Lolland: Beløn kommuner for omstilling til grøn energi

DEBAT: Kommuner skal mere i spil, hvis den grønne omstilling skal lykkes. Det kræver et eftersyn af den bøvlede specialregulering, sikkerhed omkring økonomien og ekstra støtte til kommuner, der satser på grøn energi, skriver Holger Schou Rasmussen. 

Af Holger Schou Rasmussen (S) 
Borgmester, Lolland Kommune

Danmarks muligheder som et af de førende lande i den grønne omstilling er rigtig stort. Vi kan godt nok ikke producere solceller med samme hastighed som Kina og Tyskland. Vi har heller ikke de store øde vidder til rådighed, som vi kan plastre til med vindmøller uden tanke for omgivelserne.

Men vi har erfaring og viden, som kan give os en rolle, der er mange gange større, end vores størrelse på globussen umiddelbart berettiger til.

Udsigt til klimaarbejdspladser
Danmark har alle muligheder for at gøre en forskel i den grønne omstilling, som verden er i gang med. Både som svaret på den klimakrise, vi står i, og for at leve op til de målsætninger, vi har sat. Men også så vi kan få del i alle de arbejdspladser og den vækst, der også ligger i den grønne energi.

Her har EU tidligere vurderet, at det frem mod 2030 drejer sig om 900.000 arbejdspladser og vækst og investeringer for 1.400 milliarder kroner. Dem har vi i Danmark, det gælder ikke mindst Lolland, rigtig gode forudsætninger for at få del i.

Men det kommer selvfølgelig ikke af sig selv. Rammerne skal være til det, og hvis ikke vi griber muligheden i Danmark, så skal andre lande nok gøre det – det er i hvert fald helt sikkert. Den grønne omstilling sker, hvad enten vi vil være med eller ej.

Behov for klare signaler  
Fra politisk side har vi et ansvar for den grønne omstilling ved at udstikke klare signaler. Det gælder især på Christiansborg, men det gælder også ud over det kommunale danmarkskort. Det skal ske ved at sikre en effektiv og hurtigere myndighedsbehandling, som inddrager borgerene og adresserer deres bekymringer.

Det skal ske gennem en høj og stabil pris på CO2, som både kan skubbe på omstillingen og sikre lavere finansieringsomkostninger ved at reducere risikoen i forhold til afregningen af grøn energi på elmarkedet.
Det skal ske ved at sikre fortsat finansiering af de grønne projekter. For at skabe sikkerhed om de fremtidige omkostninger for elforbrugerne og indtjeningen for producenterne.

Og så skal det ske ved, at man fra statens side går ind og belønner de kommuner, som påtager sig et samfundsansvar og støtter udbygning af vedvarende energi. Det kunne for eksempel være gennem udligningssystemet (det trænger i forvejen til den helt store opdatering, men det er en helt anden snak).

Fra politisk side – ingen nævnt, ingen glemt – er vi ikke sene til at klappe hinanden på ryggen over tempoet for udbygningen af grøn energi i Danmark. Men sandheden er, at det kan og skal gå stærkere, hvis vi skal nå vores klimamålsætninger, og hvis Danmark skal bevare sit grønne forspring.

Omstilling kræver arealer til vindmøller 
Den grønne omstilling er synlig og kræver arealer til etablering af vindmøller, solceller og ny netinfrastruktur. Undersøgelser fra blandt andre Dansk Energi viser, at opbakningen til grøn omstilling er steget markant, men samtidig er den lokale modstand ofte til at tage og føle på. "Ikke i min baghave" – det mantra gælder også tit i forhold til den grønne omstilling.

Jeg deler ikke den opfattelse, det lægger jeg ikke skjul på, men jeg har selvfølgelig respekt for argumenterne, og jeg tager gerne debatten. Debatten er vigtig, og planprocesserne skal være grundige, men omvendt kan jeg også undre mig over, at omstillingen til et grønnere energisystem, som er til gavn for os alle, er underlagt en specialregulering, som betyder, at det er vanskeligere at bygge en vindmølle end en minkfarm eller en svinestald. Der er behov for mere fleksible og hurtigere planprocesser.

Hvis vi vil gøre en grøn forskel, hvis vi vil leve op til vores målsætninger, og hvis vi vil have del i de grønne job, skal vi op i tempo.

Forrige artikel Konservativ: EU kan danne grobund for en global klimabevægelse Konservativ: EU kan danne grobund for en global klimabevægelse Næste artikel Radikal: Klimanedtællingsur i folketingssalen vil skabe grønt fokus Radikal: Klimanedtællingsur i folketingssalen vil skabe grønt fokus