Borgmester: Olie og gas er uundværlig for Esbjerg – og resten af Danmark

DEBAT: Esbjergs identitet som energi-metropol er direkte afledt af den specialiserede erhvervsklynge, som er opstået igennem olie- og gasbranchen. Neddrosler man på olie og gas, vil det påvirke mange områder af byen, skriver Esbjergs borgmester, Johnny Søtrup.

Af Johnny Søtrup (V)
Borgmester i Esbjerg Kommune

Siden olie og gas-eventyret i Nordsøen for alvor tog fart, har Esbjergs udvikling været tæt forbundet med aktivitetsniveauet i den danske olie- og gasbranche.

Esbjergs identitet som EnergiMetropol er direkte afledt af den specialiserede erhvervsklynge, som er opstået her. Klyngens aktivitet og forretningsområder betyder, at mange kompetencer inden for energisektoren er samlet her, og vores infrastruktur, havn og erhvervsliv er toptunet til at agere inden for dette felt.

Eksempelvis leverer olie- og gasindustrien mange synergier til offshore vind-industrien, som er et forretningsområde i stor vækst, og hvor Esbjerg Havn indtager en førerposition.

Fra at være en klar arbejderby har Esbjerg udviklet sig til et sted med mange vidensarbejdspladser. I dag er den største internationale skole uden for hovedstadsområdet placeret i Esbjerg.

Påvirker mange områder af byen

Her er over 60 videregående uddannelser, hvoraf flere er kommet til på grund af den specialiserede virksomhedsklynge. En række udbydere af kurser og efteruddannelse målretter deres tilbud til at servicere virksomheder inden for offshore olie, gas og vind.

Byens hotel- og konferencekapacitet vidner også om aktivitetsniveauet i energisektoren. Der er altså tusindvis af jobs, som direkte og indirekte påvirkes af de beslutninger, der træffes vedrørende den danske olie- og gasindvinding.

Hovedparten af de arbejdspladser ligger i Esbjerg, og derfor har området en naturlig interesse i, at produktionen i Nordsøen fortsætter.

Uden tilstedeværelsen af olie- og gasaktiviteterne i byen ville Esbjerg se ganske anderledes ud i dag, og på samme måde vil hele området forandres, hvis den danske olie- og gasbranche drosler helt ned.

Det er derfor klart, at det ikke er et ønskværdigt scenarie set med Esbjerg-øjne. Jeg har en klar tro på og er optimistisk omkring, at Danmark fortsætter den positive udvikling som olie- og gasnation. Det er der flere grunde til.

Hvor de første 50 års olie- og gasindvinding har været præget af en pionerånd og kontinuerlig læring, er branchen nu gået ind i en ny periode. Den periode ramte branchen meget brat som følge af faldet i oliepriserne.

Det gav anledning til refleksion omkring rentabiliteten, men der blev også handlet i form af at optimere og effektivisere processer og rutiner. Det har kostet – også her i Esbjerg, men branchen står i dag stærkere og bedre rustet til fremtidens udfordringer end tidligere.

Vi skal fortsat investere i olie og gas

Nordsøens ressourcer er langt fra udtømte eller tæt på at være drænet. Udvikling af ny teknologi skubber hele tiden til estimaterne omkring, hvor meget Nordsøen stadig gemmer på.

Fremtidens udfordring ligger i at fortsætte arbejdet med at optimere produktionen og samtidig finde nye metoder til at indvinde de vanskeligt tilgængelige ressourcer.

Det kræver, at der er plads til forskning og innovation i en sektor, som har stabile og incitamentsskabende rammevilkår.

Det er ikke kun Esbjerg-området, som har en særlig interesse i at stabilisere branchen som helhed. Den danske produktion af olie og gas er vigtig for den danske samfundsøkonomi og energiforsyning. Om end vi tænker i at etablere grønne løsninger er olie og gas nødvendige kilder i en rum tid fremover. Derfor er det i mine øjne vigtigt, at Danmark fortsat investerer i olie- og gasindvinding.

I den sammenhæng kan vi sagtens lade os inspirere af, hvad vores Nordsø-naboer, Storbritannien og Norge, har gjort. Politikerne i begge lande har justeret på rammevilkårene for sektoren, så de afspejler den nye virkelighed med lave oliepriser.

 

Forrige artikel EL: Mærsk vil presse regeringen til skattelettelser på falsk grundlag EL: Mærsk vil presse regeringen til skattelettelser på falsk grundlag Næste artikel Ny debat: Er der en fremtid for Nordsøolien? Ny debat: Er der en fremtid for Nordsøolien?
Travle dage venter: Kan regeringen nå det hele inden jul?

Travle dage venter: Kan regeringen nå det hele inden jul?

OVERBLIK: Finanslov, grøn skattereform, elbiler, corona-kickstart og måske ny regulering af fjernvarmen, slutdato for Nordsøolien og Dan Jørgensens (S) første store klimaeksamen. Regeringen skal løbe hurtigt i årets sidste måned.