Kommentar af 
Kirstine Kærn

Humanistisk Samfund: Danmark bør ligestille alle livssyn uagtet religiøsitet

Danmark er det eneste nordiske land, der ikke anerkender det humanistiske livssyn som trossamfund med vielsesbemyndigelse. Det bør ændres, så alle livssyn får de samme basale rettigheder – uanset religiøsitet, skriver Kirstine Kærn.

Humanistisk Samfund kan ikke opnå
vielsesbemyndigelse, fordi&nbsp;Danmark er det eneste land i Norden, der ikke anerkender det humanistiske livssyn, skriver&nbsp;Kirstine Kærn.<br>
Humanistisk Samfund kan ikke opnå vielsesbemyndigelse, fordi Danmark er det eneste land i Norden, der ikke anerkender det humanistiske livssyn, skriver Kirstine Kærn.
Foto: Signe Goldmann/Ritzau Scanpix
Kirstine Kærn
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

På stranden ved folkemødet blev et ungt par, Christoffer & Laura, viet. Det var et humanistisk bryllup, hvor præsten var erstattet af en celebrant fra Humanistisk Samfund.

Det var deres andet bryllup i år. De humanistiske bryllupper har nemlig ingen juridisk gyldighed herhjemme. Derfor måtte brudeparret forbi rådhuset, før de kan kunne markere deres kærlighed på stranden med lige præcis den bryllupsceremoni, som de allerhelst ville have. En ceremoni, der bedst afspejler deres humanistiske livssyn.

Danmark er det eneste land i Norden, der ikke anerkender vores humanistiske livssyn, og derfor kan Humanistisk Samfund ikke opnå vielsesbemyndigelse. Her i landet er det sådan, at man skal være et anerkendt trossamfund for at kunne holde juridisk gyldige bryllupper.

Blandt anerkendte trossamfund findes for eksempel Baptistkirken, Jehovas Vidner, Dansk Islamisk Trossamfund, Krishnabevægelsen, Jødisk Trossamfund, Spiritismens Trossamfund og Æonisk Trossamfund. Det sidste bekender sig til de græske guder.

Læs også

Som anerkendt trossamfund opnår man en række rettigheder. De omfatter retten til at udøve sin religion, at udpege forkyndere og at opføre religiøse bygninger. Desuden får man retten til at søge vielsesbemyndigelse til personer i trossamfundet og ret til at ansøge om at anlægge begravelsespladser.

De rettigheder, mener vi, burde omfatte alle livssyn, ikke kun de religiøse.

For at opnå anerkendelse som trossamfund i dag er der en række krav man skal leve op til. Kravene er defineret i Lov om trossamfund udenfor folkekirken. Humanistisk Samfund lever op til alle krav bortset fra et.

Paragraf 1 i loven lyder: "Ved trossamfund forstås i denne lov et fællesskab, hvis medlemmer samles om en tro på magter, som står over mennesker og naturlove, efter udformede læresætninger og ritualer."

Danmark er det eneste land i Norden, der ikke anerkender vores humanistiske livssyn.

Kirstine Kærn
Forperson, Humanistisk Samfund

I modsætning til et trossamfund afviser vi, at der er magter, som står over mennesker og naturlove. Som humanister tror vi ikke på overnaturlige magter. Vi har et sekulært humanistisk livssyn, der tager udgangspunkt i, at mennesker er født frie, alle med samme værdighed og rettigheder.

Den indskudte sætning i paragraf 1 er det, der gør, at vi ikke kan opnå anerkendelse. Resten af sætningen omkring fællesskab, udformede læresætninger og ritualer lever vi op til.

Ligesom de religiøse trossamfund har Humanistisk Samfund et fællesskab med fælles overbevisninger om menneskets etik, moral og adfærd. Vi har et fælles humanistisk værdigrundlag

Vi har ritualer, der markerer livets overgange. Vi uddanner og certificerer vores celebranter og ceremoniledere til at varetage navngivning, bryllupper, konfirmationer og begravelser. Et andet krav i lovgivningen er, at de personer der godkendes til at holde vielsesritualet skal gennemføre et kursus i dansk familieret, frihed og folkestyre.

