Dansk Energi: Europa skal genopbygges med grønne investeringer

DEBAT: Coronakrisen sætter sine spor på Europa, men vi står fortsat over for en klimakrise, der skal løses. EU bør fastholde og fremskynde sin klimaplan og genåbne med investeringer i grøn energi, skriver Anders Stouge.

Af Anders Stouge
Vicedirektør, Dansk Energi

Coronakrisen giver dybe sår. Sundhedsmæssige og følelsesmæssige – men også økonomiske. Over hele Europa.

Mennesker mister deres kære, og sundhedsvæsenet er presset til grænsen. Ledigheden eksploderer, og virksomheder drejer nøglen om.

Når sårene skal heles, og Europa genopbygges, bliver der tale om en vanskelig balanceakt mellem hensynet til sundheden og ønsket om at sætte hjulene i gang.

Men ud af ’asken’ spirer også mulighederne. Selvom de lige nu fortoner sig bag sundhedskrisen.

Genstart økonomien klimaneutralt
Europa har brug for at genstarte økonomien efter corona, og det kan EU lige så godt gøre ved også at investere i grøn omstilling. For på den anden side af coronakrisen står vi stadigvæk overfor en klimakrise, som skal løses.

Det er selvfølgelig afgørende, at der på den korte bane iværksættes initiativer, der gør, at så mange som muligt bevarer tilknytningen til arbejdsmarkedet, og som afbøder likviditetsdøden for virksomheder i en situation, hvor efterspørgslen forsvinder på et splitsekund.

Men samtidig bør EU forene sit mål om klimaneutralitet i 2050 med genstarten af den europæiske økonomi.

Fremskynde – ikke udskyde
EU skal holde fast i tidsplanen for sin klimaplan, som netop bliver præsenteret som Europas nye vækststrategi, og endda bruge muligheden til at fremrykke investeringer i vedvarende energi, elnet, ladeinfrastruktur til elbiler og elektrificering af forbruget.

Sådanne grønne investeringer skaber beskæftigelse og hjælper væksten på vej – både på den korte og lange bane.

Udbygning af elnet og ladeinfrastruktur skaber løbende arbejdspladser. Det samme gælder for opførelse af vedvarende energi. Fra det tidspunkt man beslutter en havmøllepark, går investorerne allerede i gang med at planlægge, afgive ordre, med videre.

Derfor er det bekymrende, når EU-Kommissionen begynder at tale om at sætte dele af sin klimaplan på pause.

Tiden er ikke til udskyde. Tværtimod.

Vi skal fremskynde, så vi skaber vækst, beskæftigelse og CO2-reduktioner på én og samme tid.

De grønne investeringer skal foretages lige meget hvad. Det er ikke et enten-eller.

Derfor har vi allerede klimatravlt – også selvom virussen ikke var her. Nu er investeringerne faktisk endnu mere presserende at komme i gang med på grund af coronakrisen.

Sammen med coronakrisen er klimakrisen bundne opgaver, der skal tages hånd om, og løsningerne skal kombineres. EU har lige nu et valg - og bør vælge grøn genstart og ikke sort for at komme ud af krisen.

Forrige artikel DN: Sådan kan en omlægning af landbrugsstøtten give plads til naturen DN: Sådan kan en omlægning af landbrugsstøtten give plads til naturen Næste artikel Vognmænd: Coronakrisen betyder, at krævende klimatiltag skal gentænkes Vognmænd: Coronakrisen betyder, at krævende klimatiltag skal gentænkes
Forskningsminister: ”Nu binder vi os til den grønne mast”

Forskningsminister: ”Nu binder vi os til den grønne mast”

INTERVIEW: Forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen har talt for at få mere politisk kontrol med fordelingen af forskningsmidlerne. Den skal skubbes i en grøn retning, mener hun og regeringen. Nu siger hun, at hun også vil følge mere med i, om pengene så kommer ud og gøre gavn for den grønne omstilling. Hvis ikke, skal der sadles om fra politisk side.