Olie Gas Danmark: Tre gode grunde til en fremtid i Nordsøen

DEBAT: Produktionen af olie og gas gavner dansk økonomi, og olien skaber arbejdspladser - både regionalt og nationalt. Det skriver Martin Næsby, administrerende direktør i Olie Gas Danmark, der nævner tre grunde til en fremtid i Nordsøen.

Af Martin Næsby
Adm. direktør i Olie Gas Danmark

Er der en fremtid for Nordsøen, og kan det betale sig for Danmark at skabe en fremtid for dansk olieproduktion? Svaret er ja – af (mindst) tre grunde.

Forsyningssikkerhed er den første, dansk økonomi og danske arbejdspladser er anden og tredje.

Vi har brug for olie og gas – også i Danmark. Det er et faktum. På nuværende tidspunkt er vi i Danmark selvforsynende med olie og gas – men hvis vi ikke producerer de danske ressourcer, skal vi importere fra andre olieproducerende lande.

En ny prognose fra det internationale Energiagentur IEA anslår en stigning i den globale efterspørgsel efter olie på 11 procent frem mod 2040. Så samtidig med at der arbejdes for grøn omstilling og konstante energieffektiviseringer, forventes efterspørgslen efter olie og gas at stige. Den stiger, fordi flere efterspørger mere energi.

Efterspørgslen efter olie forventes at fortsætte
I 2040 vil der ifølge det Internationale Energiagentur (IEA) være over ni milliarder mennesker på jorden. I Danmark ser vi ikke den samme befolkningstilvækst, men efterspørgslen efter olie og gas herhjemme forventes ifølge Energistyrelsen at være næsten konstant de næste ti år.

Produktionen af olie og gas gavner dansk økonomi – også under lav oliepris. Olieselskaberne betaler kulbrinteskatter og de – og alle underleverandørerne i industrien – betaler selskabsskatter, køber varer og tjenesteydelser i andre virksomheder, og er på den led med til at skabe økonomisk aktivitet i samfundet.

Tal fra konsulentfirmaet Damvad viser, at den danske olieindustri bidrager med 39 milliarder kroner årligt til det danske bruttonationalprodukt.

Endelig beskæftiger industrien mange tusinde mennesker, som arbejder i selve industrien og i de mange afledte job, som industrien skaber. I alt står og falder omkring 35.000 job med Nordsøen.

Over halvdelen af de job findes i Region Syd. I energimetropolen Esbjerg er hvert 10. job olierelateret, og industrien forgrener sig langt ind i eksempelvis forskellige typer af produktionsvirksomheder, uddannelsessektoren, hotel- og restaurationsbranchen og det almindelige forretningsliv.

Olieindustrien betyder derfor ikke alene noget for Danmark – men har også afgørende regional betydning. Når investeringerne – som nu – udebliver, er der derfor meget på spil.

Der ER et stort potentiale af olie og gas i Nordsøen, og samarbejdet omkring Nordsøstrategien handler netop om, hvordan vi får det realiseret – til gavn for både Danmark, virksomhederne og de mange mennesker, som arbejder med produktion af dansk olie og gas.

Forrige artikel Greenpeace: Danmark skal fremskynde afvikling af olie-gas i Nordsøen Greenpeace: Danmark skal fremskynde afvikling af olie-gas i Nordsøen Næste artikel Anders Eldrup: Mindre olie giver mulighed for at omstille til grøn energi Anders Eldrup: Mindre olie giver mulighed for at omstille til grøn energi
Politisk slinger skaber usikkerhed om elbiler

Politisk slinger skaber usikkerhed om elbiler

FEATURE: Bilbranchen kan levere elbiler og ladestandere. Energiselskaberne kan levere strømmen til dem. Og danskerne vil gerne sidde bag rattet. Spørgsmålet er, om politikerne kan finde 50 milliarder kroner til velfærd andre steder end hos benzinbilerne og skabe den nødvendige ro på markedet.