Her er virksom­hedernes forslag til en ny, grøn grundlov

FOLKEMØDE: Retten til rent drikkevand og retten til ren luft er to af de konkrete forslag, der skal skubbe grundloven i en grønnere retning ifølge tre virksomheder. R og V er positive over for retningen. 

Den grønne omstilling skal skrives ind i grundloven.

Det er opfordringen fra Grundfos, Boston Consulting Group og Novozymes, der ønsker at have noget mere konkret at hænge staten og politikerne op på.

I selskab med Martin Lidegaard (R) og Kristian Jensen (V) diskuterede repræsentanter fra firmaerne forslagene til grundlovsændringerne. Overordnet var opbakningen fra politikerne stor, om end Kristian Jensen efterspurgte mere konkretisering af, hvad de forskellige forslag indebar.

"Jeg synes, at det er fantastisk, at vi har to partier, som siger stort set det samme, som nogle af os har sagt i lang tid. Det er som at sparke en åben dør ind her," sagde Peder Holk Nielsen fra Novozymes om de to politikeres velvillighed.

Arbejdet med forslagene blev startet på Folkemødets første dag. Her kom repræsentanterne fra de tre virksomheder sammen med fremmødte folkemødegæster på fem konkrete idéer, der skal ændre grundloven i en mere grøn retning.

Læs forslagene og enkelte argumenter for dem her:

1.    Retten til rent drikkevand
"Det er verdens vigtigste ressource. Uden vand, ingen liv. I Danmark kan vi tage rent vand for givet. Men der er allerede pesticidrester i noget af vores vand," sagde Mads Nipper fra Grundfos.

2.    Retten til ren luft
"I Danmark dør der 20 gange flere mennesker af luftforurening end af trafikuheld. Ingen mennesker skal bo i områder, som har for høje værdier af luftforurening," sagde Anders Fæste fra Boston Consulting Group. 

3.    Retten til et cirkulært samfund
"Cirkulært samfund betyder ikke, at vi alle sammen går i ring. Det betyder, at man forestiller sig, at det, der er mit affald, bliver til en råvare. Så vi genbruger tingene. Vi tror, at vi er rigtig gode til at genbruge i Danmark. Men det er faktisk kun knap halvdelen af vores affald, der bliver genbrugt," sagde Peder Holk Nielsen fra Novozymes.

4.    Retten til mangfoldig natur
"Det er meget deprimerende, hvordan vi i øjeblikket eliminerer biodiversitet. Der er nogen, der kalder det for den næste dinosaurkatastrofe," sagde Peder Holk Nielsen fra Novozymes.

5.    Retten til et klimaneutralt samfund
"Hvis kan kigger på tallene, så er de meget alarmerende. Hvis man lægger alle nationers klimaplan sammen, når man til fire grader, og ikke de maks. to, man går efter i Parisaftalen," sagde Anders Fæste fra Boston Consulting Group. 

Forrige artikel Vestager: Ny EU-Kommission skal fremsætte forslag om grønt BNP-mål Vestager: Ny EU-Kommission skal fremsætte forslag om grønt BNP-mål Næste artikel Benny Engelbrecht: Verdensmål vil blive tænkt ind i regeringsgrundlaget Benny Engelbrecht: Verdensmål vil blive tænkt ind i regeringsgrundlaget
Care: Klimatrusler kræver fem milliarder kroner om året

Care: Klimatrusler kræver fem milliarder kroner om året

KLIMATRUSLER: Regeringen og støttepartierne slås om, hvorvidt 600 millioner kroner til klimabistand skal tages fra puljen til udviklingsbistand eller ej, men det beløb slår slet ikke til, hvis Danmark skal leve op til Parisaftalen, siger Rasmus Stuhr Jakobsen, generalsekretær i den grønne hjælpeorganisation Care, på baggrund af en ny rapport.