Vismænd uenige om PSO-afgift

RÅD: Danmarks klogeste hoveder kan ikke blive enige. Mens klimavismanden vil bevare den omstridte PSO-tariff, vil overvismanden have den sløjfet.

Vismændene, der skal give uafhængige indspark til beslutningsgrundlaget i centrale spørgsmål, kan ikke blive enige om en sag med milliarder af kroner på højkant.

Det drejer sig om den omstridte PSO-afgift, der hvert år indbringer milliarder af kroner, som anvendes til at finansiere vindmølleprojekter og grøn omstilling af elproduktionen i øvrigt.

Mens klimavismanden, der sidder for bordenden i Klimarådet, anbefaler regeringen at fastholde PSO-afgiften, vil overvismanden, der står i spidsen for Det Økonomiske og Det Miljøøkonomiske Råd, have den sløjfet. Det understregede overvismanden senest i en vismandsrapport i marts.

Omkostningseffektivitet
PSO-afgiften er uhensigtsmæssig, hæmmer konkurrenceevnen og gør det dyrere at nå de fastsatte klimamål, mener overvismanden.

“Afgifter eller anden regulering, der modvirker en hensigtsmæssig omlægning af energiforbruget, vil også øge de samfundsøkonomiske omkostninger ved at nå det givne klimamål. Et eksempel på dette er PSO-afgiften,” skriver overvismanden og Det Miljøøkonomiske Råd i forårets vismandsrapport.

Overvismanden og hans råd ser hellere, at PSO-omkostningerne finansieres over finansloven.

“De samfundsøkonomiske omkostninger ved VE-støtte (støtte til vedvarende energi, red.) vil kunne reduceres, hvis støtten finansieres gennem den generelle indkomstskat,” uddyber Det Miljøøkonomiske Råd i en vismandsrapport fra 2014.

Den anbefaling bliver dog klart afvist af Klimarådet og klimavismand Peter Birch Sørensen, der er sat til at rådgive om, hvordan den grønne omstilling kan ske på en omkostningseffektiv måde.

“Der har fra flere sider været fremsat argumenter for, hvorfor en finanslovsfinansiering af den fulde PSO-omkostning er at foretrække. Klimarådet finder dog ikke nogen af disse argumenter stærke nok til, at man bør gennemføre en sådan ændring,” skriver Klimarådet i en analyse i april – få uger efter Det Økonomiske Råd senest luftede sin kritik af PSO-afgiften.

Forskellige præmisser
Når de forskellige vismænd er uenige om PSO-afgiften skyldes det, at deres præmisser er forskellige, siger klimavismand Peter Birch Sørensen.

“I Klimarådet lægger vi nok en anden præmis til grund, end overvismanden gør,” siger klimavismand Peter Birch Sørensen til Altinget.

Han fortsætter:

“Ifølge klimaloven, der danner grundlaget for Klimarådets arbejde, skal fremtidens energiforsyning være baseret på vedvarende energi. Fremtidens strømforbrug skal altså være grøn strøm. PSO-afgiften dækker en del af den nødvendige samfundsøkonomiske omkostning ved at producere grøn strøm. Hvis man afskaffer PSO-afgiften og i stedet finansierer støtten til vedvarende energi over indkomstskatten, kommer danske virksomheder til at betale mindre for den grønne strøm, end det koster at producere den. Det kan føre til et uhensigtsmæssigt overforbrug af strøm. I Klimarådet ser vi derfor PSO-afgiften som en naturlig brugerbetaling for grøn strøm,” siger klimavismand Peter Birch Sørensen, der selv er tidligere overvismand.

Hvis du tog din din gamle overvismandskasket på i dag, ville du så mene, at PSO-afgiften skulle afskaffes?

“Jeg deler vismændenes synspunkt om, at den grønne omstilling af energisystemet ideelt set burde drives af EU's CO2-kvotesystem og ikke af den hjemlige PSO-støtte. Men kvotesystemet lider i øjeblikket af et overskud af kvoter, og derfor mener jeg, at PSO-systemet indtil videre er nødvendigt for at holde den grønne omstilling i gang,” siger Peter Birch Sørensen.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra overvismand Michael Svarer, der er underlagt spærretid frem mod offentliggørelsen af den næste vismandsrapport.

Forrige artikel Lilleholt: Ny strategi skal redde dansk energieksport Lilleholt: Ny strategi skal redde dansk energieksport Næste artikel Forstå sagen: Derfor bliver solcelle-tilskuddet skrottet Forstå sagen: Derfor bliver solcelle-tilskuddet skrottet