3F til DA: I forstår ikke alvoren af social dumping

REPLIK: Dansk Arbejdsgiverforening mener, social dumping er omgærdet af myter, og at der ikke er nævneværdig forskel på udenlandske og danske lønninger. DA har vist brug for et virkelighedstjek, skriver Palle Bisgaard, næstformand i byggegruppen 3F.

Af Palle Bisgaard
Næstformand i Byggegruppen i 3F

Europapolitisk chef i Dansk Arbejdsgiverforening Christiane Milbeck-Winberg har et debatindlæg i Altinget. Det fremgår af indlægget, at der ikke er nogen nævneværdig forskel på udenlandske og danske lønninger, og at historierne om social dumping er ”undtagelser, der bekræfter reglen”.

Christiane Milbeck-Winberg bruger sit indlæg på at opridse, hvad hun kalder ”fire sejlivede myter om social dumping”. Det er svært at tage alvorligt, at Dansk Arbejdsgiverforening på denne måde forsøger at lade, som om social dumping ikke eksisterer, og vi finder det derfor nødvendigt at gennemgå de samme punkter, som Dansk Arbejdsgiverforening oplister, for at rette op på de himmelråbende påstande, de kommer med:

1. Udlændinge arbejder under elendige forhold i Danmark
I Byggegruppen har vi for længst passeret 2500 sager om udenlandske medarbejdere. Og selvom der er forskel på, hvor graverende sagerne er, så viser de klart, at der oftest er tale om helt andre forhold end for danske medarbejdere.

Udlændinge – og det gælder, uanset om de er ansat i danske eller udenlandske virksomheder – arbejder under forhold, der er langt ringere end danskere.

2. Østeuropæere får langt lavere løn end danskere
Det er præcis det, vores faglige sager viser, og det samme gør den største undersøgelse, der er gennemført om udstationerede medarbejdere også. FAOS-rapporten fra 2016 konkluderer, at gennemsnitslønnen for polske udstationerede i Danmark udgør cirka 80 kroner i timen, hvis der tages hensyn til alle forhold.

3. Udenlandske virksomheder bryder reglerne og underbyder de danske på løn og arbejdsvilkår
Det er netop erfaringen fra alle vores sager. Overenskomstdækningen er fortsat markant lavere end for danske virksomheder. Vores sidste undersøgelse siger, at 35 procent af de udenlandske medarbejdere arbejder under overenskomstdækning – og altså cirka 65 procent arbejder uden.

AT rapporterer fortsat om et stort mørketal vedrørende udenlandske virksomheders anmeldelse i RUT, og vores vurdering er, at cirka 20 procent af de udstationerende virksomheder ikke er i RUT. De meget lave lønninger og lange arbejdstider er en udfordring for både danske arbejdere og virksomheder og truer den danske model på sigt, hvis vi ikke formår at ændre forholdene.

4. EU-borgere er en byrde for det danske velfærdssamfund
Dansk Arbejdsgiverforening fokuserer ensidigt på, om udenlandsk arbejdskraft er en fordel for BNP. Det er nok muligt, at udenlandsk arbejdskraft giver os et plus på nationalregnskabet, men det ville slaveri og børnearbejde også have gjort.

Dansk Arbejdsgiverforening fokuserer overhovedet ikke på de strukturelle konsekvenser af løndumping og dårligt arbejdsmiljø. Eller på konsekvenserne af et arbejdsmarked, hvor trusler og tilsidesættelse af fundamentale overenskomstsrettigheder er ved at blive en del af dagligdagen.

Vi er jo enige om, at vi gerne vil have flere unge til at tage en faglig uddannelse – og det bliver jo ikke nemmere af de udfordringer, vi oplever i dagligdagen. Endelig er der tale om en systematisk og strukturel forskelsbehandling, som er i direkte strid med EU's grundvilkår.

Det kunne være interessant, hvis Dansk Arbejdsgiverforening i stedet var gået ind i diskussionen om, hvordan vi i fællesskab kan ændre dét grundvilkår for at sikre den danske model.

Så kort sagt: Dansk Arbejdsgiverforening må tilbage til skrivebordet og se deres analyser igennem. Deres helt skæve opfattelse af den alvor og de konsekvenser, vi som samfund som helhed og byggeriet i særdeleshed har af social dumping, har brug for et virkelighedstjek.

Forrige artikel Roger Buch: Politikere og medier er skyld i irrationelle EU-vælgere Roger Buch: Politikere og medier er skyld i irrationelle EU-vælgere Næste artikel Professor: Nord Stream 2-pinen sendes videre til en ny regering Professor: Nord Stream 2-pinen sendes videre til en ny regering