Nick Zimmermann
 svarer 
Kaare Dybvad Bek

Vil ministeren redegøre for, hvor mange penge islamiske lande har bidraget med til opførelsen af moskéer i Danmark over de seneste ti år?

Ministersvar er robotgenereret indhold, der oprettes automatisk på basis af Folketingets database over de spørgsmål, der stilles af Folketingets medlemmer og besvares af regeringens ministre. Overskrifterne er skrevet af Altinget. Altinget tager forbehold for fejl i indholdet.

Kirkeudvalget, Spørgsmål 29

Vil ministeren redegøre for, hvor mange penge islamiske lande har bidraget med til opførelsen af moskéer i Danmark over de seneste ti år?

Svar fra onsdag den 17. april 2024

Vil ministeren redegøre for, hvor mange penge islamiske lande har bidraget med til opførelsen af moskéer i Danmark over de seneste ti år?

Svar:

Udlændinge- og Integrationsministeriet fører ikke statistik eller systematisk kontrol med hverken opførelsen eller finansieringen af moskéer i Danmark. Det er derfor ikke muligt at give en samlet redegørelse for, hvor mange penge islamiske lande har bidraget med i den forbindelse.

Det kan dog oplyses, at Udlændingestyrelsen bl.a. i forbindelse med varetagelsen af opgaver, som følger af lov nr. 414 af 13. marts 2021 om forbud mod modtagelse af donationer fra visse fysiske og juridiske personer, er bekendt med konkrete tilfælde, hvor beløb, som er gået til opførelsen af moskeer i Danmark, stammer fra afsendere i islamiske lande, og at disse oplysninger indgår i myndighedernes opgavevaretagelse i relevant omfang.

0:000:00