Energikommission: Støtten til grøn energi skal udfases

KLIMA: Energikommissionen fremlægger i dag sine anbefalinger til, hvordan Danmark kan indfri sine internationale klimaforpligtelser og opnå grøn omstilling i 2050. En anbefaling går på, at energipolitikken skal være mere markedsbaseret.

Hvis Danmark skal nå målet for den grønne omstilling i 2050, skal der handles nu.

Sådan lyder det fra Energikommissionen, der mandag overrækker regeringen en rapport med 22 konkrete anbefalinger til, hvordan den danske energipolitik bør se ud fra 2020 og frem til 2030.

”Efter det seneste års arbejde i Energikommissionen står det klart, at der er behov for en ambitiøs energipolitik allerede fra 2020, hvis vi skal nå det langsigtede mål om et lavemissionssamfund baseret på vedvarende energi i 2050,” siger kommissionens formand, Niels B. Christiansen, i en pressemeddelelse.

Støtten til vedvarende energi skal udfases
Energikommissionen blev nedsat i marts sidste år med målet om at hjælpe Danmark med at indfri sine internationale klimaforpligtelser. Og anbefalingen til regeringen er klar: Der er behov for omstilling.

I kommissionens anbefalinger skitseres behovet for et paradigmeskifte. Herunder at energi ikke skal tænkes udelukkende nationalt, men derimod i et internationalt perspektiv, hvor Danmark indgår i et samarbejde med andre lande.

Læs også: Her er Energikommissionens anbefalinger

Energikommissionen peger samtidig på, at energipolitikken skal være mere markedsbaseret, og at støtten til vedvarende energi skal udfases, når den bliver konkurrencedygtig. I øvrigt anslår kommissionen, at etableringen af et smart energisystem er forudsætningen for, at vedvarende energi kan integreres i energisystemet.

Desuden foreslår kommissionen, at Danmarks energipolitik skal opretholde en høj forsyningssikkerhed og fastholde grundlaget for nye vækstområder i den danske teknologieksport.

Anbefalinger indgår i nyt energiudspil
Energikommissionens anbefalinger vækker glæde hos regeringen.

Ifølge energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V) er det vigtigt, at Danmark opretholder den grønne førerposition, mens omkostningerne stadig er i fokus.

”Det glæder mig meget, at Energikommissionen slår fast, at der ikke er et modsætningsforhold mellem at være ambitiøs og have fokus på omkostningerne. Tværtimod,” siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt i en pressemeddelelse og fortsætter:

”Det gælder jo om at indrette energi- og klimapolitikken på en måde, så vi får mest mulig grøn omstilling for pengene. Det er sund fornuft, og jeg synes, at Energikommissionen kommer med nogle gode og klare svar på, hvordan vi skal tage de næste kloge skridt i Danmarks grønne omstilling.”

Ministeren fastslår, at kommissionens anbefalinger vil inddrages i de kommende måneders udarbejdelse af regeringens nye energiudspil, som præsenteres i efteråret. Herefter begynder forhandlingerne om en ny energiaftale med Folketingets øvrige partier.

Forrige artikel Rane Willerslev er ny direktør for Nationalmuseet Rane Willerslev er ny direktør for Nationalmuseet Næste artikel Skaarup: DF har længe villet være tættere på Socialdemokratiet Skaarup: DF har længe villet være tættere på Socialdemokratiet