Dansk Folkeparti sår tvivl om egen støtte til klimaloven

KLIMALOV: Dansk Folkeparti ønskede ved førstebehandlingen af klimaloven i Folketinget ikke at lægge sig fast på, om partiet vil stemme for loven. På grund af coronakrisen ønsker partiet aftalen genåbnet og klimamålet sænket.

I december var Dansk Folkeparti med i aftalen om klimaloven, men under førstebehandlingen i Folketinget blev der sået tvivl om, partiet nu også vil stemme for loven.

”Det er vi ikke afklaret på endnu, for vi har et ønske om at ændre aftalen,” svarede klimaordfører Morten Messerschmidt (DF), da han blev direkte adspurgt om, partiet vil stemme for klimaloven.

Allerede i starten af april lod partiet klimaminister Dan Jørgensen (S) forstå, at coronakrisen havde fået Dansk Folkeparti til at genoverveje klimamålet i klimalovsaftalen, som alle Folketingets partier med undtagelse af Liberal Alliance og Nye Borgerlige tilsluttede sig tilbage i december.

Login