Regeringen vil have højere EU-mål for grøn energi

EU: EU’s mål for vedvarende energi skal hæves fra 27 til 30 procent, hvis det står til den danske regering. Det vil være et mærkbart løft, siger ministeren forud for EU-forhandlinger.

Tempoet på udbygningen af grøn energi i Europa skal sættes op, hvis det står til den danske regering.

Derfor har regeringen valgt at bakke op om EU-Kommissionens anbefaling om at hæve EU’s mål for vedvarende energi fra 27 til 30 procent i 2030.

”Vi arbejder for en 30 procents målsætning i 2030. Det vil være fornuftigt at hæve målet oven på den seneste tids faldende priser på vedvarende energi,” siger energiminister Lars Chr. Lilleholt (V) forud for forhandlingerne mellem EU-landene i næste uge.

Mærkbart løft
Han fortæller, at et EU-mål på 30 procent i 2030 med de normale fordelingsnøgler internt i unionen nogenlunde svarer til et nationalt mål i Danmark på 50 procent. Eller det samme niveau, som regeringen allerede har sat som ambitionen hjemme i Danmark.

”På europæisk plan vil det være et mærkbart løft af EU’s nuværende ambitioner. Samtidig er det helt i tråd med EU-Kommissionens melding om, at det vil være muligt at hæve målet fra 27 til 30 procent uden væsentlige meromkostninger,” siger Lars Chr. Lilleholt.

Pres for endnu højere mål
Dansk Industri ønsker, at målet skal være mindst 30 procent, Dansk Energi mener 33-35 procent, mens Vindmølleindustrien mener, at det vil være i dansk interesse at hæve målet til 35 procent.

”Jo højere europæiske ambitioner, jo bedre grundlag for vækst og arbejdspladser i den danske energisektor, herunder ikke mindst vindindustrien, der udgør hovedparten af den danske energieksport,” skriver souschef i Vindmølleindustrien Camilla Holbech.

Også i oppositionen ser man gerne, at den danske regering presser på for så højt et europæisk mål som muligt.

”Umiddelbart lyder 30 procent i 2030 ikke særligt ambitiøst. Vi synes, at Europa skal investere langt mere i vedvarende energi. Også for at blive mindre afhængige af russisk gas og for at udfase den tyske brunkul hurtigst muligt. Der er al mulig grund til at være mere ambitiøs,” siger Enhedslistens energiordfører, Søren Egge Rasmussen.

S: 30 procent som minimum
I Socialdemokratiet roser man regeringen for at ville hæve niveauet fra EU’s nuværende 27 procent, men mener samtidig, at Danmark som minimum skal arbejde for det niveau, som EU-Kommissionen har spillet ud med, og som dansk erhvervsliv allerede har omfavnet.

”Først og fremmest er det glædeligt, at regeringen vil hæve ambitionen. Det er der brug for. Og vi vil sikre os, at regeringen også placerer Danmark blandt den gruppe af lande, som arbejder for, at målet hæves mest muligt,” siger Jens Joel, Socialdemokratiets energiordfører, og tilføjer:

”Det er klart, at det ikke skal være Danmark, som skal stikke en kæp i hjulet, hvis der er mulighed for at få målet endnu højere op. Netop fordi målsætningen herhjemme er højere og danske virksomheder er dem, som vil få flere kunder i butikken, hvis den europæiske målsætning også er høj.”

Lilleholt: Vigtigt med realistisk mål
Den danske regering har dog lagt sig fast på, at der skal arbejdes for, at EU-målet kun løftes ”op til 30 procent”.

Hvorfor ikke arbejde for et højere mål?

”Fordi det er vigtigt at sætte et mål, som vil være realistisk at nå. Vi mener, at 30 procent for EU er realistisk og gennemførligt. Og det vil være et mål, som vil sikre, at alle vil give et fair bidrag til udbygningen af vedvarende energi i Europa,” siger Lars Chr. Lilleholt.

Vil det ikke være i dansk interesse med et endnu højere EU-mål?

”Det er vigtigt, at et mål også kan nås. Der er ingen tvivl om, at vi ønsker at trække EU i en mere ambitiøs retning. Og det gør vi også nu ved at hæve målet fra 27 til 30 procent.”

Hårde forhandlinger forude
Vurderer du, at det er det mål, som medlemslandene bliver enige om?

”Det håber jeg. Men det bliver ikke på den flade hånd, at vi lander der. Der er stadig mange lande i Europa, som ikke har haft den samme hastige udbygning af vedvarende energi som Danmark,” siger Lars Chr. Lilleholt.

Mandag den 18. december mødes EU's energiministre, mens hele Europa-Parlamentet vil stemme om målet for vedvarende energi til januar. Efterfølgende begynder forhandlingerne mellem EU's institutioner.

Forrige artikel Finanslov: Justeret boligjobordning gøres permanent Finanslov: Justeret boligjobordning gøres permanent Næste artikel Det mener aktørerne om Klimarådets anbefalinger Det mener aktørerne om Klimarådets anbefalinger
Forskningsminister: ”Nu binder vi os til den grønne mast”

Forskningsminister: ”Nu binder vi os til den grønne mast”

INTERVIEW: Forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen har talt for at få mere politisk kontrol med fordelingen af forskningsmidlerne. Den skal skubbes i en grøn retning, mener hun og regeringen. Nu siger hun, at hun også vil følge mere med i, om pengene så kommer ud og gøre gavn for den grønne omstilling. Hvis ikke, skal der sadles om fra politisk side.