig som Den Lille Havfrue – er vores energisystem og i særdeleshed vores omfangsrige forsyning fra vedvarende energi.

Aflive en myte
Vedvarende energi kan ligesom Den Lille Havfrue tiltrække tusindvis af beundrere til vores lille land. Og netop fordi andre kigger til os, er det helt afgørende, hvad Danmark gør i spørgsmålet om, hvilken rolle biomassen skal spille i fremtidens energisystem.

Før et dansk energieventyr kan tage scenen under et internationalt rampelys, må en myte aflives: nemlig at biomasse er CO2-neutralt.

Jørgen Henningsen skriver, at der udledes cirka samme mængde CO2 fra afbrænding af biomasse som fra kul. Det er måske lettere unuanceret, fordi klimaregnskabet omkring biomasse er ret så komplekst.

Der er dog ingen tvivl om, at vi har begået en fejl, da vi politisk har besluttet at opgøre biomasse som CO2-neutral. Denne skrøne om biomasse som en vedvarende energikilde er problematisk i sig selv, men problemet bliver værre, når omverdenen ser Danmarks vej og lader sig inspirere af vores eksempel i deres omstilling væk fra fossile brændsler.

19 lande, som repræsenterer halvdelen af klodens befolkning og 37 procent af den globale økonomi (heriblandt Kina, Indien, Japan, Argentina og Canada), ønsker at promovere brugen af biomasse til opfyldelsen af deres mål for vedvarende energi. Dermed bliver vores skrøne om en bæredygtig model til deres skrøne.

Omverdenens øjne hviler altså – som for otte år siden i Shanghai – atter på Danmark, og derfor er vi ansvarlige for, at det, vi viser frem, er efterstræbelsesværdigt. Sådan er det desværre ikke nu, hvor biomassen spiller en alt for stor rolle i vores energisystem.

Katastrofale konsekvenser
Ifølge Danmarks Statistik udledte Danmark 8,4 megaton CO2 fra afbrænding af biomasse (i energisektoren, eksklusiv brænde i private hushold), mens vi udledte 10,5 megaton CO2 fra den resterende energiproduktion. Begynder andre lande at gøre som Danmark, kan det have katastrofale konsekvenser for klodens økosystemer.

Bæredygtighed handler derfor også om, at vi er bevidste om, at omverdenens øjne hviler på os, og at vi handler derefter. Derfor må vi skrive historien om, så omlægningen af energiforsyningen væk fra kul ikke fremstår i biomassens tegn, men med en mere lykkelig – og global bæredygtig – slutning.

Denne slutning kan for Alternativet først være rigtig god, når en fuldstændig udfasning af afbrændingsbaseret energi er blevet til virkelighed. Da biomasse ikke er CO2-neutral og medfører en masse miljøproblemer, må det alene anses som en overgangsløsning.

Et sandt eventyr
I Alternativet foreslår vi, at den faste biomasse peaker i starten af 2020’erne og ikke fylder mere end 10 procent af energiproduktionen i 2030, mens den flydende biomasse så hurtigt som muligt og senest i 2030 skal bestå af andengenerations biobrændsler og alene benyttes i flytransport og enkelte andre anvendelser.

Biomasse skal ikke fremmes gennem afgiftsfritagelse, men må beskattes og skal reguleres afhængig af type, anvendelse og klimabelastning. I Alternativet ønsker vi at nedsætte et biomasseudvalg, som kan udarbejde en strategi til, hvordan vi mest hensynsmæssigt og bæredygtigt benytter biomassen.

Fast biomasse til fjernvarmeanlæg skal pålægges en vis afgift, der indplacerer disse brændsler prismæssigt under fossile brændsler, men prismæssigt over vind, sol og geotermisk energi. Flis og træpiller i private ovne skal afgiftspålægges via en varmemåler på ovnen efter en progressiv kurve, så de billigt kan bruges til hygge, men ikke kan betale sig som primær opvarmningskilde.

I overgangen fra fossile energikilder til vedvarende energi skaber den billige biomasse nemme løsninger for kraftværkerne, men på sigt er dette ikke en holdbar og bæredygtig løsning.

Danmarks energisystem kan blive et sandt eventyr af ægte vedvarende energi, som verden i inspiration kan skue imod, men det kræver, at biomassen alene anses som en overgangsløsning væk fra det fossile. Omverdenens øjne hviler på os, så lad os handle derefter.

Forrige artikel Naturgasdirektør: Nul brændselsbinding er lig med mere biomasse Naturgasdirektør: Nul brændselsbinding er lig med mere biomasse Næste artikel Brancheorganisationer: Sæt fokus på den billige grønne omstilling Brancheorganisationer: Sæt fokus på den billige grønne omstilling