BAT-kartellet: Harmoniser selskabsskat­terne i EU

DEBAT: Hvis EU-landene harmoniserer selskabsskatten og gør EU's indtægter afhængige af den harmoniserede indbetaling, vil modellen for finansiering holde langt ud i fremtiden, mener BAT-kartellet.

Af Gunde Odgaard
Sekretariatschef, Bygge- Anlægs- og Trækartellet

Slagsmålene om EU's budgetter er altid uskønne.

Denne gang er slagsmålet imidlertid blevet endnu mere rodet og uskønt end sædvanlig på grund af coronaen, UK's exit og den bratte økonomiske nedgang i de europæiske økonomier. Samtidig er EU's selvstændige økonomiske handlekraft parkeret i medlemslandenes gode viljer.

Havde EU nu haft en sikker egenindtægt og lidt på kistebunden, kunne meget være anderledes og hurtigere i den politiske beslutningsproces i en krisetid. Når man i en økonomisk nedgangsperiode på en og samme tid skal finde pengene og fordele dem mellem EU's medlemslande, er man havnet i et forholdsvis komplekst interessefelt.

Hvis EU-landene i stedet en gang for alle kunne beslutte, hvor EU's indtægter kommer fra, ville det måske i fremtiden også blive lettere at nå til enighed om fordelingen.

Selskabsskatten skal indrettes ens
Det indre marked skal sikre fri og fair konkurrence.

På et sådant "fair" marked kunne man sagtens argumentere for, at selskabsskatten skulle indrettes ens og være på samme niveau i alle lande. Det er der allerede flere, der har foreslået, men der har ikke været enighed blandt EU-landene herom.

Hvis man harmoniserede selskabsskatten og gjorde EU's indtægter til genstand for og afhængig af den harmoniserede selskabskatteindbetaling, har man en finansieringsmodel for EU, som burde kunne holde langt ud i fremtiden.

Det ville således ikke være det enkelte medlemsland som sådan, der skulle til lommerne, hver gang der forhandles budget. Indtægtssiden var allerede afklaret. Man kunne således gå direkte til fordelingen og prioriteringerne af de til rådighed stående midler.

Skattely vil forsvinde
Der vil også være andre positive effekter forbundet med denne indtægtsmodel for EU.

EU-systemet ville have en egeninteresse i, at der ikke bliver snydt med selskabsskatten, men at alle betaler det, som de skal, og at der er hårde sanktioner for ikke at overholde loven.

Jo mere der kommer i kassen, jo mere til EU. Den snyd og svindel, der foregår i dag, får en forbedret modstander. Skattely i EU vil forsvinde. Konkurrencen mellem virksomheder bliver mere fair og mindske den indirekte statsstøtte.

Der vil sikkert være meget teknik forbundet med en sådan manøvre, men et andet mål kunne være at gøre systemet enkelt, transparant og demokratisk for alle. I hvert fald har EU-Kommissionen nu selv givet bolden op ved i sit budgetudkast selv at foreslå forskellige nye skatter.

Forrige artikel S i EU: Vejpakken gør op med det vilde vesten på landevejene S i EU: Vejpakken gør op med det vilde vesten på landevejene Næste artikel Eva Kjer Hansen: EU er ingen selvfølge Eva Kjer Hansen: EU er ingen selvfølge