Dansk Energi: Brug energien rigtigt

DEBAT: Vi har i Danmark haft stor succes med at effektivisere vores energiforbrug. Men vi er nødt til at se på området med friske øjne, når over 80 procent af vores el- og fjernvarmeforbrug i 2020 kan dækkes med vedvarende energi, lyder det fra Dansk Energi.

Af Stine Leth Rasmussen,
Afdelingschef i Dansk Energi

I et system, hvor stort set alt energiforbrug var baseret på kul, olie og gas var en sparet kilowatt-time (kWh) næsten per definition god – for energisystemet, for klimaet og for pengepungen.

Men med den ambitiøse omstilling af vores energisystem, som vi er i gang med, ændrer regnestykket sig drastisk.

Nogle typer af energiforbrug – fx olie til transport og individuel opvarmning – vil stadig belaste klima og forsyningssikkerhed. Mens der for andre typer energiforbrug vil være tale om en helt anderledes situation.

Fx vil vind alene kunne dække op imod 60 pct. af det danske elforbrug i 2020. Det betyder flere perioder med høj vindproduktion, lave elpriser og meget lav CO2-udledning fra elproduktion.

Konsekvensen er, at det kan have højere privat- og samfundsøkonomisk værdi at flytte elforbrug til perioder med meget vind og lave priser end at spare på strømmen.

Udfordre dogme 
Eksemplet illustrerer at fremtidens energipolitik må udfordre dogmet om, at vi skal spare på energien uanset energikilde og tidspunkt.

I fremtidens energisystem er det ikke nødvendigvis mest optimalt at bruge mindst mulig energi. Det er mest optimalt at bruge den rette type energi, den rette mængde, på det rette tidspunkt.

Det kan i nogle situationer betyde et reduceret forbrug og i nogle situationer et øget forbrug. Vi skal fortsat reducere unødigt energispild, men vi skal samtidig tillade et øget forbrug af eksempelvis el, hvis det samlet set betyder, at den grønne omstilling bliver billigere.

Brug energien rigtigt
Et nyt dogme kunne med fordel være: Brug energien rigtigt. Det kan omsættes til: Vi skal blive bedre til at bruge energien, når den er grøn, rigelig og billig, og spare, når og hvor den er knap og dyr og baseret på fossile brændsler.

Figur 1 viser udviklingen i CO2-emissionen forbundet med produktion af 1 kWh el eller fjernvarme. Kilde: Energistyrelsens basisfremskrivning 2014

Frem for også at se alle energiarter gennem de samme briller, bør der skelnes mellem energikilderne  og deres anvendelse.

De primære mål bør være reduktion af drivhusgasser, mindre brug af fossile brændsler samt opretholdelse af en høj forsyningssikkerhed.

Sætte skub i elektrificering
Det betyder bl.a., at de politiske instrumenter bør fokusere mere på at fremme elektrificering som middel til at reducere brugen af fossile brændsler og mindre på at nedbringe slutenergiforbrug uanset energikilde.

Derfor er det Dansk Energis ønske under overskriften 'Giv Energien Videre' at debattere, hvordan vi får en mere fremsynet energipolitik, som sikrer, at vi får langt flere elbiler, varmepumper og bio-brændselsfabrikker på banen og får sat skub i den nødvendige elektrificering og hjælper til, at vi får brugt den vedvarende energi rigtigt. 

Forrige artikel Haves: Klimaaftale - Ønskes: Eksportstrategi Haves: Klimaaftale - Ønskes: Eksportstrategi Næste artikel Tænketank: Energieksport med potentialer Tænketank: Energieksport med potentialer
På få måneder blev alle politikere klimakrigere. Hvad var det egentligt, der skete?

På få måneder blev alle politikere klimakrigere. Hvad var det egentligt, der skete?

FEATURE: Først blev det grinet af og kaldt gætværk og en leg med tal. Nu er projektet om at reducere dansk udledning af drivhusgasser med 70 procent blevet et kriterium for at blive taget alvorligt som politisk parti. Skiftet skete under folketingsvalget 2019. Altinget er gået bag kulisserne og rekonstruerer forløbet, der har indledt en ny epoke i dansk politik.