Bæredygtigt Landbrug: Vismand bygger argumenter op på falske forestillinger

REPLIK: Klimavenlighed bør ikke opgøres i penge, men i tekniske termer. Dansk fødevareproduktion klarer sig fint i den internationale konkurrence, mener Bæredygtigt Landbrug.

Af Poul Vejby-Sørensen
Ekstern faglig rådgiver, Bæredygtigt Landbrug

Miljøvismanden og økonomiprofessor Lars Gårn Hansen er atter på banen i Altinget med sin påstand om, at dansk landbrug ikke er særligt klimavenligt.

Selvom han erkender, at landbrug er et område med risiko for høj CO2-lækage – det vil sige erstatningsproduktion i andre lande med større klimabelastning – vurderer han, at der er klare gevinster ved at komme i gang med ensidige klimatiltag over for dansk landbrug.

"En høj lækagerate er ikke et tungtvejende argument for at udskyde klimatiltag i landbruget, selv om man umiddelbart skulle tro det. Det skyldes en række sidegevinster ved regulering som eksempelvis reduceret udledning af kvælstof og ammoniak. Derfor vil de første mange klimatiltag i landbruget faktisk give samfundsøkonomisk overskud," siger miljøvismanden. 

Men her bygger han argumenter op på falske forestillinger om kvælstofs betydning. Sådanne falske forestillinger kan naturligvis ikke bidrage til "samfundsøkonomisk overskud". Det er en absurd tanke.

Forvrøvlet CO2-effektivitet
Miljøvismanden medgiver, at Danmarks landbrugsproduktion er mere klimavenlig end i lande uden for EU, men påstår, at dansk landbrug er mindre CO2-effektivt end det gennemsnitlige europæiske landbrug. 

"Samlet set kan Danmark ikke bryste sig af at have en særligt klimavenlig landbrugsproduktion i EU-sammenhæng. Hvis vi opgør det i gennemsnit og kigger på, hvor mange penge der tjenes per ton udledt CO2, så er dansk landbrug mindre CO2-effektivt end landbruget i resten af EU," siger Lars Gårn Hansen.

Men her går han galt i byen, for klimavenlighed kan selvfølgelig ikke opgøres i, "hvor mange penge der tjenes per ton udledt CO2". I så fald vil dårlige rammevilkår i sig selv føre til dårlig klimavenlighed. Og det er noget vrøvl.

Klimavenlighed opgøres i tekniske termer som for eksempel produceret mængde fødevare per ton udledt CO2. Og her klarer dansk fødevareproduktion sig fint i konkurrencen – bortset fra den økologiske produktion, der udleder 50 til 70 procent mere CO2 end konventionel produktion. En detalje, som professoren tydeligvis vender det blinde øje til.

Lars Gårn Hansen erkender, at lækageraten er betydelig for produktion, der flytter ud af EU, men påstår alligevel, at CO2-reduktioner i dansk landbrug selv i et worst case scenario vil have en gennemsnitlig global klimaeffekt på omkring 25 procent. Den påstand skulle han nok prøve at regne lidt mere på.

Forrige artikel De Grønne: Sådan indføres en retfærdig CO2-afgift De Grønne: Sådan indføres en retfærdig CO2-afgift Næste artikel Replik: Vi redder ikke klimaet ved at stoppe cementproduktion i Aalborg Replik: Vi redder ikke klimaet ved at stoppe cementproduktion i Aalborg