Professor: Vi skal kende elbilernes fulde livscyklus

DEBAT: En ny analyse skal kaste lys over alt fra klima, miljø, sundhedsmæssige og ressourcemæssige fordele og ulemper ved en massiv omstilling til elbiler, skriver DTU-leder Otto Anker Nielsen.

Af Otto Anker Nielsen
Professor og leder af Transport DTU

Enhedslisten, SF, Alternativet og Radikale Venstre foreslår, at der gennemføres en nærmere analyse af mulighederne, udfordringerne og konsekvenserne for klimaet, miljøet og økonomien, såfremt Danmark sammen med andre lande udfaser salget af personbiler, der kører på fossile brændstoffer.

Som forsker kan man kun værdsætte analyser, som biddrager til større viden om eventuelle konsekvenser af politiske beslutninger, således at disse træffes på et kvalificeret grundlag.

Analyse af livscyklus
En sådan analyse vil ”vurdere de klima- og miljømæssige effekter og de sundhedsmæssige effekter af en udfasning af fossile brændstoffer” – altså formentligt fordele isoleret set.

Men analysen bør også indeholde en samlet livscyklus-analyse, der knytter sig til produktionen af elbiler – og batterier hertil – og de samfundsmæssige omkostninger, der er forbundet hermed, inklusiv forbrug af sjældne råstoffer.

På den måde vil man få et samlet overblik over klima, miljø, sundhedsmæssige og ressourcemæssige fordele og ulemper. 

Kræver ny infrastruktur
En massiv omstilling til elbiler vil påvirke udnyttelsen af vindbaseret strøm. Her er der jo særlige fordele for Danmark, der har en stor produktion af vindmøllestrøm, for eksempel muligheden for at bruge elbilernes batterier til lagring af energiproduktion om natten.

En omstilling kræver endvidere store omlægninger af infrastrukturen for energiforsyningen til transporten, og omkostninger hertil bør vurderes. 

En hurtig ændring af bilsalget i retning af flere elbiler vil kræve omlægning af afgiftssystemet for personbiler (eller særlige tilskudsordninger), eller anden form for stærk regulering. Dette vil formentligt medføre store skattemæssige omlægninger, ændringer i pendlings- og andre transportomkostninger og alt efter udførelse behov for ændring af helt andre skatter og afgifter for at bevare et samlet uændret skattetryk.

Der kan således være store samfundsøkonomiske effekter, for eksempel på arbejdsmarkedet, og afhængig af udformning måske også fordelingsmæssige effekter.

Mest value for money?
Der er formentligt næppe stor tvivl om, at der på længere sigt af sig selv vil ske en omlægning af bilindustrien fra benzin til mere miljøvenlige brændstoffer.

En analyse bør derfor også se på de samfundsøkonomiske omkostninger ved en hurtig omlægning og mulige ”first mover”-fordele derved. Selvom man måske kan sige, at Danmark allerede er sent ude i den forbindelse.

En sådan hurtig omlægning kan så sammenlignes med en mere markedsdrevet afventende strategi. Det bør også ses i relation til omkostninger ved omlægning af energiforsyning og –forbrug i andre sektorer. Med andre ord: giver investeringer i omlægningen af transportsektoren mest value for money?

En egentlig samfundsøkonomisk analyse vil kunne klarlægge dette og give en nyttig indikator på, om det er en god idé eller ej at foretage en omlægning af bilflåden til elbiler, og i hvilket tempo det skal ske.

Forrige artikel DI: EU’s kvotesystem skal forene klima, energi og industri DI: EU’s kvotesystem skal forene klima, energi og industri Næste artikel Hyundai: Giv elbilerne luksuskår Hyundai: Giv elbilerne luksuskår