Det gør vi hellere end gerne. Der skal selvfølgelig stilles krav til, hvilke livssyn der kan opnå statslig anerkendelse, for eksempel i forhold til administrative krav (regnskabspraksis med mere) og overholdelse af dansk lovgivning.

Udover de allerede nævnte krav skal trossamfund have mindst 50 myndige medlemmer. Vi har mere end 2.300 medlemmer og er dermed en del større end mange af de allerede anerkendte trossamfund.

Læs også

I forbindelse med vurderingen af, om et trossamfund kan anerkendes, indgår andre elementer. Udover at indsende dokumentation for trossamfundets ritualer, trosgrundlag, vedtægter og et revisorgodkendt årsregnskab efterspørges også dokumentation for, om trossamfundet er anerkendt i Norden, og om der er forbindelse til internationale organisationer.

Humanists International er paraplyorganisation for humanistiske livssynssamfund i mere end 40 lande på alle kontinenter. Mange af dem har eksisteret i årtier. I Storbritannien har Humanists UK snart 130 års jubilæum. I Norge fejrer Human Etisk Forbund snart 75 års fødselsdag.

Som tidligere nævnt er Danmark det eneste land i Norden, der stadig ikke har anerkendt det humanistiske livssyn. I Norge har det Human Etisk Forbund været anerkendt siden 1981. Deres bryllupper har været juridisk gyldige de sidste 20 år. Siden da har humanister opnået anerkendelse i mange andre lande – blandt andet Island, Skotland, Wales og senest Sverige.

I forbindelse med revision af trossamfundsloven bør lovgivningen udvides til at gælde alle livssyn, ikke kun de religiøse.

Kirstine Kærn
Forperson, Humanistisk Samfund

Danmark bør inkludere livssyn i lovgivningen vedrørende trossamfund uden for folkekirken. Det vil også være i overensstemmelse med internationale konventioner.

I 2016 pegede FNs Special Rapporteur on Freedom and Belief Heiner Bielefeldt på Danmarks forskelsbehandling og skrev i sin rapport: ”Ved at gøre anerkendelsen af et trossamfund afhængig af tro på en transcendent magt, afviger dansk lov fra europæiske og internationale menneskerettigheder.”

Nu skal loven vedrørende trossamfund uden for folkekirken revideres.

I 2017 blev den nuværende lovgivning vedtaget. Dengang arbejdede vi for at lovgivningen kom til at omfatte alle livssyn. Det skete desværre ikke, men flere partier støttede op om, at der blev arbejdet videre med en eventuel anerkendelse af livssynssamfund med samme rettigheder og privilegier som anerkendte trossamfund.

Det daværende kirkeudvalg var blandt andet på studietur i Sverige og Norge. Desværre gik arbejdet i stå på grund af et folketingsvalg og kom aldrig i gang igen under coronaepidemien.

I forbindelse med revision af loven burde arbejdet genoptages, og lovgivningen udvides til at gælde alle livssyn, ikke kun de religiøse.

Turen er kommet, til at Danmark ligestiller livssyn. Jeg håber på, at det næste humanistiske bryllup, som holdes i Allinge, vil være juridisk gyldigt.

Læs også

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Kirstine Kærn

Forperson, Humanistisk Samfund
cand.mag. i filmvidenskab

Altinget logo
København | Stockholm | Oslo | Bruxelles
Politik har aldrig været vigtigere
AdresseNy Kongensgade 101472 København KTlf. 33 34 35 40[email protected]CVR nr.: 29624453ISSN: 2597-0127
Ansv. chefredaktørJakob NielsenDirektørAnne Marie KindbergCFOAnders JørningKommerciel direktørMichael ThomsenFormand og udgiverRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024